Zaznacz stronę

Holandia jest określana jako Brama do Europy, ponieważ ma najlepszy europejski klimat biznesowy, silny sektor gospodarczy i wyjątkowe położenie geograficzne. Holandia to wspaniałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania ze względu na stabilną gospodarkę, niskie podatki i wolny handel. Co więcej, Holandia ma 27. największą gospodarkę świata. A jako kraj o międzynarodowej znajomości, Holandia jest domem dla wielu wysoko wykształconych pracowników zagranicznych.

Dlaczego powinieneś zarejestrować swoją firmę w Holandii

 • Stawka podatku

Tworzenie firmy w Holandii może przynieść Ci korzyści na wiele sposobów, z których jednym są implikacje podatkowe. Holenderska firma musi płacić niski procent podatków od swoich zysków po tym, jak przeznaczy je dla akcjonariuszy. A jeśli rozpocząłeś działalność gospodarczą w Holandii i jesteś płatnikiem podatku dochodowego, możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej dla nowych firm, “startersaftrek”.

 • Różnorodność kulturowa

Ta przewaga różnorodności kulturowej sprawiła, że Holandia stała się centrum dla międzynarodowych firm, biorąc pod uwagę fakt, że kultura holenderska jest otwarta i akceptująca różnice. Holendrzy są również uznawani za przedsiębiorczych, z coraz większą liczbą firm uruchamianych każdego roku.

 • Prawo pracy

Kolejną z zalet rozpoczęcia działalności gospodarczej w Holandii jest nieistnienie przepisów antydyskryminacyjnych. W Holandii można dostosować godziny pracy i wymagania dotyczące płacy minimalnej. Nie ma też koniecznych składek na ubezpieczenie społeczne dla firm zatrudniających mniej niż pięciu pracowników.

 • Brama Europy

Holandia jest strategicznie położona w zachodniej części Europy i ma granice oceaniczne z Wielką Brytanią, Belgią, Niemcami i krajami skandynawskimi. Dlatego też kraj ten posiada stosowne położenie geograficzne w obrębie Europy, a co za tym idzie, łatwy wjazd i gwarantuje szybką dostawę towarów na terenie całej Europy i do reszty planety.

 • Zrównoważony system gospodarczy

Holenderski system gospodarczy jest powszechnie uważany za model konsensusu. Związki zawodowe i organizacje pracodawców mają intymne i formalne kontakty, w wyniku czego utrzymywana jest stabilność. Holandia jest również godna uwagi ze względu na handel światowy, ponieważ jest to jeden z podstawowych kluczowych aspektów systemu gospodarczego.

Rząd wspierający

Rząd wspiera przedsiębiorców, w tym startupy, poprzez Ambitny Plan Działania na rzecz Przedsiębiorczości, aby zapewnić finansowanie na wczesnym etapie i zaprosić zagraniczne startupy do Holandii i zapewnić tymczasowe zezwolenia na pobyt dla przedsiębiorców spoza UE, tworząc możliwości dla nich do uruchomienia firmy w Holandii, oprócz rozwijania inicjatywy NLevator – platformy stworzonej, aby pomóc firmom szybko się rozwijać.

 • Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten Vennootschap – Bv)

Holenderskie BV jest najbardziej popularną formą prawną wśród inwestorów zagranicznych. Ma to tę zaletę, że akcjonariusze nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za czynności prawne B.V.

Holenderska BV może być zarejestrowana z minimalnym kapitałem zakładowym 1 EURO, zgodnie z nowo znowelizowaną ustawą o spółkach. Również zagraniczni przedsiębiorcy rejestrujący holenderską BV jako spółkę holdingową mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez wiarygodną firmę, która może dać usługę sekretarza korporacyjnego.

 • Public Limited Liability Company (Naamloze Venootschap – Nv)

Innym rodzajem firmy, którą można zdecydować się na założenie w Holandii jest NV, która jest mimowolną formą prawną dla spółek giełdowych, ale może być również stosowana w przypadku spółek nienotowanych. Spółka akcyjna jest właściwa dla dużych inwestycji i wymaga kapitału zakładowego w wysokości 45.000 EURO. Szerokie zgromadzenie akcjonariuszy odpowiada za wnioski dotyczące zarządzania, a zarząd będzie rozliczany z codziennych decyzji.

 • Spółka jawna (Vennootschap Onder Firma – Vof)

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą z innymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, alternatywą może być założenie spółki jawnej. Każdy partner wnosi do Vof kapitał własny w postaci gotówki lub towarów, przy czym nie jest narzucany minimalny kapitał początkowy. Spółka jawna bywa też nazywana spółką handlową. Jest to firma, w której pod wspólną nazwą pracują co najmniej dwie osoby fizyczne. Ponieważ spółka jawna nie jest osobą prawną, partnerzy ponoszą odpowiedzialność za długi.

Należy pamiętać, że wspólnik, który przystępuje do spółki jawnej po jej zawiązaniu, odpowiada za długi, które narosły przed jego przystąpieniem. Nowemu partnerowi zaleca się zatem, aby przed przystąpieniem do partnerstwa zbadał w pełni księgi rachunkowe (vennootschap Onder Firma) VOF i dokładnie przeanalizował jego sytuację finansową. Nowi partnerzy mogą zawierać umowy ze stałymi partnerami o podziale istniejących wcześniej długów VOF. Partnerzy występujący z VOF pozostają odpowiedzialni za wszelkie długi powstałe do momentu wystąpienia. Podobnie partnerzy mogą zawierać umowy dotyczące podziału długów po opuszczeniu spółki.

 • Organizacja non-profit (Stichting)

Jeśli chcesz wesprzeć daną sprawę społeczną lub non-profit, alternatywą może być stworzenie osoby prawnej w postaci organizacji non-profit (Stichting).

Stichting to organizacja, której celem nie jest osiąganie zysków. Pieniądze zebrane przez Stichting zawierają darowizny, pożyczki i zapisy. Jej głównym celem jest pomoc w realizacji celu społecznego lub non-profit. Stichting posiada zarząd, ale nie ma członków ani udziałowców. W związku z tym, nie jest wymagane ogólne zebranie członków.

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza (Eenmanszaak)

Większość osób fizycznych decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (Eenmanszaak) przy zakładaniu firmy dla siebie. Eenmanszaak to struktura prawna bez osobowości prawnej. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą sama odpowiada za firmę, jej finanse i długi. W Holandii można założyć tylko jeden Eenmanszaak, ale można działać pod kilkoma nazwami handlowymi, wykonując różne czynności handlowe i pracując z wielu lokali.

Jednoosobowy przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do prowadzenia ewidencji dla swojej działalności. A zapisy muszą spełniać szereg wymogów.

 • Oddział (Nevenvestiging Or Filiaal)

Oddział nie jest osobą prawną samą w sobie. Jest on całkowicie zależny od centrali i obejmuje na ogół tylko jeden dział firmy macierzystej.

Oddział firmy działającej w Holandii nie musi rejestrować się jako osobny podmiot prawny, ale musi być wpisany do holenderskiego rejestru handlowego (Handelsregister lub Kamer van Koophandel). Oddział może być zakładem produkcyjnym, biurem sprzedaży, a nawet przedstawicielstwem.

Ostatnie badanie pokazuje, że założenie holenderskiej firmy jest jedną z najbardziej idealnych opcji dla międzynarodowych inwestorów, ponieważ Holandia przyjmuje zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców od małych i średnich przedsiębiorstw do dużych międzynarodowych korporacji.

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem nowej działalności w Holandii? Pójdźmy dalej i skontaktujmy się z ekspertami Damalionu już teraz, aby zacząć .