Valitse sivu

Mikä on SOPARFI-yritys?

SOPARFI (SOciété de PARticipations FInancières) on tavallinen ja täysin verovelvollinen holdingyhtiö. Se on myös suosituin holding- ja rahoitustoimintaan tarkoitettu väline Luxemburgissa.

SOPARFI-yhtiöt ovat kaupallisia yhtiöitä, joihin sovelletaan kaupallisista yhtiöistä 10 päivänä elokuuta 1915 annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, säännöksiä.

SOPARFI on sitoutunut omistamaan osuuksia tai tarjoamaan rahoitusta muille yrityksille.

Se hyötyy “osakkuusvapautusjärjestelmästä”, jonka mukaan näistä osuuksista saadut osingot ja realisoituneet myyntivoitot voidaan vapauttaa Luxemburgissa verosta tietyin edellytyksin.

SOPARFI voi harjoittaa myös muuta toimintaa, jos siitä määrätään säännöissä ja jos sille hankitaan tarvittaessa toimilupa. Mikä tahansa yritys tai yksityishenkilö voi olla SOPARFI-sijoittaja.

SOPARFI:n oikeudellinen kehys

SOPARFI voi sijoittajien tarpeiden mukaan olla oikeudelliselta muodoltaan:

  • julkinen osakeyhtiö (société anonyme – S.A.),
  • yksityinen osakeyhtiö (société à responsabilité limitée – S.à r.l.).
  • julkinen kommandiittiyhtiö (société en commandite par actions – S.C.A.).
  • osuuskunta (“société cooperative” – Scop), tai
  • osakeyhtiömuotoinen osuuskunta (“société cooperative organisée comme une société anonyme” – CoopSA).

Luxemburgin yhtiölainsäädännön mukaan SOPARFI:n keskushallinnon on sijaittava Luxemburgissa, jotta sitä voidaan pitää luxemburgilaisena yhtiönä.

SOPARFI-yrityksen perustamisen edut

Soparfi on sijoitusväline, jonka pääasiallisena mutta ei yksinomaisena toimintana on osallistua luxemburgilaisiin ja ulkomaisiin yrityksiin.

SOPARFI on yleisesti verovelvollinen luxemburgilainen yritys, joka hyötyy Luxemburgin verosopimusverkostosta ja verotukseen liittyvistä EU-direktiiveistä. SOPARFI-rahastoon ei myöskään sovelleta riskin hajauttamista koskevia vaatimuksia, eikä sitä ole kielletty tekemästä tietyntyyppisiä sijoituksia.

Luxemburgilaisen SOPARFI-yhtiön osuuksista saamat osingot ja myyntivoitot on vapautettu Luxemburgin tuloverosta, kunhan osakkuusvapautuksen erityiset edellytykset täyttyvät. Myös SOPARFI: n tuottamien voittojen kotiuttaminen voidaan järjestää verotehokkaasti.

SOPARFI-rahastoa voi käyttää mikä tahansa sijoittajatyyppi, ja siinä voi olla mitä tahansa omaisuuseriä, esimerkiksi osuuksia, kiinteistöjä, teollis- ja tekijänoikeuksia jne. Tilanteessa, jossa SOPARFI:lla on hallussaan vaatimukset täyttävää teollis- ja tekijänoikeudellista omaisuutta, se voi hyötyä Luxemburgin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan verojärjestelmän mukaisesta 80 prosentin vapautuksesta rojalteihin ja myyntivoittoihin.

SOPARFI-yritysten verotusjärjestelmä

SOPARFI on lain mukaan kaikkien verojen alainen, mutta osingot ja sijoitusten myynnistä saatavat tulot ovat verovapaita, jos ne täyttävät tietyt edellytykset.

Pohjimmiltaan:

  • SOPARFI-yhtiön perustamisesta sekä sen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta peritään rekisteröintivero.
  • SOPARFI:n on maksettava Luxemburgin yhteisövero, kunnallinen elinkeinovero sekä työttömyyskassamaksu, mikä johtaa 24,94 prosentin kokonaistuloverokantaan.
  • SOPARFI-yhtiöön sovelletaan myös nettovarallisuusveroa, jonka määrä on 0,5 prosenttia yhtiön nettovarallisuuden arvosta kunkin vuoden tammikuun 1. päivänä. Yli 500 miljoonan euron nettovarallisuudesta peritään 0,05 prosentin suuruinen NWT-vero.
  • Yleisesti verovelvollisena yrityksenä SOPARFI-yhtiöllä on oikeus hyötyä Luxemburgin verosopimusverkostosta, johon kuuluu 83 verosopimusta, sekä verotukseen liittyvistä EU:n direktiiveistä, kuten emo- ja tytäryhtiödirektiivistä sekä korko- ja rojaltidirektiivistä.

Jos haluat rekisteröidä SOPARFI-sijoitusrahastosi ja perustaa sijoitusrahastosi Luxemburgiin, ota nyt yhteyttä Damalion-asiantuntijaasi.