Vælg en side

Med den stigende efterspørgsel efter elektriske køretøjer er bilproducenterne i et kapløb om at sikre de kritiske komponenter, der kræves til batterier til elektriske køretøjer, herunder kobolt og lithium. Mange af disse materialer kommer imidlertid fra lande med dårlige arbejdsforhold og miljøregler, hvilket giver anledning til bekymring om krænkelser af menneskerettigheder og miljøforringelse.

Minedrift Risici, der skal overvindes

Den Demokratiske Republik Congo og Bolivia er to af de lande, hvor kobolt og lithium primært stammer fra. Begge lande er imidlertid i gang med at ændre deres historie med udnyttelse og menneskerettighedskrænkelser i deres mineindustrier. Desuden har minedrift i Bolivia ført til betydelig skovrydning, vandforurening og jorderosion.

Bæredygtige alternativer

For at imødegå disse bekymringer er nogle bilproducenter begyndt at udforske bæredygtige alternativer til traditionel minedrift. BMW har indgået et samarbejde med en virksomhed, der bruger genbrugte batterier til elbiler til at udvinde kritiske materialer. Andre virksomheder, såsom Tesla og Volkswagen, har forpligtet sig til kun at bruge bæredygtige materialer til deres batterier til elbiler.

Pres fra forbrugerne

Forbrugerpresset har også spillet en afgørende rolle for at få bilproducenterne til at prioritere bæredygtighed i deres forsyningskæder. Mange forbrugere er villige til at betale en højere pris for bæredygtige materialer, og virksomheder, der ikke tager hensyn til miljø- og arbejdsproblemer, kan få et dårligt omdømme.

Bæredygtig minedrift i Australien og Canada

Australien og Canada er to lande, der har taget skridt til at fremme bæredygtig minedrift. I Australien har minearbejdere f.eks. udviklet en proces til at udvinde lithium fra glimmer, et mineral, der almindeligvis findes i landets mineraler. Processen er ikke kun miljøvenlig, men eliminerer også behovet for børnearbejde. På samme måde har Canada etableret en certificeringsproces for ansvarlig minedrift, kendt som det“Canadian Mining Certification Program“.

Behov for samarbejde

Selv om de enkelte virksomheder kan tage skridt til at fremme bæredygtige indkøb, er der behov for en kollektiv indsats for at løse de systemiske problemer i mineindustrien. Samarbejde mellem bilproducenter, regeringer og civilsamfundsgrupper kan være med til at sikre, at minedriftspraksis er bæredygtig og respekterer menneskerettighederne.

Den hastige jagt på de materialer, der er nødvendige til batterier til elbiler, har sat fokus på de risici, der er forbundet med traditionel minedrift. Bilproducenterne skal prioritere bæredygtige indkøb og samarbejde med andre interessenter for at fremme etiske udvindingsmetoder. Med pres fra forbrugerne og en forpligtelse til at samarbejde kan industrien bevæge sig mod en mere bæredygtig og etisk fremtid. Lande som Australien og Canada er eksempler på bæredygtig minedriftspraksis, og andre lande kan følge trop for at sikre, at minedriftspraksis er bæredygtig og miljøvenlig.

Denne meddelelse er udelukkende til orientering. Damalions eksperter støtter virksomheder, der søger efter investeringsmuligheder i minedrift for at opfylde deres ressourcebehov. Kontakt venligst dine Damalion-eksperter nu.