Zaznacz stronę

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pojazdy elektryczne (EV), producenci samochodów ścigają się w zabezpieczeniu krytycznych składników wymaganych dla baterii EV, w tym kobaltu i litu. Jednak wiele z tych materiałów pochodzi z krajów o złych warunkach pracy i przepisach dotyczących ochrony środowiska, co budzi obawy dotyczące łamania praw człowieka i degradacji środowiska.

Ryzyko górnicze do pokonania

Demokratyczna Republika Konga i Boliwia to dwa kraje, w których przede wszystkim pozyskuje się kobalt i lit. Oba kraje działają jednak na rzecz zmiany historii wyzysku i łamania praw człowieka w ich przemyśle wydobywczym. Ponadto górnictwo w Boliwii doprowadziło do znacznego wylesienia, zanieczyszczenia wody i erozji gleby.

Zrównoważone alternatywy

Aby rozwiązać te problemy, niektórzy producenci samochodów zaczęli badać zrównoważone alternatywy dla tradycyjnego górnictwa. BMW nawiązało współpracę z firmą, która wykorzystuje przetworzone akumulatory do pojazdów elektrycznych do wydobywania kluczowych materiałów. Inne firmy, takie jak Tesla i Volkswagen, zobowiązały się do stosowania w swoich bateriach EV wyłącznie materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony.

Presja konsumentów

Presja konsumentów również odegrała kluczową rolę w skłonieniu producentów samochodów do nadania priorytetu zrównoważonemu rozwojowi w ich łańcuchach dostaw. Wielu konsumentów jest skłonnych zapłacić wyższą cenę za materiały pozyskiwane w sposób zrównoważony, a firmy, które nie rozwiązują problemów związanych z ochroną środowiska i pracą, mogą narazić się na utratę reputacji.

Zrównoważone praktyki górnicze w Australii i Kanadzie

Australia i Kanada to dwa kraje, które podjęły kroki w celu promowania zrównoważonych praktyk górniczych. Na przykład w Australii górnicy opracowali proces pozyskiwania litu z miki, minerału powszechnie występującego w kopalniach tego kraju. Proces ten jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ale również eliminuje konieczność pracy dzieci. Podobnie Kanada ustanowiła proces certyfikacji dla odpowiedzialnych praktyk górniczych, znany jako“Canadian Mining Certification Program“.

Potrzebna współpraca

Podczas gdy poszczególne firmy mogą podejmować kroki w celu promowania zrównoważonego zaopatrzenia, potrzebny jest zbiorowy wysiłek, aby rozwiązać systemowe problemy w przemyśle górniczym. Współpraca pomiędzy producentami samochodów, rządami i grupami społecznymi może pomóc w zapewnieniu, że praktyki wydobywcze są zrównoważone i respektują prawa człowieka.

Pośpiech w poszukiwaniu materiałów potrzebnych do produkcji baterii EV uwypuklił zagrożenia związane z tradycyjnymi praktykami górniczymi. Producenci samochodów muszą nadać priorytet zrównoważonym źródłom zaopatrzenia i współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w celu promowania etycznych praktyk górniczych. Dzięki presji konsumentów i zaangażowaniu we współpracę, przemysł może zmierzać w kierunku bardziej zrównoważonej i etycznej przyszłości. Kraje takie jak Australia i Kanada służą jako przykłady zrównoważonych praktyk górniczych, a inne kraje mogą brać z nich przykład, aby zapewnić, że praktyki górnicze są zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Eksperci Damalionu wspierają firmy w poszukiwaniu możliwości inwestycji górniczych, aby zaspokoić ich potrzeby surowcowe. Prosimy o kontakt z ekspertami Damalion już teraz.