Selecteer een pagina

Met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen (EV’s) zijn autofabrikanten in een race verwikkeld om de kritieke componenten die nodig zijn voor EV-batterijen, waaronder kobalt en lithium, veilig te stellen. Veel van deze materialen zijn echter afkomstig uit landen met slechte arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften, waardoor bezorgdheid ontstaat over schendingen van de mensenrechten en aantasting van het milieu.

Mijnbouw Te overwinnen risico’s

De Democratische Republiek Congo en Bolivia zijn twee van de landen waar kobalt en lithium hoofdzakelijk worden gewonnen. Beide landen zijn echter bezig hun geschiedenis van uitbuiting en schendingen van de mensenrechten in hun mijnbouwindustrie te veranderen. Bovendien heeft de mijnbouw in Bolivia geleid tot aanzienlijke ontbossing, waterverontreiniging en bodemerosie.

Duurzame alternatieven

Om deze problemen aan te pakken, zijn sommige autofabrikanten begonnen met het onderzoeken van duurzame alternatieven voor de traditionele mijnbouw. BMW werkt samen met een bedrijf dat gerecycleerde EV-batterijen gebruikt om kritieke materialen te winnen. Andere bedrijven, zoals Tesla en Volkswagen, hebben zich ertoe verbonden uitsluitend duurzaam gewonnen materialen te gebruiken voor hun EV-batterijen.

Druk van de consument

Consumentendruk heeft ook een cruciale rol gespeeld om autofabrikanten ertoe aan te zetten prioriteit te geven aan duurzaamheid in hun toeleveringsketens. Veel consumenten zijn bereid een meerprijs te betalen voor duurzaam geproduceerde materialen, en bedrijven die geen rekening houden met milieu- en arbeidskwesties kunnen reputatieschade oplopen.

Duurzame mijnbouwpraktijken in Australië en Canada

Australië en Canada zijn twee landen die stappen hebben ondernomen om duurzame mijnbouwpraktijken te bevorderen. In Australië bijvoorbeeld hebben mijnwerkers een proces ontwikkeld om lithium te winnen uit mica, een mineraal dat veel voorkomt in de mijnen van het land. Het proces is niet alleen milieuvriendelijk, maar maakt ook kinderarbeid overbodig. Evenzo heeft Canada een certificeringsproces voor verantwoorde mijnbouwpraktijken ingesteld, bekend als het“Canadian Mining Certification Program“.

Samenwerking nodig

Hoewel individuele bedrijven stappen kunnen ondernemen om duurzaam inkopen te bevorderen, is een collectieve inspanning nodig om de systeemproblemen in de mijnbouwindustrie aan te pakken. Samenwerking tussen autofabrikanten, regeringen en maatschappelijke organisaties kan ertoe bijdragen dat mijnbouwpraktijken duurzaam zijn en de mensenrechten respecteren.

De stormloop op materialen die nodig zijn voor EV-batterijen heeft de risico’s van traditionele mijnbouwpraktijken aan het licht gebracht. Autofabrikanten moeten prioriteit geven aan duurzame bevoorrading en samenwerken met andere belanghebbenden om ethische mijnbouwpraktijken te bevorderen. Met de druk van de consument en een streven naar samenwerking kan de industrie een duurzamere en ethischere toekomst tegemoet gaan. Landen als Australië en Canada dienen als voorbeeld van duurzame mijnbouwpraktijken, en andere landen kunnen dit voorbeeld volgen om ervoor te zorgen dat de mijnbouwpraktijken duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

Deze mededeling is louter informatief. Damalion-experts ondersteunen bedrijven die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden in de mijnbouw om aan hun behoefte aan grondstoffen te voldoen. Neem nu contact op met uw Damalion experts.