Vælg en side

Et marinefartøj såsom en yacht er et væsentligt aktiv for enhver privat investor eller virksomhed. Med dette i tankerne er det bydende nødvendigt at opnå ekspertise fra en professionel med erfaring og dybdegående forståelse i anskaffelse og styring af luksus personbiler.

Yachting er en kompleks proces, der består af mange trin.

Yachtregistrering og flagvalg

Damalion kan hjælpe dig med at registrere en yacht , enten til kommercielle eller rekreative formål, samt styre hele processen. Registreringen af en yacht i Luxembourg vil i høj grad afhænge af fartøjets primære anvendelse. Hver flagstat i EU har forskellige krav til bådregistrering. Hvis du ønsker at registrere en helt ny eller brugt yacht, vil et konsulentfirma bestemme omkostningerne ved at registrere dit marinefartøj og diskutere fordelene ved alle tilgængelige flag, som du kan vælge imellem. I tilfælde af registrering i Luxembourg, vil et konsulentfirma diskutere registreringsprocessen og søge eksperter, der vil strømline processen for dig. Vellykket registrering garanterer, at dit fartøj regelmæssigt vedligeholdes i en sikker og lovlig status.

For at blive drevet lovligt på floder og have, skal en yacht gennemgå korrekt registrering i Luxembourg. Identifikation af en yacht er også et foreløbigt trinkrav før kommerciel eller rekreativ brug.

Alle marinefartøjer, inklusive lystbåde, skal opfylde følgende forudsætninger før registeret over både og fritidsfartøjer. Her er et par kriterier ved registrering af en yacht i Storhertugdømmet:

 • Længde på mindst 7 meter eller mere
 • Den skal have en beboelig hytte
 • Den skal have en motor med en effekt på over 7,35 kW eller 10 hk

Alle vandfartøjer, der opfylder betingelserne nedenfor, vil blive identificeret og registreret som små fartøjer:

 • Længde mindre end 7 meter
 • Besidder ikke en beboelig hytte
 • Den skal have en motor med en effekt på mindre end 7,35 kW eller 10 hk

Virksomhedsyacht-tjenester til et skibsejer selskab

 • Assistance i købsbehandlingen
 • Rådgivning og opsætning af ejerstruktur af en yacht , herunder virksomhedsstiftelse, moms, flag mv.
 • Oprettelse og implementering af driftsbudgetter, driftsomkostninger og planlægning
 • Daglig bogføring
 • Kvitteringer og behandling af fakturaer
 • Cash-flow vurdering og overvågning
 • Periodisk regnskab og regnskabsaflæggelse af ejeren eller ejerens repræsentant/e
 • Regnskaber
 • Administrativ bistand til eksisterende operationer

Yachting ledelse

For at få den gnidningsløse styring af din yacht har du brug for et konsulentbureau med et stort netværk af partnerskaber med fagfolk, der er akkrediteret af det luxembourgske økonomiministerium, samt partnerskaber med fagfolk med flere flagmyndigheder for fartøjer over 500 GT under det officielle overholdelsesdokument (DOC). Afhængigt af arten og hyppigheden af operationer kan dit fartøj sejle under en bred vifte af internationale maritime flag, inklusive Luxembourg samt tilstødende EU-medlemsstater og andre populære yachtredestinationer såsom Marshalløerne, Cookøerne og Caymanøerne. Et konsulentfirma har mulighed for at skabe en skræddersyet løsning i registrering og styring af din yacht.

Luxembourg Yacht-registreringsprocessen omfatter følgende trin:

 • Fysiske personer fra ikke-EU-lande anses for at indsende en bekræftet kopi af deres nationalitetscertifikat og en kopi af yachtejerens ID eller pas.
 • For juridiske personer, vedtægter og om nødvendigt et relevant uddrag af handels- og selskabsregistret.
 • Ejerbrev og kvitteret faktura for fritidsfartøjet.
 • Hvis det er relevant, alle oplysninger om en yachts tidligere registrering i Luxembourg og en certificeret afregistrering udstedes af alle relevante myndigheder i det land, hvor fartøjet sidst var registreret.
 • Attest, der beviser eksistensen af en ansvarsforsikring
 • Overensstemmelsescertifikat med EU’s direktiv 94/25/EC for fritidsfartøjer bygget efter 16. juni 1998 og for vandscootere bygget efter 1. januar 2006.
 • Toldindførsel eller importangivelse

Registreringsbevis udstedt af Luxembourg vil være gyldigt i fem år. Forudsat at alle registreringsbetingelser er opfyldt, kan en registreringsattest forlænges eller udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Andre Yachting Management Services

Hjælp til momsstatus

 • Privat status
 • Kommerciel status eller chartre og momsfritagelser
 • Midlertidig EU-import for ikke-EU bosiddende

Driftsledelse

 • Crew Services & MLC-overholdelse
 • Maritim ledelse
 • Teknisk support
 • Sikkerhedsledelse ISM/ISPS
 • Nødprocedurer
 • Flagstatsstyring og ekstern sikkerhedsrevision
 • Uddannelse af besætningsmedlemmer til sikkerhedsregler og -procedurer
 • Maritime Labor Convention 2006 og løbende bestyrelsesledelse

Besætningsledelse

 • Søfarendes ansættelsesaftaler, et overholdelseskrav for alle besætningsmedlemmer
 • Udstedelse af løn og udbetaling af mandskabsløn
 • Formaliteter med Social Security Administration i Luxembourg for privat besætningsforsikringsformål
 • Besætningstræning
 • Logistik support
 • Assistance til at levere professionel og kvalificeret besætning, herunder kaptajn, 2. officer, maskinchef, kok-kok, søfarende, stewardesse og mange flere

Fartøjsledelse

 • Håndtering af skibets administrative fil, herunder fornyelser, undersøgelser og opfølgninger
 • Overvågning og vedligeholdelse af en yachts klassificering, planlægning, tilrettelæggelse af klassifikationsinspektioner
 • Generel støtte til sociale, juridiske og tekniske spørgsmål
 • Rådgivning om skrog og maskiner samt beskyttelses- og erstatningsabonnementer
 • Forsikring af yacht , med fremragende præmier og forsikringsskader assistance

Teknisk ledelse

 • Facilitere byggeopfølgning af en dedikeret landinspektør og maritim specialist
 • Tekniske besøg på stedet ombord og rapportering til yachtejeren
 • Tekniske anbefalinger og assistance til at organisere årlig service
 • Teknisk overvågning af ombygninger, reparationer, modifikationer eller forbedringer foretaget efter anmodning fra en yachtejer

Ny Byggeledelse

 • Lever konstruktionsoversigtstjenester til yachter, der bygges i Luxembourg og internationale lokationer
 • Opsætning af globale projekter baseret på en kundes forventninger
 • Rådgivning om yachtkonstruktionskontrakt og analyse af tekniske specifikationer, anbefalinger og mange flere
 • Tæt samarbejde med alle involverede parter i yachtkonstruktion, herunder designere, skibsværft, klassifikationsselskaber og flagstatsinspektører

Yacht leasing

Retningslinjerne for den luxembourgske yachtleasingordning vedrører et marinefartøjs brug og nydelse for lejere af yachts inden for og uden for EU’s territorialfarvand. Leasing retningslinjer opregner den måde, hvorpå en yacht bruges til kommercielle og fritidsformål. Den resulterende ration vil bestemme den samlede merværdiafgiftssats, der skal opkræves ved leje af en yacht, leveringen som vil finde sted i Luxembourg.

Leasingretningslinjerne er baseret på artikel 59a i EU’s merværdiafgiftsdirektiv og vedrører, at der skal betales merværdiafgift af den del af lejekontrakten, hvor yachten faktisk anvendes og nydes uden for EU’s territorialfarvand.

Gældende betingelser for yachtleasing retningslinjer

 • Udlejer skal være en luxembourgsk virksomhed og have et gyldigt luxembourgsk momsregistreringsnummer
 • Lejer skal være en ikke-afgiftspligtig person, og må ikke benyttes af kommercielle årsager
 • En yachtleasingaftale skal håndhæves mellem en leasinggiver og leasingtager med angivelse af betingelserne for leasingaftalen
 • Yachten skal stilles til rådighed for lejeren i Luxembourg

Forudgående leasinggodkendelse skal søges hos momsafdelingen, for at udlejeren kan anvende luxembourgsk moms baseret på den effektive brugs- og nydelsesbestemmelse:

 • Udlejer skal opretholde rimelige dokumentariske eller teknologiske data for at identificere dens faktiske brug og nydelse inden for og uden for EU’s territorialfarvande
 • Årlig erklæring skal indsendes af udlejer til skattemyndighederne inden for en forudbestemt tidsramme

Med mange års erfaring inden for den maritime virksomhedsrådgivningsindustri er Damalion en førende partner for mange internationale investorer til deres behov for yachttjenester. Vores Damalion-eksperter vil arbejde sammen med dig for at forstå kravene i dannelsen og registreringen af et lystsejlerfirma, der er skræddersyet til at imødekomme dine behov og driftskrav. Vores yachttjenester omfatter alle aspekter af yachtdrift, herunder dannelse, registrering, ledelse, besætning, sikkerhed, leasing og mange flere. For mere information, kontakt en Damalion-ekspert i dag .

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.