Ofte stillede spørgsmål om Luxembourg Private Wealth Management Company (SPF). - Damalion - Independent consulting firm.
Vælg en side

Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er et dedikeret investeringsmiddel til at besidde og administrere en individuel, familie eller gruppe finansielle aktiver, såsom obligationer, kontanter, valutaer, derivater, aktier, futures, ædelmetaller, optioner, opsparinger, warrants og andre finansielle værktøjer. I sagens natur er et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) en ureguleret enhed. Dette betyder, at et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) ikke kræver autorisation, licensering og tilsyn af nogen regulerende myndighed.

Dette specifikke investeringsmiddel er udformet privat formueforvaltning, og aktier i et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) kan derfor ikke bruges til offentlig placering. Det betyder, at aktier ikke kan udbydes offentligt eller indgås på en børs.

Et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er underlagt loven af 11. maj 2007 og designet til at gøre det muligt for enkeltpersoner, familier og grupper at strukturere deres respektive ejendom på en yderst fleksibel, enkel og skatteeffektiv måde. Det kan også være struktureret til andre formål, hvilket gør dem yderst attraktive for internationale investorer.

I betragtning af Luxembourgs ry som et førende knudepunkt for juridiske og finansielle tjenester, kan private investorer, der ønsker at strukturere deres aktivers beholdning og finansiering, forvente en fremragende oplevelse med at etablere et familieformueforvaltningsselskab (SPF) i Luxembourg.

Hvad er de vigtigste fordele og karakteristika ved et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Det har sin egen karakter og design. Der er en høj grad af sikkerhed og tillid blandt investorer. et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er kendetegnet ved sin målrettede tilgang til risikoallokeringsaktiviteter.
 • I juridisk henseende betragtes Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) som en separat enhed med begrænset ansvar.
 • Det nyder godt af fordelene ved et traditionelt holdingselskab i stedet for direkte kapitalplacering for private.
 • Privatpersoner, grupper og familier nyder større fleksibilitet i at strukturere investeringer.
 • Et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) har en forenklet og tiltalende skatteordning.
 • At inkorporere et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er hurtigt og nemt, da det kun kræver minimale procedurer og krav til startkapital.

Hvem er kvalificerede investorer til et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Privatpersoner, der forvalter deres private formue
 • Private formueforvaltningsorganisationer, der udelukkende handler for boet efter en eller flere enkeltpersoner, som kan være hjemmehørende eller ikke-residente enheder, herunder fonde og truster. Berettigelseskravene for disse enheder fortolkes i et bredere omfang, hvor deres eneste mål er formueforvaltning for en eller flere fysiske personer.
 • Formidlere, herunder administratorer, der handler på vegne af private og private formueforvaltningsselskaber.

Selvom dets navn kan antyde, at denne struktur er begrænset til brugen af familier, tjener et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) kun til at angive investorers adgang til privatpersoner; derfor er ingen familiebånd ikke nødvendige.

Et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er et ideelt udgangspunkt for begyndere investorer, ikke-professionelle investorer og investeringsklubber, der ønsker at teste deres forhold til potentielle investeringspartnere. Et væsentligt salgsargument for en Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF)-struktur er den større anonymitet, diskretion og privatliv, der kan opnås, når det er struktureret korrekt.

Hvad er de forskellige inkorporeringsstrukturer for et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Aktieselskab (SA)
 • Private Limited Liability Company (SARL)
 • Partnerskab begrænset af aktier (SCA)
 • Cooperative (SC)

Hvilke typer aktiviteter kan et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) deltage i?

 • Det er tilladt at besidde kapitalandele, så længe det ikke forstyrrer ledelsen af det selskab, hvori kapitalandele ejes af et special purpose vehicle (SPV).
 • Et Luxembourg Family Wealth Management Company er begrænset fra at påtage sig bestyrelsesposter i beslutningstagende myndigheder.
 • Da et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er under den særlige skatteordning, har det ikke adgang til dobbeltbeskatningsoverenskomster .

Er et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) under tilsyn fra Kommissionen for tilsyn med den finansielle sektor (CSSF)?

 • Skattetilsyn med et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) vil blive udført af administrationen af registreringer og domæner. Revision er primært begrænset til at verificere fakta og data, der er relevante for virksomhedens skattemæssige status.
 • Hvis et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) overtræder bestemmelserne om investorers berettigelse, vil dets særlige skattestatus blive suspenderet.

Har investorer begrænset ansvar i en Luxembourg Family Wealth Management Company-struktur (SPF)?

Som en separat juridisk enhed har investorer begrænset ansvar for deres respektive bidrag . Dette styrker igen deres position i forhold til erstatningsansvar over for tredjemand, især i tilfælde af låneaktiviteter til ejendomsplanlægning.

Er et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) et fleksibelt investeringsmiddel?

En af de unikke egenskaber ved et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) , der adskiller det fra andre investeringsværktøjer, er, at det kun er beregnet til familieformueforvaltning, ejendomsplanlægning, ægteskabsforvaltning og lignende årsager. I henhold til loven af 5. august 2005 omfatter finansielle aktiver, der er tilladt i en Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF)-struktur, finansielle sikkerhedsstillelse, gældsinstrumenter, strukturerede investeringer og kontanter, for at nævne nogle få.

Det er derfor begrænset fra følgende investeringsaktiviteter:

 • Ydelse af tjenesteydelser, herunder godkendelse af rentebærende lån. Den kan dog stille kontante forskud eller garantere forpligtelser for en enhed, som den besidder deltagelse i, gratis.
 • Mange er ikke involveret i ledelsen af enheder, som den har en andel i, selv når den har ledelsesrettigheder, og en stor procentdel af kapitalen ejes af Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF). Aktionærer i et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) kan deltage i de førnævnte aktiviteter.
 • Begrænset til at engagere sig i kommercielle aktiviteter, selvom enheder, hvori et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) har kapitalandele, kan deltage i kommercielle aktiviteter.
 • Direkte besiddelse af fast ejendom og immaterielle rettigheder.
 • Forbud mod at indgå livsforsikringsaftaler.

Eksisterende love pålægger ingen begrænsninger for finansiering og gældsætning. Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) kan udføres gennem låneoperationer fra aktionærer, investorer og kreditinstitutter. Bidrag i kontanter eller naturalier er tilladt i euro og andre valutaer.

Hvilke bestemmelser er under Luxembourg Family Wealth Management Companys (SPF) særlige skatteordning?

 • Et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er en skatteneutral enhed.
 • Det er fritaget for selskabsskat, kommunal erhvervsskat og formueskat.
 • Årlig abonnementsskat på 0,25 % begrænset til et årligt beløb på 125.000 EUR gælder for alle Luxembourg Family Wealth Management Companies (SPF’er)
 • Beskatningsgrundlag frembragt ved at tillægge den samlede indbetalte aktiekapital, overkurser, del af gælden, der overstiger otte gange den førnævnte sum.
 • Det drager ikke fordel af bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af Luxembourg med andre lande og EU’s moder-datterselskabsdirektiv.
 • Et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) vil blive vurderet med udenlandsk kildeskat i lande, hvor investeringerne er baseret.
 • Udbytte og renter betalt af et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) er ikke underlagt kildeskat, undtagen hvor loven af 23. december 2005 indførte indenlandsk kildeskat på indkomst på rentebetalinger til hjemmehørende personer og enheder.
 • Udbytte og rentebetalinger kan beskattes for modtagere i henhold til de gældende indkomstskattelove for hjemmehørende, mens hjemmehørende kan beskattes i deres oprindelsesland.
 • Kapitalgevinster ved aktieoverdragelse og likvidationsoverskud for ikke-residenter er ikke skattepligtige i Luxembourg.
 • Da det ikke deltager i kommercielle aktiviteter, kan et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) ikke være en afgiftspligtig person i momsformål.
 • For at opfylde sit virksomhedsansvar kan et Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) ansætte personale, leje en ejendom og indgå kontrakter med forskellige tjenesteudbydere, såsom investerings- og finansielle konsulenter og organisationer.

Som et professionelt konsulentfirma er vi hos Damalion forpligtet til at betjene kunder ved at bruge vores mange års erfaring og ekspertise inden for finans- og investeringsbranchen. Vores team af konsulenter vil give dig den nødvendige vejledning , som du har brug for til at træffe velinformerede investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker at oprette et Luxembourg Private Wealth Management Company, vil vores Damalion-eksperter være med dig hele vejen. For at lære mere om Family Wealth Management Company (SPF) -inkorporering og andre investeringsinstrumenter såsom Soparfi , det luxembourgske holdingselskab , skal du kontakte en Damalion-ekspert i dag.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.