Vælg en side

Den franske regering har annonceret en fond på 2 mia. euro til finansiering af produktionen af kritiske metaller, som er afgørende for fremstillingen af batterier til elbiler, vindmøller og solpaneler. I Frankrig kommer meddelelsen på et tidspunkt, hvor den globale efterspørgsel efter disse metaller stiger hurtigt som følge af overgangen til vedvarende energikilder og elektrificering af transportsektoren.

Fremme af produktionen af kritiske metaller

Den franske præsident Emmanuel Macron har opfordret til “europæisk suverænitet” over produktionen af kritiske metaller og har lovet at reducere kontinentets afhængighed af Kina, som i øjeblikket producerer over 60 % af verdens sjældne jordarters metaller. Fonden skal finansiere forskning og udvikling, efterforskning og opførelse af nye miner og genanvendelsesanlæg i Frankrig, Europa og Afrika.

Oprettelse af en sikker forsyningskæde til energiomstillingen

Målet med den franske fond er at skabe en sikker forsyningskæde for energiomlægningen og støtte udviklingen af den cirkulære økonomi. Produktionen af kritiske metaller er ofte forbundet med miljømæssige og sociale risici som f.eks. vandforurening, jordforringelse og menneskerettighedskrænkelser. Den franske regering har understreget, at fonden vil prioritere bæredygtig og ansvarlig produktion med fokus på at reducere de miljømæssige og sociale konsekvenser af minedrift og genanvendelse.

Håndtering af EV-revolutionen

Fonden har især til formål at imødegå den hurtige vækst på markedet for elbiler. Frankrig har som mål at have 11 millioner elbiler på vejene i 2030, hvilket er en stigning fra ca. 330 000 i 2020. Produktionen af batterier til elbiler kræver en række kritiske metaller, herunder lithium, kobolt, nikkel og mangan. Frankrig sigter mod at producere 60 % af de kritiske metaller, der er nødvendige for batterier til elbiler, inden 2025, i stedet for de nuværende ca. 30 %.

Samarbejde med nabolande

Den franske regering har også planer om at samarbejde med nabolandene for at fremme produktionen af kritiske metaller i Europa. I marts lancerede Tyskland, Frankrig og Polen et projekt for at udvikle en sikker forsyning af sjældne jordarters metaller i EU som led i en bredere strategi for at mindske blokkens afhængighed af Kina.

Fonden på 2 mia. EUR til kritiske metaller er et vigtigt skridt i retning af at skabe en sikker forsyningskæde til energiomstillingen og mindske Europas afhængighed af Kina. Fondens fokus på bæredygtig og ansvarlig produktion er også afgørende for at imødegå de miljømæssige og sociale risici, der er forbundet med produktion af kritiske metaller. I takt med at revolutionen inden for elbiler fortsætter med at tage fart, vil fonden spille en afgørende rolle for at støtte væksten i industrien og fremme overgangen til en kulstoffattig økonomi.

Denne meddelelse er udelukkende til orientering. Damalions eksperter støtter investeringer i vedvarende energi og mineselskaber ved at identificere langsigtede investorer og seriøse investeringsmuligheder inden for minedrift. Kontakt venligst dine Damalion-eksperter nu.