Zaznacz stronę

Francuski rząd ogłosił fundusz o wartości 2 mld euro na finansowanie produkcji metali krytycznych, które są niezbędne do produkcji baterii dla pojazdów elektrycznych (EV), turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Ogłoszenie we Francji pojawia się w momencie, gdy globalne zapotrzebowanie na te metale gwałtownie rośnie, napędzane przejściem na odnawialne źródła energii i elektryfikacją transportu.

Promowanie produkcji metali krytycznych

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do “europejskiej suwerenności” nad produkcją metali krytycznych i zobowiązał się do zmniejszenia zależności kontynentu od Chin, które obecnie produkują ponad 60% światowych metali ziem rzadkich. Fundusz będzie finansował badania i rozwój, poszukiwania oraz budowę nowych kopalni i zakładów recyklingu we Francji, Europie i Afryce.

Tworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw na potrzeby transformacji energetycznej

Celem francuskiego funduszu jest stworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw dla transformacji energetycznej, a także wsparcie rozwoju gospodarki cyrkularnej. Produkcja metali krytycznych jest często związana z ryzykiem środowiskowym i społecznym, takim jak zanieczyszczenie wody, degradacja ziemi i łamanie praw człowieka. Rząd francuski podkreślił, że fundusz będzie priorytetowo traktował zrównoważoną i odpowiedzialną produkcję, koncentrując się na zmniejszeniu wpływu działalności górniczej i recyklingowej na środowisko i społeczeństwo.

Uwzględnienie rewolucji w pojazdach elektrycznych

Fundusz ma w szczególności na celu zajęcie się szybkim wzrostem rynku EV. Francja dąży do tego, aby do 2030 roku po jej drogach jeździło 11 milionów EV, co oznacza wzrost z około 330 tysięcy w 2020 roku. Produkcja baterii do samochodów elektrycznych wymaga zastosowania szeregu metali krytycznych, w tym litu, kobaltu, niklu i manganu. Francja dąży do tego, aby do 2025 roku produkować 60% metali krytycznych potrzebnych do produkcji baterii do samochodów elektrycznych, w porównaniu z około 30% obecnie.

Współpraca z krajami sąsiadującymi

Rząd francuski planuje również współpracę z sąsiednimi krajami w celu promowania produkcji metali krytycznych w Europie. W marcu Niemcy, Francja i Polska rozpoczęły projekt mający na celu rozwój bezpiecznych dostaw metali ziem rzadkich w UE, jako część szerszej strategii mającej na celu zmniejszenie zależności bloku od Chin.

Fundusz o wartości 2 mld euro przeznaczony na metale kluczowe jest znaczącym krokiem w kierunku stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw na potrzeby transformacji energetycznej i zmniejszenia zależności Europy od Chin. Koncentracja funduszu na zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji jest również niezbędna w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem środowiskowym i społecznym związanym z produkcją metali krytycznych. W miarę jak rewolucja EV nabiera tempa, fundusz będzie odgrywał kluczową rolę we wspieraniu rozwoju branży i promowaniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Eksperci Damalion wspierają inwestycje w energie odnawialne i firmy górnicze poprzez identyfikację długoterminowych inwestorów i poważnych możliwości inwestycji górniczych. Prosimy o kontakt z ekspertami Damalion.