Vyberte stránku

Založení společnosti Monaco

MONAKO – SAM
Typ entity: Sociétés Anonymes Monégasques (SAM)
Typ zákona: Monacký občanský zákoník
Dostupnost regálové společnosti: Ne
Časový rámec začlenění: 4 týdny
Minimální vládní poplatky: Notářské náklady (0,90 % z výše základního kapitálu), registrační poplatek (1,5 % z výše základního kapitálu), právní publicita (cca 5 000 EUR)
Běžná daň z příjmu právnických osob: 33,33 %
Přístup ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění: Ano
Minimální vydaný základní kapitál: 150 000 €
Minimální splacený základní kapitál při založení: 100 % základního kapitálu
Minimální požadovaný počet akcionářů: Dva
Akcie na doručitele: Ano, ale musí být uloženy u místní instituce
Povolení nominovaní akcionáři: Ne
Minimální počet ředitelů: Dva (mohou to být fyzické nebo právnické osoby)
Povolení ředitelé společností: Ano
Požadují se místní ředitelé: Ano
Požadováno místní setkání: Ano
Vyžaduje se tajemník společnosti: Ne
Valné hromady akcionářů: Minimálně jednou ročně (schvalování účetní závěrky,...)
Vyžaduje se místní sídlo: Ano
Kontrola směny: Ne
Sdělení skutečného vlastníka obchodnímu rejstříku: Ano
Roční výnos: Ano
Předkládání účtů: Ano
Audit: Ne

Snažíme se sledovat soulad této jurisdikce s nejnovějšími mezinárodními předpisy stanovenými OECD a dalšími mezinárodními institucemi a zeměmi.

Společnost Damalion může kdykoli odmítnout jakýkoli požadavek zákazníka na tuto jurisdikci, a to podle vlastního uvážení a bez jakékoli povinnosti uvádět důvod.

5 + 7 =