Zaznacz stronę

Zdecydowałeś, że wreszcie nadszedł czas na założenie firmy w Nowym Jorku? Ze swoją ogromną populacją i energiczną kulturą, Empire State oferuje wiele szans.

Nowy Jork uznaje wiele form biznesowych, w tym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), korporację, jednoosobową działalność gospodarczą i inne znane formy. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Dla każdego konkretnego przedsięwzięcia warunki osobiste i biznesowe będą dyktować wybór formy biznesowej. Departament Stanu Nowego Jorku nie może oferować porad dotyczących wyboru formy działalności gospodarczej, więc zdecydowanie zaleca konsultacje z doradcami prawnymi i finansowymi przed dokonaniem wyboru.

Utworzenie spółki LLC powinno nastąpić dopiero po szczegółowej analizie. Poniższe dane zostały opracowane, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące tworzenia spółki LLC oraz pomóc w wypełnieniu umowy spółki.

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie LLC) jest sposobem na zgodne z prawem ustrukturyzowanie przedsiębiorstwa. LLC jest hybrydową formą podmiotu gospodarczego, która ma określone cechy korporacji i spółki. Została ona skonstruowana w taki sposób, aby korzystać z opodatkowania pasywnego charakterystycznego dla spółki osobowej wraz z umożliwieniem elastyczności w działaniu i zarządzaniu, a jednocześnie mieć ograniczoną odpowiedzialność jak w przypadku spółki kapitałowej.

W USA prawa dotyczące LLCs są nadzorowane przez poszczególne stany, ale są uznawane we wszystkich. Przepisy prawne różnią się ponadto w poszczególnych krajach. Zazwyczaj pojedyncza osoba może założyć spółkę LLC i nie ma górnego pułapu liczby członków.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Aby uruchomić swoją spółkę LLC, musisz złożyć umowę spółki w państwowym biurze składania wniosków korporacyjnych, często w Sekretariacie Stanu. Niektóre stany używają zamiast tego terminu “świadectwo utworzenia”. Dwa różne stany, Massachusetts i Pensylwania, nazywają ten dokument certyfikatem stowarzyszenia.

Szczególne obowiązki związane z tworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Od członków spółki LLC oczekuje się przyjęcia pisemnej umowy operacyjnej. Umowa operacyjna jest kluczowym dokumentem, który określa prawa, uprawnienia, obowiązki, zobowiązania i obowiązki członków między sobą i w odniesieniu do LLC. Umowa operacyjna jest wewnętrznym dokumentem spółki LLC i nie jest skatalogowana z Departamentem Stanu. Prawo milczy na temat skutków nieprzyjęcia umowy operacyjnej. Należy pamiętać, że Departament Stanu nie może udzielać porad prawnych dotyczących przygotowania umowy operacyjnej.

Wymagania dotyczące publikacji związane z utworzeniem spółki LLC

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Jorku są zobowiązane do opublikowania Notice of LLC Formation i złożenia New York Certificate of Publication for Domestic Limited Liability Company w New York Department of State w ciągu 120 dni od powstania.

Kroki do finalizacji wymogu publikacji New York LLC obejmują

 • Formowanie New York LLC siebie lub zatrudnianie usługi zarejestrowanego agenta,
 • Opublikować ogłoszenie w dwóch gazetach w tym samym powiecie, co główne miejsce prowadzenia działalności LLC w ciągu 120 dni od utworzenia LLC przez sześć kolejnych tygodni.
 • Złóż w sekretariacie stanu oświadczenie o publikacji, które prześlą ci gazety, wraz z nowojorskim certyfikatem publikacji dla krajowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Certificate of Publication, opłata za złożenie wniosku oraz oświadczenia o publikacji gazet muszą zostać złożone w New York Department of State, Division of Corporations, One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY 12231.

Czy potrzebuję prawnika?

Ogólnie rzecz biorąc, pomoc prawna nie jest konieczna przy zakładaniu podstawowej spółki z o.o. Biuro sekretarza stanu zwykle zapewnia przyjazne dla użytkownika zasoby do wykonania tego zadania. Niemniej jednak w funkcjonowaniu i zarządzaniu spółką z o.o. mogą pojawić się skomplikowane kwestie formalne. Dlatego zabezpieczenie prawnika jest w takich sytuacjach wskazane.

Gdzie mogę zdobyć pieczęć?

W ustawie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma mowy o pieczęci spółki z o.o. Pieczęcie są jednak dostępne w źródłach komercyjnych i legalnych sklepach papierniczych. Należy pamiętać, że Departament Stanu nie dostarcza pieczęci.

Jak opodatkowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Firma nie jest opodatkowana bezpośrednio przez IRS, ponieważ LLC nie jest uważana za odrębny podmiot podatkowy. Zamiast tego obowiązek podatkowy spoczywa na członkach, którzy płacą poprzez swój podatek dochodowy.

Pamiętaj, że niektóre LLC są automatycznie klasyfikowane przez IRS jako korporacja dla celów podatkowych, więc upewnij się, że wiesz, czy Twoja firma należy do tej kategorii. Te LLC, które nie są automatycznie klasyfikowane jako korporacja może wybrać podmiot gospodarczy z wyboru poprzez złożenie formularza 8832. Ten sam formularz stosuje się w przypadku, gdy spółka LLC chce zmienić status klasyfikacyjny.

Czy spółka z o.o. potrzebuje licencji i zezwoleń?

W zależności od rodzaju działalności i miejsca jej prowadzenia, spółka LLC może wymagać uzyskania innych lokalnych i stanowych licencji biznesowych. Musisz sprawdzić w odpowiednich agencjach państwowych, aby zagwarantować, że jesteś odpowiednio zarejestrowany, licencjonowany i dopuszczony do prowadzenia działalności w danym stanie.

Wybór nazwy

Nazwa spółki LLC musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Chociaż zasady te różnią się, większość państw wymaga, aby nazwa spółki z o.o. kończyła się desygnatem LLC, takim jak Limited Liability Company, lub skrótem jednego z tych zwrotów, a także, aby nazwa nie była taka sama jak nazwa innej spółki z o.o. lub podmiotu gospodarczego już zarejestrowanego w danym państwie.

Często za niewielką opłatą można zarezerwować nazwę LLC na krótki okres czasu, aż do momentu udokumentowania umowy spółki.

Instrukcja wypełniania statutu spółki

Złożenie umowy spółki jest ważne dla zarejestrowania legalnie działającego podmiotu gospodarczego. Proces różni się w zależności od stanu, co oznacza, że należy ocenić swoje wymagania prawne z prawnikami biznesowymi wcześniej. Będziesz także chciał zagwarantować, że wypełnisz wszystkie prośby o dokumenty dokładnie, aby uniknąć opóźnień lub odmów.

Wykonaj poniższe kroki, aby złożyć artykuł Associations:

 • Wybierz nazwę swojej firmy,
 • Pobierz w dobrej wierze duplikat formularza umowy spółki z witryny Sekretarza Stanu
 • Podać nazwisko zarejestrowanego agenta
 • Sporządzenie i podpisanie umowy operacyjnej LLC
 • Ustal, czy chcesz używać członków czy menedżerów
 • Podpisać statut spółki
 • Zwróć formularz do biura Sekretarza Stanu
 • Uiścić odpowiednią opłatę za złożenie wniosku
 • Otrzymanie notarialnie poświadczonej kopii statutu spółki
 • Zachowaj duplikat umowy spółki do swoich akt .

Informacje dodatkowe

Wiele państw wymaga od LLC złożenia rocznego raportu z opłatą za złożenie. Opłata za złożenie Articles of Association wynosi $200, choć w niektórych stanach opłaty te mogą być znaczne, bo aż $800 rocznie.

Opłatę można uiścić gotówką, czekiem, przekazem pieniężnym, kartą MasterCard lub American Express. Czeki i przekazy pieniężne powinny być wystawione na Departament Stanu.

Pokwitowanie złożenia

Departament Stanu wydaje osobie składającej statut spółki autoryzowane potwierdzenie złożenia wniosku. Potwierdzenie złożenia wniosku zawiera datę złożenia wniosku, nazwę spółki LLC, wyciąg informacji zawartych w statucie oraz rozliczenie poniesionych wydatków. Składający wniosek powinni sprawdzić, czy informacje te są poprawne. Potwierdzenie złożenia wniosku jest dowodem złożenia wniosku. Należy pamiętać, że Departament Stanu nie wydaje duplikatów potwierdzeń złożenia dokumentów w miejsce tych zagubionych lub zniszczonych.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Jorku, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.