Heeft u besloten dat het eindelijk tijd is om uw bedrijf in New York te vestigen ? Met zijn enorme bevolking en energieke cultuur biedt de Empire State veel kansen.

New York kent vele bedrijfsvormen, waaronder de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC), de vennootschap, eenmanszaken en andere bekende vormen. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Voor elke specifieke onderneming zullen de persoonlijke en zakelijke omstandigheden de bedrijfsvorm van keuze dicteren. Het ministerie van de staat New York kan geen advies geven over de keuze van de bedrijfsvorm die u kiest en raadt u dan ook ten zeerste aan juridische en financiële adviseurs te raadplegen alvorens een keuze te maken.

Het oprichten van een LLC dient pas te gebeuren na een grondige analyse. De volgende gegevens zijn ontwikkeld om uw vragen over de oprichting van een LLC te beantwoorden en u te helpen bij de indiening van de statuten.

Wat is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (kort LLC) is een manier om een bedrijf rechtmatig te structureren. Een LLC is een hybride vorm van bedrijfseenheid die bepaalde kenmerken heeft van een vennootschap en een personenvennootschap. Het is zo gestructureerd dat het kan profiteren van de doorlopende belastingheffing die kenmerkend is voor een vennootschap, terwijl het tegelijkertijd flexibiliteit in bedrijfsvoering en beheer mogelijk maakt, en toch een beperkte aansprakelijkheid heeft, zoals in het geval van een vennootschap.

In de V.S. wordt de wetgeving inzake LLC’s door de afzonderlijke staten gecontroleerd, maar ze worden in alle staten erkend. De wetten verschillen verder van land tot land. Gewoonlijk kan één enkele persoon een LLC oprichten en is er geen maximum voor het aantal leden.

Hoe richt ik een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op?

Om uw LLC op te richten, moet u statuten indienen bij het registratiekantoor van uw staat, vaak de Secretary of State. Sommige staten gebruiken in plaats daarvan de term “certificate of formation”. Twee verschillende staten, Massachusetts en Pennsylvania, noemen het document een certificaat van vereniging.

Speciale verantwoordelijkheden bij het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Van de leden van een LLC wordt verwacht dat zij een schriftelijke exploitatieovereenkomst aannemen. De exploitatieovereenkomst is het cruciale document waarin de rechten, bevoegdheden, plichten, aansprakelijkheden en verplichtingen van de leden onderling en ten opzichte van de LLC zijn vastgelegd. De exploitatieovereenkomst is een intern document van de LLC en wordt niet gecatalogiseerd bij het ministerie van Staat. De wet zegt niets over de gevolgen van het niet goedkeuren van een exploitatieovereenkomst. Er zij op gewezen dat het Department of State geen juridisch advies kan verstrekken over het opstellen van de exploitatieovereenkomst.

De openbaarmakingsvereisten in verband met de oprichting van een LLC

Naamloze vennootschappen in New York zijn verplicht een “Notice of LLC Formation” te publiceren en het “New York Certificate of Publication for Domestic Limited Liability Company” binnen 120 dagen na de oprichting in te dienen bij het New York Department of State.

De volgende stappen om de publicatieplicht voor LLC’s in New York af te ronden

 • Zelf een LLC in New York oprichten of een geregistreerde agent inschakelen,
 • Publiceer binnen 120 dagen na de oprichting van de LLC gedurende zes opeenvolgende weken een kennisgeving in twee dagbladen in hetzelfde district als de hoofdvestiging van de LLC.
 • Dien de beëdigde verklaring van publicatie die de kranten u zullen toesturen, samen met een New York Certificate of Publication for Domestic Limited Liability Company in bij de Secretary of State.
 • Het certificaat van publicatie, de indieningstaks en de beëdigde verklaringen van publicatie van de kranten moeten worden ingediend bij het New York Department of State, Division of Corporations, One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY 12231.

Heb ik een advocaat nodig?

In het algemeen is juridische bijstand niet nodig bij de oprichting van een gewone naamloze vennootschap. Een secretariaat van de staat biedt gewoonlijk gebruiksvriendelijke middelen om deze taak te volbrengen. Niettemin kunnen zich bij de werking en het beheer van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingewikkelde formele vraagstukken voordoen. Daarom is het in deze situaties raadzaam een advocaat in te schakelen.

Waar kan ik een zegel krijgen?

In de wet op de naamloze vennootschap is geen sprake van een zegel van een LLC. Zegels zijn echter verkrijgbaar bij commerciële bronnen en in winkels voor kantoorbenodigdheden. Vergeet niet dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geen zegels levert.

Hoe wordt een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid belast?

De onderneming wordt niet rechtstreeks door de IRS belast, aangezien een LLC niet als een afzonderlijke fiscale entiteit wordt beschouwd. In plaats daarvan ligt de belastingplicht bij de leden die via hun inkomstenbelasting betalen.

Vergeet niet dat bepaalde LLC’s door de IRS voor belastingdoeleinden automatisch als een vennootschap worden aangemerkt, dus zorg ervoor dat u weet of uw bedrijf in deze categorie valt. LLC’s die niet automatisch als vennootschap worden aangemerkt, kunnen de bedrijfsentiteit van hun keuze kiezen door het formulier 8832 in te dienen. Hetzelfde formulier wordt gebruikt voor het geval dat de LLC de classificatiestatus wil wijzigen.

Heeft een LLC licenties en vergunningen nodig?

Afhankelijk van het soort bedrijf en de plaats waar het gevestigd is, kan uw LLC andere lokale en staatsbedrijfsvergunningen nodig hebben. U moet bij de relevante staatsagentschappen nagaan of u naar behoren bent geregistreerd, een vergunning hebt en zaken mag doen in uw staat.

Het kiezen van een naam

De naam van uw LLC moet voldoen aan de regels van uw staat. Hoewel deze regels verschillen, vereisen de meeste staten dat de naam van uw LLC eindigt met een LLC-aanduiding, zoals Limited Liability Company, of een afkorting van een van deze zinsneden, en dat de naam niet dezelfde is als de naam van een andere LLC of bedrijfsentiteit die reeds bij uw staat is geregistreerd.

Vaak kunt u tegen een kleine vergoeding uw LLC-naam voor een korte periode reserveren totdat u uw statuten vastlegt.

Instructies voor het invullen van de statuten

Het deponeren van uw statuten is belangrijk voor de registratie van een wettelijk opgerichte bedrijfsentiteit. Het proces verschilt per staat, wat inhoudt dat u uw wettelijke vereisten vooraf met bedrijfsjuristen moet evalueren. U zult ook moeten garanderen dat u alle verzoeken om documenten nauwkeurig invult om vertragingen of weigeringen te voorkomen.

Volg deze stappen om een artikel van een vereniging in te dienen:

 • Kies uw bedrijfsnaam,
 • Download een bonafide duplicaat van het statutenformulier van de website van uw Secretary of State
 • Naam van een geregistreerde agent
 • Opstellen en ondertekenen van een LLC exploitatieovereenkomst
 • Leg uit of u leden of managers wilt gebruiken
 • Ondertekening van de statuten
 • Stuur het formulier terug naar uw staatssecretariaat
 • Betaal de juiste indieningstaks
 • Ontvang uw door een notaris afgestempeld exemplaar van uw statuten
 • Bewaar een duplicaat van de statuten voor uw administratie.

Aanvullende informatie

In veel staten moeten LLC’s jaarlijks een verslag indienen tegen betaling van een vergoeding. De kosten voor het indienen van de statuten bedragen $ 200, hoewel deze kosten in sommige staten aanzienlijk kunnen oplopen, tot $ 800 per jaar.

De vergoeding kan worden betaald met contant geld, cheque, postwissel, MasterCard of American Express. Cheques en postwissels dienen te worden overgemaakt aan het Department of State.

Deponering Ontvangst

Het Department of State geeft een geautoriseerd indieningsbewijs af aan de indiener van de statuten. Het ontvangstbewijs van depot vermeldt de datum van depot, de naam van de LLC, een uittreksel van de gegevens in de statuten, en een overzicht van de betaalde kosten. De indieners moeten nagaan of deze informatie juist is. Het ontvangstbewijs van indiening is uw bewijs van indiening. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen duplicaten van ontvangstbewijzen af ter vervanging van verloren of vernietigde ontvangstbewijzen.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw besloten vennootschap in New York op te richten.