Selecteer een pagina

La Chine is onbetwistbaar een van de grootste economische machten ter wereld. Het land, dat voorheen afhankelijk was van de landbouw, is radicaal veranderd in een natie die zich richt op de technologie en is nu de eerste bestemming voor de internationale handel. Als u als buitenlandse onderneming een activiteit in China wilt ontplooien, zijn er een aantal elementen die u moet leren en opvolgen om op goede voet te komen. Als investeerder moet u in de eerste plaats de bestaande mogelijkheden evalueren die zij biedt, de sectoren die meer kansen hebben om in dit land succesvol te zijn en de voordelen die zij biedt als u besluit om uiteindelijk in China te investeren.

Er bestaan talrijke strategieën die u kunt toepassen als u van plan bent om zich regelmatig in het Chinese commerciële landschap te begeven. De oprichting van een buitenlandse vennootschap in China lijkt u minder moeilijk. Tout d’abord, vous aurez peut-être du mal à vous retrouver dans la culture commerciale locale unique. Als het land snel moderniseert en een hoofdrolspeler wordt in het mondiale commerciële landschap, zal de weg niet zo gemakkelijk en gemakkelijk zijn. Het is dan ook een uitstekend idee om u aan te sluiten bij een Chinese onderneming die gespecialiseerd is in het oprichten van een onderneming in China.

Het economisch landschap van China

Rien qu’en 2019 , la Chine a déclaré que son PIB était équivalent à l’ensemble de l’économie australienne. In deze context is het niet verwonderlijk dat het op één na grootste land ter wereld in termen van massa massa de eerste bestemming wordt voor directe buitenlandse investeringen. Rien qu’au sein de l’économie locale, la croissance du PIB devrait augmenter de manière exponentielle par rapport aux autres superpuissances économiques mondiales.

Ondanks de beloften van een radicaal toekomstperspectief, is het verstandig dat buitenlandse ondernemers een redelijke zorgvuldigheid aan de dag leggen en onderzoek doen voordat zij hun geld in China investeren. Tout d’abord, la création d’une entreprise en Chine est très différente de la création d’une entreprise aux États-Unis ou dans d’autres pays occidentaux. De Chinese overheid is meer betrokken bij de handel, wat betekent dat u meer demarches moet ondernemen op het gebied van de behandeling van documenten.

Ondanks de zware taak die het oprichten van een onderneming met zich meebrengt, zijn de vergoedingen die u ontvangt als u in China investeert, de moeite waard. Pour vous donner un bref aperçu de la manière de créer une entreprise en Chine en tant qu’étranger, veuillez poursuivre votre lecture.

Een overzicht van alle investeringen van buitenlanders in China

Sinds 2005 regelt de ” Catalogue des industries pour guider les investissements étrangers” (Catalogus van buitenlandse industrieën ter begeleiding van buitenlandse investeringen) de buitenlandse investeringen in China. Les lois et règlements sont mis à jour tous les trois ans en fonction des objectifs économiques et politiques du pays.

Het is van essentieel belang dat u zich houdt aan de bepalingen in de catalogus als u zich met succes in China wilt laten registreren.

Volgens de catalogus zijn de buitenlandse investeringen onderverdeeld in vier grote categorieën:

 • Encouragé – omvat in totaal 348 industrieën, zoals de productie van voedingsmiddelen en groenten, de ontwikkeling en vervaardiging van logische produkten en de vervaardiging van landbouwmachines.
 • Restreint – omvat 35 industrieën die aan bepaalde beperkingen onderhevig zijn. De voorbeelden omvatten de exploratie en exploitatie van grafiet, de algemene luchtvaartmaatschappijen, de bouw van luchthavens en elektrische verbindingen, de banksector, de mobilières, de verzekeringsmaatschappijen en het vervoer van passagiers over de weg.
 • Interdit – er zijn zo’n 28 sectoren die geen toegang verlenen aan buitenlandse investeerders. Het gaat met name om de fabricage van wapens en munitie, de verkoop van grote en kleine tabaksprodukten en sociale onderzoeken.
 • Autorisé – les industries non incluses dans les catégories susmentnées sont généralement autorisées en Chine.

In de laatste versie van de catalogus vindt u de volledige lijst van industrieën die in deze categorieën vallen. Depuis 2016, certaines de ces industries peuvent avoir été incluses dans la catégorie Négatif. Om activiteiten te mogen ontplooien in relevante sectoren van deze categorie, moet een investeerder in de eerste plaats de goedkeuring van het Ministerie van Handel vragen.

Étape 1 – Kies de plaats van uw onderneming

Het eerste wat men moet doen voordat men een bedrijf in China opricht, is bepalen in welk deel van China men zijn bedrijf wil vestigen. La Chine is een relatief groot land waar in het hele land nieuwe zakencentra ontstaan. Het is aan te bevelen de installatie te verrichten in steden met goed gevestigde zakencentra, zoals Pékin, Shanghai en Guangzhou.

Shanghai is zeer populair vanwege zijn vele voordelen en zijn toegang tot buitenlandse bedrijven en innovaties. U kunt uw bedrijf vestigen in de vrije uitwisselingszone van Shanghai, die 120 kilometer lang is en buitenlandse zakenlieden de mogelijkheid biedt om zonder al te veel belasting te betalen te opereren. Bovendien zijn er minder industrieën die geen toegang hebben tot buitenlandse investeerders. De regering heeft een administratieve regeling getroffen voor Shanghai in vergelijking met de andere steden. De lokaties van de bureaus zijn gemakkelijker te vinden en voldoen aan de internationale normen. Ook al is Shanghai een ideale plaats voor buitenlandse investeerders, uw uiteindelijke beslissing hangt in grote mate af van uw behoeften en voorkeuren op het gebied van uw zaken. Voici des éléments à prendre en compte avant de prendre une décision définitive sur le lieu d’implantation en Chine:

 • Lokale wetgeving van kracht
 • Logistieke bronnen
 • Proximité des partenaires commerciaux locaux
 • Main d’œuvre

Il est également recommandé de tenir compte de la culture locale. Shanghai is altijd een vriendelijke en gastvrije omgeving geweest voor buitenlandse investeerders. Dit betekent dat u meer kansen hebt om in dit gebied succes te boeken dan elders in China.

Onderdeel 2 – Kies een expansiepartner voor de hele wereld

Voordat u begint met het kiezen van een juridische structuur voor uw onderneming in China, raden wij u ten zeerste aan om alternatieve oplossingen achter de hand te hebben. Als gevolg van het strenge beleid van de plaatselijke autoriteiten kan de oprichting van een bedrijf veel tijd en geld kosten. Indien u uw onderneming wenst op te richten in de vorm van een officiële rechtspersoon, kan deze procedure een paar maanden in beslag nemen. En revanche, si vous choisissez de créer votre entreprise avec l’aide d’une agence pour l’emploi professionnelle, vous pouvez accélérer le processus de création en quelques jours seulement. Een PEO of employeur officiel chinois is een partenaire, mondiale partner, die tot doel heeft buitenlandse zakenlieden zonder middelen of plaatselijke belangen te helpen. Les PEO peuvent également mettre en œuvre l’embauche directe de talents chinois locaux en votre nom. Ils assumeront le rôle d’employeur officiel, en s’occupant de la distribution des salaires, des avantages sociaux et des procédures nécessaires pour la retenue d’impôt. Bovendien is een PEO chinois in laatste ressort verantwoordelijk voor alle verplichtingen die verband houden met de werknemersverplichtingen en de eventuele toekomstige pénalités.

Étape 3- Verkrijgen van de diensten van een wervingsbureau voor het aanwerven van chinees personeel

Als u zich als buitenlandse onderneming in China vestigt, is het ten zeerste aan te bevelen Chinezen in dienst te nemen in plaats van buitenlandse ressortissants. Les employés chinois ont une meilleure compréhension du marché local. Bovendien zullen zij u de informatie verstrekken die u zal helpen uw aanbod van producten en diensten te verbeteren. Een chinees hoofdgerecht is onontbeerlijk als u de culturele verschillen tijdens uw reis wilt overbruggen. Het kan moeilijk zijn om talentvol personeel te vinden in China, want er is veel vraag naar, vooral in een markt in volle expansie. U kunt de beste mensen in de sector die u hebt gekozen niet aanwerven, want zij zijn waarschijnlijk al benaderd door bedrijven met uitstekende arbeidsbemiddeling. Wij raden u ten zeerste aan om u aan te sluiten bij een wervingsbureau in China dat u kan helpen om lokaal de beste talenten te vinden. De voordelen van het werken met een betrouwbare wervingsbureau zijn legio.

 • Het bepalen van onderzoeksstrategieën en nauwkeurige functiebeschrijvingen
 • Zoek de beste plaatselijke vakmensen
 • Affinez votre sélection et interrogez les clients figurant sur la liste restreinte.
 • Aanbevelingen voor embauche-beslissingen
 • De administratieve en juridische taken op zich nemen die gepaard gaan met een algemeen embaucheproces.
 • Gérer la paie et les autres avantages sociaux

Een lokale personeelsbezetting vanaf de eerste activiteitsdag is een voordeel voor uw merk; een beroep doen op een wervingsbureau is dan ook de enige manier om een uitstekend Chinees personeel onder uw hoede te hebben.

Étape 4 – Choisir une forme juridique

Indien u besluit uw onderneming op te richten in de vorm van een vennootschap en niet als BVBA te handelen, bestaat de volgende stap in de oprichting van een onderneming erin een rechtsvorm te kiezen. U kunt kiezen uit een grote verscheidenheid aan commerciële structuren. Als u eenmaal hebt besloten welke juridische structuur u wilt kiezen, moet u zich ook bezighouden met andere activiteiten, zoals de keuze van het sociaal minimumkapitaal, enz.

 • Ondernemingen met een volledig buitenlands kapitaal

Een entreprise étrangère à part entière (WFOE) is een onderneming die is opgericht door buitenlandse partijen zonder enige directe invloed van een Chinese investeerder. Het gaat om het type onderneming met buitenlandse investeringen (EIE) dat in China het meest courant is. Hieronder volgen enkele kenmerken van een commerciële WFOE-structuur:

 • Een vennootschap is een EIE indien zij voor ten minste 25 % en ten hoogste 100 % wordt gecontroleerd door buitenlandse ressortissants.
 • 100% eigendom van buitenlanders
 • Er bestaan verschillende soorten, maar de populairste zijn de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SARL).
 • Buitenlandse ressortissants die een WFOE bezitten, hebben dezelfde rechten als de eigenaren van plaatselijke ondernemingen.
 • Les propriétaires de la SARL ne sont pas responsables, tandis que les partenaires sont responsables de leur propre investissement.
 • Les WFOE fonctionneront comme des magasins de détail ou des sociétés commerciales, comme le prévoit l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
 • Les WFOE peuvent s’engager dans des entreprises à but lucratif dans toute la Chine.
 • Mogelijkheid om plaatselijk en buitenlands personeel te embauchereren

Inconvénient de la création d’une WFOE

L’ensemble du processus de remplissage, d’enregistrement et d’approbation est complexe et nécessite une collaboration étroite et un examen minutieux de la part des bureaux administratifs chinois concernés:

Het registratieproces en de goedkeuringsprocedure kunnen enkele maanden in beslag nemen. Il est important de noter que les propriétaires d’entreprises qui prévoient d’opérer en tant que WFOE devront investir un capital minimum pour certaines industries réglementées. Er is dus geen maximumkapitaal vereist voor WFOE’s. De WFOE’s dienen jaarlijks een verslag over hun respectieve financiële middelen in bij de betrokken overheidsinstanties. La loi sur les sociétés de la RPC a été modifiée en 2014 et donne désormais la priorité à un système de déclaration complète plutôt qu’au système d’inspection.

In fonction de la situation unique du plan de croissance et d’expansion d’une entreprise, d’autres formes juridiques peuvent être envisagées :

 1. Oplossingen PEO/Bureau de vente par le biais de la dotation en personnel
 2. Bureau de représentation
 3. Joint Venture (JV)
 • Joint Venture

Kenmerken en voordelen
 • De tweede juridische vorm van handel die het meest wordt gebruikt door buitenlandse investeerders in China.
 • Er zijn minder beperkingen voor de JV en bepaalde industrieën die zich afschermen voor buitenlandse ressortissants, worden een levensvatbare optie.
 • Maak gebruik van de kennis en competenties van uw lokale partners om uw onderneming in China goed te laten functioneren. Zij bepalen wat de beste aanpak is voor bepaalde ondernemingen en helpen de taalbarrières tussen buitenlands en plaatselijk personeel te slechten.
Risico’s
 • Met een Chinese partner die een zekere controle over de onderneming heeft, zult u steeds geconfronteerd worden met conflicten en meningsverschillen die een negatieve invloed kunnen hebben op het geheel van uw onderneming.
 • Risque accru de perte de la marque ou d’exposition aux secrets commerciaux de l’homologue chinois, ce qui entraîne des problèmes de propriété intellectuelle.

Om een gemeenschappelijke onderneming in China te kunnen oprichten, moeten buitenlandse investeerders de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en voortdurend toezicht houden op hun activiteiten. S’en remettre uniquement à votre partenaire chinois pour gérer l’entreprise ne conduira pas à la croissance et à l’expansion.

Bureau de représentation

Kenmerken en voordelen
 • Een bureau de représentation (BR), dat ook verbindingsbureau wordt genoemd, functioneert als een afzonderlijke juridische entiteit die een in China bestaande buitenlandse vennootschap vertegenwoordigt, ook Hongda genaamd.
 • Makkelijker en minder duur om te installeren.

Il est interdit aux ROIs d’exercer certaines activités, notamment :

 • Accepteer de betalingen
 • Invoer en uitvoer
 • Uitvoering van de contracten
 • Délivrer un reçu légal ou une facture officielle en Chine comme preuve d’achat
 • Zaken doen met andere bedrijven
 • Fabricage van producten

In wezen zijn de activiteiten van Ros beperkt tot onderzoek en marketing; zij zijn dus niet aan te bevelen als u deel wilt uitmaken van de Chinese lucratieve economische markt. De hieronder opgesomde activiteiten zijn de enige waarop de ultraperifere regio’s een beroep kunnen doen:

 • Onderzoek en studie van de markt
 • Création et développement d’annonces
 • Verhuur van woningen en handelspanden
 • Niet winstgevende activiteiten
 • Promouvoir d’autres entreprises étrangères
 • Professionelen in marketing van buitenlandse ondernemingen
 • Klant ondersteunen
 • Verzameling van gegevens die nuttig zijn voor ondernemingen
 • Creatie en ontwikkeling van contactnetwerken
Inconvénients
 • Incapacité à générer des bénéfices et à collecter des paiements
 • Kan aan belasting onderworpen zijn naar gelang van het zakenplan, de plaats van vestiging en vele andere factoren.
 • Levensduur kort, tot twee jaar, ten gevolge van zijn zeer beperkte actiekwaliteit.
 • Een logeerruimte moet reeds ingericht zijn alvorens een RO te plaatsen.
 • Aangezien de oprichting van een RO de weg opent naar een beter begrip van de markt, is het zeer moeilijk om van een RO naar een WFOE te gaan. De ultraperifere regio’s moeten in de eerste plaats hun onderneming ontsmetten alvorens hun commerciële activiteiten te intensiveren.
 • Het proces van overgang naar een WFOE duurt tussen zes en 18 maanden.

Bureau des ventes of répartition de la main-d’œuvre

Kenmerken en voordelen
 • Het makkelijkste en goedkoopste om in China te installeren.
 • Krachtens ordonnance nr. 22 van het ministerie van menselijke hulpbronnen en sociale zekerheid (MOHRSS ) van China, uitgevaardigd in 2014, is het voor buitenlandse investeerders nu gemakkelijker om een beroep te doen op de expédiance-activiteiten.
 • Een verkoopkantoor dat op basis van een commercieel model werkt, impliceert in het algemeen dat de administratieve en juridische verantwoordelijkheden van een buitenlandse onderneming worden uitbesteed aan een in China gevestigde PEO.
Inconvénients
 • De betalings- en emissieprocedures van FAPIAO worden voornamelijk uitgevoerd met tussenkomst van plaatselijke betalings- of facturatiepartners.
 • Les fonds de l’entreprise en Chine seront gérés par le partenaire administratif local des employés envoyés sur place. Alle voordelen en fondsen zullen rechtstreeks naar China worden gezonden.

In wezen fungeren de beroepsorganisaties voor de werkgelegenheid (Professional Employment Organisations – PEO) als diensten voor de werkgelegenheid die de buitenlandse ondernemingen in dienst nemen om een rationele uitbreiding van hun activiteiten in China te vergemakkelijken. Les PEO’s sont pleinement autorisés et certifiés en Chine pour mettre en œuvre des activités juridiques, RH, administratives et fiscales qui peuvent inclure les éléments suivants :

 • Beheer van de uitgaven
 • Fiscale conformiteit
 • Recrutement
 • Sociale voordelen voor de werknemers
 • Arbeidsongevallenadministratie
 • Oplossingen voor uitdrijving en behandeling van het been
De voordelen van het aanstellen van een PEO
 • De PEO bieden buitenlandse ondernemingen de mogelijkheid zich op mondiaal niveau te ontwikkelen door op hun filiaal in China te vertrouwen, veeleer dan het moeizame proces van oprichting van een nieuwe rechtspersoonlijkheid vanaf nul jaar te doorlopen.
 • De samenwerking met een PEO vermindert de vertragingen, de hoge kosten en de ingewikkelde procedures voor het opzetten van commerciële structuren zoals RO, WFOE en JV.
 • De buitenlandse ondernemingen kunnen hun inspanningen concentreren op de strategie die zij moeten volgen om hun activiteiten te ontwikkelen, terwijl de PEO het administratieve aspect voor zijn rekening neemt.
 • Er is geen rechtstreekse relatie tussen een buitenlandse onderneming en de werknemers van PEO; de eerste kan dus opereren zonder onderweg problemen te ondervinden.
 • De PEO functioneert in wezen als een lokale homologe van een buitenlandse onderneming.
 • De PEO’s vergemakkelijken de aanwerving van buitenlands personeel in China door hen officieel in dienst te nemen voor prestaties, heffingen en verzekeringen. Dit type organisatie wordt “co-emploi” of “conjoint emploi” genoemd.
 • Een partnerschap met een PEO maakt het mogelijk de oprichting van een onderneming te rationaliseren en de juridische problemen en vertragingen te beperken die zich in het algemeen voordoen bij de aanwerving van personeel.
 • De PEO’s werken rechtstreeks met de werknemers in de plaats van de buitenlandse onderneming.

Als u besluit welke juridische vorm u wilt aannemen als buitenlandse onderneming in China, vindt u hieronder een aantal punten die u in acht moet nemen:

 • Begrijp de voordelen en ongemakken van elke juridische structuur.
 • Verzeker u ervan dat uw eisen en uw doelstellingen overeenkomen met de juridische vorm die u kiest.
 • Een gemakkelijke en snelle pénétration is mogelijk door te kiezen voor een verkoopkantoor via een structuur voor de verdeling van de hoofdzaak, want PEO biedt uitstekende voordelen.
 • Doe uw onderzoek om de meest betrouwbare en betrouwbare PEO te vinden waarmee u een partnerschap in China kunt opzetten.
Wat is het sociaal minimumkapitaal voor buitenlandse ondernemingen in China?

Hoewel de Chinese regering de noodzaak om een sociaal minimumkapitaal te investeren heeft afgeschaft, is het goed om dit kapitaal bij de registratie op te geven. Bij voorbeeld, een kapitaal van 1 000 000 RMB levert de volgende voordelen op

 • Vereenvoudiging van het registratieproces van ondernemingen
 • Bieden van voordelen voor de overheid, met name een tijdelijke verblijfsvergunning en een verhoging van de toewijzingen voor buitenlandse werknemers.
 • Vergemakkelijk uw juridische voorkeursstructuur
 • Kan worden gebruikt om de uitgaven te dekken, zoals salarissen, kosten van huisvesting, aankopen, en nog veel meer.

Il n’est pas nécessaire pour les investisseurs étrangers de le verser à la société en une seule fois. Het sociaal minimumkapitaal is veeleer de som geld die u als WFOE denkt te vergaren over een periode van 29 jaar. U kunt het kapitaal gebruiken om de produkten en diensten te betalen die nodig zijn voor de exploitatie van uw onderneming in China.

Vous devrez peut-être faire appel aux services professionnels d’un avocat pour vous aider à choisir ce qui convient à vos besoins individuels. En outre, engagez unegence comptable spécialisée dans le paysage commercial chinois. Un comptable vous aidera au cours du processus de constitution d’une société. U kunt ook overwegen een beroep te doen op een bedrijfsadviseur om het minimumkapitaal te bepalen dat u nodig hebt om u in te schrijven.

Étape 5 – Créer un plan d’affaires

Stel een goed gestructureerd bedrijfsplan op dat een beschrijving bevat van uw activiteitensector en van de producten en diensten die u wilt aanbieden. De overige informatie die u in uw dossier moet opnemen, is de volgende:

 • Budgettaire behoeften
 • Plaats van het bedrijf
 • Verwacht aantal werknemers
 • Voorbereide recepten

Il est recommandé d’inclure votre processus d’emploi et votre flux de travail opérationnel dans votre plan d’affaires. Bestudeer de bestaande arbeidsovereenkomsten met een advocaat uit China en een adviseur in zaken. Zodra uw zakenplan is afgesloten, moet u dit ter goedkeuring voorleggen aan de Chinese regering. Vous devrez respecter les lignes directrices que vous avez énumérées dans votre plan d’affaires, sous peine de payer des amendes ou d’autres sanctions de la part du gouvernement. In deze optiek is het aanbevelenswaardig een plan van aanpak op te stellen dat niet te groot noch te specifiek is. Als buitenlandse onderneming wenst u een solide marketingstrategie voor te stellen die u als leidraad kan dienen bij de ontwikkeling van uw commerciële activiteiten.

We geven u enkele tips waarmee u uw buitenlandse onderneming kunt helpen om succes te boeken op de Chinese markt:

 • S’adresser au public chinois

Leer de nieuwe marketing tactieken die de lokale consumenten aanspreken. Zoek niet naar strategieën die in het verleden voor u hebben gewerkt op buitenlandse markten. Verkrijg de diensten van een lokale expert die een marktonderzoek uitvoert in uw naam en u helpt bij het uitwerken van nieuwe marketingstrategieën voor uw publiek.

 • Partnerschappen op lange termijn opzetten

Kies een gerenommeerde lokale onderneming waarmee je een partnerschap aangaat. U moet uw inspanningen concentreren om deze partnerschappen duurzaam te maken, want dat zal u helpen om uw vertrouwen te winnen en uw reputatie in het lokale commerciële landschap te verbeteren. De keuze van uw partner heeft een grote invloed op uw kredietwaardigheid; het is dus van groot belang dat u een redelijke zorgvuldigheid betracht en dat u een partner vindt die voldoet aan uw behoeften en uw doelstellingen.

 • Totstandbrenging van goede betrekkingen met de plaatselijke overheidsinstanties

Zoek een lokale partner die een solide en positieve relatie heeft met de lokale overheidsinstanties. Soyez toujours attentif à la manière dont vous gérez votre entreprise pour vous assurer que vous ne mettez pas à dos les autorités gouvernementales. Het tot stand brengen van een goede verbinding met de plaatselijke overheidsdiensten draagt eveneens bij tot de waarborging van de operationele conformiteit.

 • Verzeker u ervan dat u een expert in lokale handel in uw team hebt.

Zoek een lokale partner die u op deskundige wijze kan begeleiden bij de logistieke en culturele problemen waarmee u in de toekomst te maken zult krijgen.

Onderdeel 6 – Opstarten van een bankrekening

Als u een WFOE opricht, is het belangrijk omeen bankrekening te openen. Indien uw onderneming niet is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, kunt u verschillende soorten bankrekeningen voor niet-ingezetenen opstellen, zoals bankrekeningen die uitsluitend bestemd zijn voor buitenlandse ingezetenen. Een bankrekening openen in China kan moeilijk zijn. De eisen kunnen verschillen van stad tot stad. Om uw tijd te winnen, aarzel niet om u te melden en u te informeren over uw individuele behoeften. Sommige eisen zijn echter dezelfde. Bij het openen van uw bankrekening dient u de volgende documenten voor te leggen:

 • Een identiteitsbewijs dat geldig is voor de hoofdvertegenwoordigers van de onderneming, zoals de verantwoordelijken, de directeurs en de belangrijkste acteurs.
 • Coupe ou scellement de l’entreprise
 • Liste des noms des administrateurs
 • Juridische vorm van de onderneming en informatie over het eigendomsrecht
 • État d’approbation enregistré pour votre entreprise commerciale.

Ziehier de meest recente bancaire opties voor buitenlandse ondernemingen:

 • Hang Seng Bank
 • ICBC
 • Bank van China
 • HSBC
 • Standard Chartered
 • Banque d’Amérique

Als u een bankrekening hebt bij een zeer bekende internationale bank in China, kan het mogelijk zijn deze over te dragen naar een bank in China. Het feit dat men beschikt over een lokale bankrekening vereenvoudigt echter het beheer van een onderneming in China. Met een betrouwbare bankrekening op naam van uw onderneming geniet u van een grotere transparantie in uw dagelijkse handelstransacties.

Étape 7 – Travailler avec une société de conseil en entrée sur le marché local

Als het beheer van een onderneming in China op lange termijn bevredigend is, is de markt voor buitenlandse ressortissants zeer complex en gesofisticeerd. Wat ook uw juridische structuur moge zijn, u zult om hulp moeten vragen van een bureau in China dat u helpt een strategische entree op de markt te maken. Vous aurez besoin d’un partenaire d’expansion local qui pourra vous aider à naviguer dans les méandres du système de crédit social chinois, des réglementations locales et des différences culturelles.

Een team van consultants staat u bij in de volgende domeinen:

 • Evaluatie van de huidige tendensen op de markt
 • Ontwikkel een strategie om op de markt te komen
 • Identificeer een geprefereerde goedkeuringsmethode
 • Onderzoek naar consumenten en marktstudies uitvoeren

Une société de conseil de haut niveau beschikt over alle kennis, competenties en ervaring die nodig zijn om een onderneming op te zetten in de regio, de stad of de provincie van uw keuze, alsmede over de plaatsen waar u de eerste goederen tegen de beste prijs kunt kopen en over de wijze waarop u een commercieel akkoord kunt sluiten met de plaatselijke ondernemers.

Aflevering 8 – Bescherm uw intellectuele eigendom

De nombreux investisseurs se méfient de la prudence des vols de propriété intellectuelle en Chine. Indien u echter de nodige voorzorgsmaatregelen neemt, kunt u de waardevolle intellectuele eigendommen beschermen en een harmonieuze handelsactiviteit in China ontplooien. Tijdens de behandeling van uw inschrijving, dient u de volgende maatregelen te nemen:

 • Registreer uw merk

Algemeen gesproken, erkent China niet de merken die in andere landen zijn gedeponeerd. Het land neemt de regel van de eerste deposant in acht, hetgeen betekent dat de eerste persoon die een merk heeft gedeponeerd, het recht heeft dit merk in China rechtmatig te gebruiken. Nadat u de bevestiging hebt gekregen dat uw merk momenteel beschikbaar is, kunt u onmiddellijk overgaan tot de registratie van uw merken en brevetten. Vous pouvez encore faire appel si votre demande est refusée dans les conditions suivantes :

 1. Logo’s en symbolen die onderscheid maken tussen de producten en diensten die synoniem zijn met uw merk.
 2. Motieven, dessins, letters, cijfers en symbolen in 3D die uniek zijn voor uw onderneming.
 3. Combinaties van kleuren die uw onderneming, uw goederen en uw diensten onderscheiden.
 • De Chinese merken volgen

L’agence chinoise des marques publie régulièrement des demandes de marques afin que les entreprises puissent s’opposer aux marques similaires aux leurs. Houdt deze transacties in het oog om u te kunnen verzetten tegen frauduleuze merken of deze aan te klagen voordat ze door het Merkenbureau worden goedgekeurd.

 • Werken in nauwe samenwerking met Chinese douanes

Enregistrez votre marque et vos brevets de conception auprès des douanes chinoises afin qu’elles puissent interdire l’importation et l’exportation de produits contrefaits. Signalez l’emplacement et les autres détails pertinents d’une entreprise en infraction. U kunt dit incident melden aan de Chinese douane, zodat zij de nodige maatregelen kunnen treffen.

 • Aanvraag tot blokkering van chinese webpagina’s

Après l’enregistrement réussi de votre propriété intellectuelle, vous pouvez adresser des pétitions aux sites de commerce électronique chinois tels que Taobao, Alibaba et Baidu pour qu’ils retirent les produits contrefaits. Als u de beste documenten stuurt, kan de procedure voor het verwijderen van webpagina’s ongeveer een week duren.

Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, behoudt u uw intellectuele eigendom en kunt u uw commerciële activiteiten in alle rust ontplooien.

Étape 9 – Documenten verwijderen

Als u de etappes 1 tot en met 8 m met succes hebt volbracht, rest u niets anders dan de andere documenten opnieuw in te vullen. Ons team van consultants zal u helpen bij het opzetten van deze laatste fase in de oprichting van een onderneming in China. Ze kunnen u helpen bij het identificeren van de volgende elementen:

 • Toepassingen die u mogelijk hebt geannuleerd
 • Vous fournir une liste des documents dont vous avez besoin pour l’approbation finale par les agences gouvernementales.
 • Schatting van de opbrengst van de papierasserie

La dernière étape peut vous verrassen, car certaines agences peuvent vous demander de remplir davantage de documents et, dans certains cas, vous demander de présenter un échantillon physique de vos produits ou les installations dans lesquelles vous souhaitez exercer votre activité. Om vertragingen te voorkomen, dient u meer tijd te besteden aan de voorbereiding van alle documenten en voorschriften.

De oprichting van een onderneming in China als buitenlander is ingewikkeld maar bijzonder opwindend omdat zij u in staat stelt lucratieve inkomsten te genereren en uw commerciële mogelijkheden in een mum van tijd uit te breiden. Met de hulp van onze specialisten in het oprichten van ondernemingen in China, zult u spoedig de financiële voordelen kunnen verkrijgen die verbonden zijn aan het zakendoen in China. Damalion kan u helpen bij al uw behoeften op het gebied van ondernemingscreatie in China. Appelez-nous dès aujourd’hui pour plus de détails.