Blockchain-investeringsfonds in Luxemburg - Damalion - Independent consulting firm.

Fintech doet de grondvesten van de traditionele financieringsdiensten in Luxemburg stilaan schudden. In feite wordt blockchain alleen al snel erkend als een spelbreker, die transacties, boekhouding, valuta-uitwisseling en andere cruciale financiële diensten transformeert.

Aangezien de populariteit van cryptofinanciering gestaag toeneemt, heeft de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) richtsnoeren uitgevaardigd in antwoord op veelgestelde vragen over virtuele activa in Luxemburg. Aangezien cryptocurrency een populaire belegging aan het worden is bij Luxemburgse en buitenlandse beleggers, wil de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) deze baanbrekende innovatie in de financiële sector van het land omkaderen en promoten.

Hier volgen de algemene richtlijnen voor de financiering van virtuele activa in Luxemburg. Daarnaast zijn de richtsnoeren opgesteld voor instellingen voor collectieve belegging, waardoor de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) antwoord kan geven op vragen in verband met beleggingen in cryptocurrency’s, alsmede het juiste en efficiënte beheer van virtuele beleggingsfondsen. Deze omvatten richtsnoeren inzake het beleggersprofiel, de vereiste vergunning en de voorschriften ter voorkoming van risico’s op witwassen van geld en financiering van terrorisme in Luxemburg.

Alternatieve beleggingsfondsen voor de financiering van virtuele activa

 • De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Commissie van toezicht op de financiële sector) heeft de uitdagingen die worden gesteld door de financiële innovaties die virtuele activa met zich meebrengen, volledig omarmd.
 • Luxemburg wil zijn financiële sector openstellen door een open en voorzichtige, op risico’s gebaseerde aanpak te volgen bij de regulering van een nieuwe activaklasse voor professionals en gewone beleggers.

Breed scala aan digitale activa

De Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF) heeft zich gebogen over de mogelijke problemen waarmee beleggers en financiële professionals kunnen worden geconfronteerd bij het gebruik van virtuele activa als onderdeel van een strategie voor portefeuillediversificatie. De regelgeving inzake digitale activa is complexer, aangezien zij betrekking heeft op een breed scala aan virtuele activa en “new-age”-valuta’s.

Hier zijn enkele richtlijnen voor cryptofinanciering in het Groothertogdom:

 • Hoewel digitale tokens gebruik kunnen maken van hetzelfde digitale grootboek, de blockchain, technologie en cryptografie, kunnen zij tal van doeleinden dienen, waaronder beleggingen, betalingen, of zelfs een afspiegeling zijn van een of meer manden van activa.
 • In sommige gevallen kunnen digitale tokens ook onder de definitie van een financieel instrument vallen. Ze kunnen niet-fungibel en niet-verwisselbaar zijn en kunnen zelfs worden gebruikt voor de financiering van projecten zoals de oprichting van een nieuwe cryptocurrency of de tokenisatie van onroerend goed in Luxemburg.
 • De specifieke kenmerken van een activaklasse zullen bepalend zijn voor de kansen en risico’s die zij voor beleggers inhouden.
 • Elke rechtspersoon die beleggingsactiviteiten overweegt waarbij digitale activa betrokken zijn, moet zijn eigen due diligence uitvoeren met betrekking tot liquiditeit, technologie, volatiliteit en tegenpartijen.
 • Daarnaast moeten beleggers de reputatie van een cryptocurrency evalueren om een duidelijk beeld te krijgen van de potentiële voordelen en risico’s die deze nieuwe vorm van beleggen met zich mee kan brengen.
 • Rechtspersonen en particuliere investeerders moeten een grondige risicobereidheidsbeoordeling uitvoeren op alle bedrijfsgebieden om tot een verstandige en weloverwogen investeringsbeslissing te komen.
 • Bestaande bedrijven worden aangemoedigd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan toekomstige regelgeving die ook betrekking kan hebben op virtuele activa zoals digitale tokens.
 • Luxemburgse beleggers moeten rekening houden met de aanstaande regelgeving voor crypto-activa op de Europese markten, die regelgeving omvat voor bepaalde soorten digitale activa die niet in de bestaande regelgeving zijn opgenomen.

Gevolgen van cryptofinanciering voor icbe’s, abi’s en initiatiefnemers in Luxemburg

 • Beleggingen in virtuele activa zoals cryptocurrencies in de zin van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 12 november 2004 zijn niet geschikt voor alle soorten beleggers of beleggingsinitiatieven.
 • Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en andere fondsen die zich richten op niet-professionele of amateurbeleggers en pensioenfondsen mogen niet direct of indirect beleggen in virtuele activa.
 • Activa die worden gecategoriseerd als financiële instrumenten, zoals aandelen van bedrijven die actief zijn in het ecosysteem van virtuele activa, zijn niet onderworpen aan beperkingen. Zij kunnen derhalve worden gebruikt als in aanmerking komende beleggingen voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) .
 • Beleggingen in digitale activa in het kader van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen verenigbaar zijn met fondsen die gericht zijn op goed geïnformeerde beleggers, zolang de beleggingen de toepassing en naleving van de bestaande regelgevingsvereisten niet belemmeren of ontmoedigen.
 • Een alternatief beleggingsfonds met een erkende beheerder van een alternatief beleggingsfonds (Alternative Investment Fund Manager – AIFM) kan in Luxemburg rechtstreeks of onrechtstreeks in virtuele activa beleggen. Dit kan worden toegestaan indien de aandelen of rechten van deelneming in het fonds uitsluitend aan goed ingelichte beleggers worden aangeboden. Bovendien moet een beheerder van een alternatief beleggingsfonds van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) een uitbreiding van de vergunning krijgen voor een gloednieuwe beleggingsstrategie.
 • De Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF) benadrukt eveneens het belang van de integratie van virtuele activa in het beleggingsbeleid en van adequate interne controleactiviteiten.
 • Beleggingsbeheerders moeten een grondige beoordeling maken van het effect van beleggingen in virtuele activa op het risicoprofiel van het fonds. De zorgvuldigheid van de beheerders zal zorgen voor transparantie en tijdigheid van de fondsdocumentatie.
 • Erkende beleggingsfondsbeheerders van zowel gereguleerde als niet-gereguleerde alternatieve fondsen die in virtuele activa willen beleggen, moeten vooraf toestemming krijgen van de Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF). Zij moeten volledige documentatie verstrekken, met inbegrip van een projectbeschrijving, betrokken dienstverleners, een indeling of een investering direct of indirect van aard is, en een bijgewerkt beleid inzake risicobeheer en waardering.
 • Daarnaast moeten erkende beheerders van beleggingsfondsen een beschrijving indienen van de ervaring van de portefeuille en van andere entiteiten die bij het beleggingsbeheer betrokken zullen zijn.
 • Een cryptofonds moet een beschrijving indienen van de rol van de bewaarder, informatie over potentiële beleggers, distributiekanalen en een analyse van de activa in het kader van de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • Initiatiefnemers van een cryptofonds moeten hun project vooraf voorleggen aan de Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF) en daarbij aangeven hoe de beleggingsbeheerder en andere deelnemers de virtuele activa controleren via toegang tot cryptografische sleutels. Initiatiefnemers moeten een analyse van de te leveren diensten voorleggen voor activiteiten in de zin van artikel 1 (20c) van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • Beleggingsbeheerders die zich bezighouden met cryptofinanciering moeten bij de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) een formele registratie aanvragen om als virtuele dienstverlener te worden gecategoriseerd alvorens van start te gaan.
 • Aangezien beleggingen in virtuele activa het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering voor een toezichthoudende entiteit kunnen verhogen, moet de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) de juiste reeksen risicobeperkende maatregelen ten uitvoer leggen.

De populariteit van cryptofinanciering in Luxemburg

In 2021 heeft de cryptocurrency-markt veel investeringsmanagers geïnspireerd om Luxemburg te beschouwen als de perfecte locatie om een alternatief investeringsfonds op te richten.

Een cryptofonds in Luxemburg begint met een eerste emissie van munten. Dit proces omvat het opstellen van documenten, met inbegrip van de essentiële informatie betreffende het project. De essentiële onderdelen bij het opzetten van een crypto-fonds omvatten:

 • Informatie over projectdetails en tijdschema’s
 • Bedrag van het vereiste kapitaal
 • Tokens
 • Dividend uit te keren per token aan beleggers

Het op de markt brengen van het cryptofonds is de volgende stap in het creatieproces van cryptofondsen. Een initiatiefnemer van een fonds zal het project promoten om het benodigde kapitaal te verzamelen.

Cryptofondsen in Luxemburg kunnen worden opgezet als een Special Limited Partnership (SCSp)

 • Het voordeel van het opzetten van een cryptofonds als een speciale commanditaire vennootschap is dat het niet onder de kapitaaldrempel van 100.000.000 euro valt.
 • Er zijn geen bewaardervereisten.
 • Geen gereguleerde manager nodig.
 • Behoeft geen goedkeuring van de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF).
 • Het is niet nodig een bankrekening in Luxemburg te openen.
 • Het is niet nodig een auditor voor het cryptofonds aan te stellen.

Een cyptofonds kan ook worden opgericht als een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF)

Damalion biedt deskundige adviesoplossingen die nodig zijn voor de oprichting en registratie van cryptofondsen in Luxemburg. Wij willen de kennis van de financiële sector over blockchain en cryptofinancieringsmogelijkheden onder de aandacht brengen van buitenlandse rechtspersonen en particuliere beleggers. Wij beschikken over een toegewijd wereldwijd servicenetwerk dat het set-proces naar de door u gewenste rechtsvorm zal vergemakkelijken. Als u meer wilt weten over de oprichting en registratie van cryptofondsen in Luxemburg, neem dan vandaag nog contact op met een Damalion-expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.