Adriana Lima, Steven Seagal, Ralph Fiennes en andere beroemdheden hebben op deze manier het Servische staatsburgerschap verkregen.

Volgens de Servische nationaliteitsregels moeten buitenlanders in het algemeen aan verschillende eisen voldoen voordat zij het Servische staatsburgerschap kunnen verkrijgen.

In de meeste gevallen is de succesvolle toelating tot het Servische staatsburgerschap afhankelijk van het al dan niet bestaan van diverse feitelijke en juridische gronden en redenen, die voortdurend per geval worden bekeken en beoordeeld.

Gewone naturalisatie is dus een redelijk langdurige procedure, die veel achtergrondcontroles en verborgen interacties tussen de betrokken overheidsinstanties van de Republiek Servië omvat.

Gemiddeld zal het tussen 18 en 24 maanden duren om de conventionele naturalisatieprocedure te voltooien zodat u Servisch staatsburger kunt worden.

Verder bestaat de reguliere naturalisatieprocedure uit vele hoofdfasen, te beginnen met het indienen van een formeel verzoek om toelating (met relevante bewijsstukken) en eindigend met het ontvangen van uw certificaat van Servisch staatsburgerschap.

Elke regel heeft echter een uitzondering, zoals het oude gezegde luidt. En dit zou heel goed van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Hoe verkrijg ik het Servische staatsburgerschap in één stap (Servië kan geïnteresseerd zijn om u een Servisch paspoort te geven).

Een uitzonderingsregel staat de Servische regering toe u en uw familieleden toe te laten tot het bijzondere staatsburgerschapsprogramma als er sprake is van een bijzonder belang van de staat. Daardoor zal uw toelating tot het staatsburgerschap aanzienlijk sneller en met minder werk verlopen dan bij de traditionele naturalisatie.

Het burgerschap van Servië is echter facultatief, en de investeringsbedragen zijn niet vastgesteld. Het land beschikt dus niet over een erkend systeem van “Citizenship by Investment” (CBI).

Als het in het belang van de staat is, kunt u uw verzoek om staatsburgerschap versneld indienen en binnen een paar weken een goed besluit over uw staatsburgerschap krijgen.

In dergelijke gevallen wordt op grond van deze uitzondering op de regel afgezien van de volgende voorwaarden voor discretionaire naturalisatie:

– Ononderbroken legaal verblijf

– Permanente verblijfsvergunning

– Voldoende middelen van bestaan

– Afstand van het huidige staatsburgerschap (en).

Dit soort discretionaire naturalisatie is van oudsher voorbehouden aan personen die worden beschouwd als buitengewoon dienstbaar aan Servië. Deze profiteren vaak ver boven het gewone uit op enkele van de meest gerenommeerde terreinen van het leven of de carrière – sport, wetenschap, kunst, bedrijfsleven, enzovoort.

Bovendien bevordert het verlenen van staatsburgerschap vaak in meer of mindere mate de bijzondere belangen van Servië. Dit betekent dat een persoon zelden “eervol” wordt genaturaliseerd, maar alleen voor bewezen en verwachte diensten in het unieke belang van Servië. Bijgevolg is de loutere toekenning van decoraties onvoldoende om het bijzondere belang van Servië te verklaren.

Aan het belangrijkste criterium moet zijn voldaan: de Republiek Servië heeft er een gevestigd belang bij dat een bepaalde persoon tot haar staatsburgerschap wordt toegelaten.

In dit scenario beslist de regering van de Republiek Servië, afhankelijk van de voorstellen van de nationale veiligheidsdiensten en het ministerie van Binnenlandse Zaken van Servië, uiteindelijk over de toelating tot het Servische staatsburgerschap.