Selecteer een pagina

Met ingang van 22 september 2021 bevat deze lijst een opsomming en een korte omschrijving van alle bestaande dubbelbelastingverdragen en van de verdragen waarover nog wordt onderhandeld.

Luxemburg is strategisch gelegen op het kruispunt van Europa en heeft een zeer dynamische en open economie die aanzet tot grensoverschrijdende handel en investeringen. Zijn opkomende leidersrol in de internationale handel voor het bankwezen, de financiële sector, beleggingsfondsen en holdings heeft deuren geopend voor de totstandbrenging van een sterk netwerk van dubbelbelastingverdragen met een lange lijst van EU- en niet-EU-lidstaten.

Tot dusver heeft Luxemburg met succes meer dan 80 uitgebreide dubbelbelastingverdragen gesloten door het OESO-modelverdrag inzake belasting naar inkomen en vermogen te volgen, waardoor de risico’s van dubbele belasting voor in Luxemburg gevestigde bedrijven kunnen worden beperkt.

De meest voorkomende verdragspartners van Luxemburg zijn enkele van de meest geïndustrialiseerde landen met onder meer staten die deel uitmaken van de Europese Unie, met uitsluiting van Cyprus, de Verenigde Staten, Brazilië, Japan, Hong Kong, Rusland, Canada, Mexico en China.

Zoals de meeste bilaterale overeenkomsten zijn de Luxemburgse belastingverdragen goed gestructureerd en uitgebalanceerd om tegemoet te komen aan een specifieke economische context of bedrijfstak. Gezien de aard ervan wordt voortdurend onderhandeld over belastingverdragen en worden deze aangepast aan de meest recente internationale normen.

Nog een ander duidelijk perspectief op de voortdurende uitbreiding van de Luxemburgse belastingverdragen moet meer dan ooit worden benadrukt. Op 13 maart 2008 heeft het Groothertogdom Luxemburg zijn goedkeuring gehecht aan internationale normen voor de uitwisseling van inlichtingen op verzoek, zoals bepaald in artikel 26-5 van het OESO-modelbelastingverdrag.

Laatste Updates

2021

 • 22 september 2021

De overeenkomst tussen Luxemburg en België inzake de voorwaarden voor telewerken is met succes verlengd tot en met 31 december 2021. Hierdoor wordt de beperking van het aantal dagen voor telewerken voor grensarbeiders opgeschort.

 • 13 september 2021

De overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk betreffende de voorwaarden voor telewerken is met succes verlengd tot 31 december 2021. Hierdoor wordt de beperking van het aantal dagen voor telewerken voor grensarbeiders opgeschort

 • 6 september 2021

De overeenkomst tussen Luxemburg en Duitsland inzake de voorwaarden voor telewerken is met succes verlengd tot 31 december 2021. Hierdoor wordt de beperking van het aantal dagen voor telewerken voor grensarbeiders opgeschort

 • 31 augustus 2021

Een overeenkomst tussen Luxemburg en België waarin 34 dagen worden vastgesteld als het aantal dagen dat grensarbeiders thuis mogen werken zonder te worden onderworpen aan belastingen die door de Belgische autoriteiten worden geheven

 • 28 juli 2021

Ook bekend als wetsvoorstel nr. 7867 tot uitvoering van het op 11 december 2007 ondertekende belastingverdrag en het bijbehorende, op 25 maart 2021 ondertekende protocol, waarin duidelijk wordt gesteld dat het belastingverdrag met Koeweit wordt gewijzigd, zoals voor het eerst ingediend in het Luxemburgse parlement

 • 9 juli 2021

Het op 19 september 2018 ondertekende belastingverdrag tussen Luxemburg en Botswana zal vanaf 6 juli 2021 worden toegepast

 • 29 juni 2021

Een gloednieuw belastingverdrag met Ethiopië waarin bepalingen van de OESO-belastingverdragen en BEPS-bepalingen zijn opgenomen

 • 15 juni 2021

Overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk betreffende de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 30 september 2021. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 11 juni 2021

Overeenkomst tussen Luxemburg en België inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 30 september 2021. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 25 mei 2021

Protocol tot wijziging van het op 11 december 2007 ondertekende belastingverdrag tussen Luxemburg en Koeweit, dat voorziet in informatie-uitwisseling en BEPS-bepalingen van de OESO

 • 09 maart 2021

Overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk betreffende de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 30 juni 2021. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 09 maart 2021

Protocol tot wijziging van het op 6 november 2020 ondertekende belastingverdrag tussen Luxemburg en Rusland wordt met ingang van 5 maart 2021 ten uitvoer gelegd (Memorial A178)

 • 5 maart 2021

Overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk België inzake voorwaarden voor telewerken verlengd tot 30 juni 2021. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 26 februari 2021

Wet tot uitvoering van het op 6 november 2021 ondertekende protocol, die de bekendmaking omvat van het gewijzigde belastingverdrag tussen Luxemburg en Rusland (Memorial A159, 26 februari 2021)

 • 25 februari 2021

Protocol tot wijziging van het op 6 november 2020 ondertekende belastingverdrag tussen Luxemburg en Frankrijk wordt met ingang van 18 februari 2021 ten uitvoer gelegd (Memorial A 151)

 • 9 februari 2021

Het Luxemburgse parlement heeft ingestemd met wetsontwerp nr. 7725 tot uitvoering van het gewijzigde belastingverdrag met Rusland, ondertekend op 6 november 2020

2020

 • 7 december 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en België inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 maart 2021. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 7 december 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 maart 2021. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 27 november 2020

Wetsvoorstel nr. 7725 vermeldt de uitvoering van het op 6 november 2020 ondertekende protocol, dat een wijziging van het belastingverdrag met Rusland inhoudt, zoals ingediend door het Luxemburgse parlement

 • 23 november 2020

Protocol tot wijziging van het op 6 november 2020 ondertekende belastingverdrag tussen Luxemburg en Kazachstan wordt met ingang van 6 november 2020 ten uitvoer gelegd (Memorial A 925)

 • 17 november 2020

Ondertekening van een minnelijke schikking tussen Luxemburg en Rusland tot wijziging van het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting en belastingontduiking met betrekking tot kapitaal- en inkomstenbelastingen door middel van het Multilateraal Verdrag ter uitvoering van belastingverdragen met maatregelen ter voorkoming van base erosie en winstverschuiving

 • 9 november 2020

Ondertekening van een minnelijke schikking tussen Luxemburg en Tsjechië tot wijziging van het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting en belastingontduiking met betrekking tot kapitaal- en inkomstenbelastingen door middel van het Multilateraal Verdrag ter uitvoering van belastingverdragen met maatregelen ter voorkoming van base erosie en winstverschuiving

 • 6 november 2020

Ondertekend protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Luxemburg en Rusland, ondertekend op 23 juni 1993

 • 7 oktober 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en Duitsland inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 december 2020. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 25 augustus 2020

Wet op het nieuwe belastingverdrag dat op 19 september 2018 tussen Luxemburg en Botswana is ondertekend, is gepubliceerd (Memorial A 709)

 • 25 augustus 2020

Wet tot uitvoering van het op 6 november 2021 ondertekende protocol, die de bekendmaking omvat van het gewijzigde belastingverdrag tussen Luxemburg en Kazachstan (Memorial A 1708)

 • 24 augustus 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 december 2020. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 24 augustus 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en België inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 december 2020. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 22 juli 2020

Goedkeuring van wetsontwerp nr. 7617 van het Luxemburgse parlement tot uitvoering van het op 3 maart 2012 ondertekende protocol, waarbij het verdrag met Kazachstan wordt gewijzigd

 • 22 juli 2020

Goedkeuring van wetsontwerp nr. 7615 van het Luxemburgse parlement ter uitvoering van het op 19 september 2018 ondertekende protocol, waardoor het verdrag met Botswana wordt gewijzigd

 • 03 juli 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en Duitsland inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 augustus 2020. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 24 juni 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en Frankrijk inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 augustus 2020. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 22 juni 2020

Overeenkomst tussen Luxemburg en België inzake de voorwaarden voor telewerken verlengd tot en met 31 augustus 2020. De opschorting van de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders wordt duidelijk vermeld

 • 10 juni 2020

Goedkeuring van wetsontwerp nr. 7615 van het Luxemburgse parlement tot uitvoering van het op 03 mei 2012 ondertekende protocol, waarbij het verdrag met Kazachstan wordt gewijzigd

 • 10 juni 2020

Goedkeuring van wetsvoorstel nr. 7615 van het Luxemburgse parlement tot uitvoering van het op 19 september 2018 ondertekende protocol, waarbij het verdrag met Botswana wordt gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het OESO-belastingverdrag

 • 19 mei 2020

Als gevolg van de heersende COVID-19-crisis hebben Luxemburg en België een minnelijke schikking getroffen over de voorwaarden voor telewerken, waarbij de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders tot 30 juni 2020 wordt opgeschort

 • 06 april 2020

Wet op het nieuwe belastingverdrag dat op 19 september 2018 tussen Luxemburg en Frankrijk is ondertekend, is gepubliceerd (Memorial A 245)

 • 03 april 2020

Als gevolg van de heersende COVID-19-crisis hebben Luxemburg en Duitsland een minnelijke schikking getroffen over de voorwaarden voor telewerken, waarbij de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders is opgeschort

 • 19 maart 2020

Als gevolg van de heersende COVID-19-crisis hebben Luxemburg en Frankrijk een minnelijke schikking getroffen over de voorwaarden voor telewerken, waarbij de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders is opgeschort

 • 15 maart 2020

Als gevolg van de heersende COVID-19-crisis hebben Luxemburg en België een minnelijke schikking getroffen over de voorwaarden voor telewerken, waarbij de beperking van het aantal dagen telewerken voor grensarbeiders is opgeschort

2019

 • 23 december 2019

Wet van december 2019 die de uitvoering van een dubbelbelastingverdrag tussen Luxemburg en Argentinië regelt, is gepubliceerd . (Memorial A 871)

 • 16 december 2019

Uitvoering van wetsontwerp nr. 7605 van het Luxemburgse parlement tot wijziging van het verdrag met Frankrijk

 • 11 december 2019

Goedkeuring van wetsontwerp nr. 7492 van het Luxemburgse parlement tot uitvoering van het op 03 mei 2012 ondertekende protocol, waardoor het verdrag met Argentinië wordt gewijzigd

 • 23 oktober 2019

Goedkeuring van wetsvoorstel nr. 7492 van het Luxemburgse parlement waarin de op 03 mei 2012 ondertekende bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen, waardoor het verdrag met Argentinië wordt gewijzigd

 • 10 oktober 2019

Nieuwe protocolwijziging betreffende het nieuwe belastingverdrag met Frankrijk is ondertekend

 • 25 september 2020

Nieuw belastingverdrag met Frankrijk is in werking getreden op 19 augustus 2019 en van toepassing sinds 01 januari 2020 (Memorial A 636)

 • 16 september 2019

Protocol inzake informatie-uitwisseling tussen Luxemburg en de Verenigde Staten van Amerika is op 9 september 2019 in werking getreden en zal vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn (Memorial A 606)

 • 03 september 2019

Het protocol betreffende de uitwisseling van informatie tussen Luxemburg en Oezbekistan is op 26 juli 2019 in werking getreden en zal vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn (Memorial A 583)

 • 30 juli 2019

Nieuw belastingverdrag met Kosovo is per 19 augustus 2019 in werking getreden en sinds 1 januari 2020 van toepassing (Memorial A 522)

 • 12 juli 2019

Nieuwe wetten voor dubbelbelastingverdragen met Frankrijk en Kosovo, protocollen bij belastingverdragen met België en Oezbekistan (Memorial A 495)

 • 02 juli 2019

Het Luxemburgse parlement heeft wetsvoorstel nr. 7390 dat het volgende omvat:

 1. Tenuitvoerlegging van een nieuw dubbelbelastingverdrag met Frankrijk, ondertekend op 20 maart 2018, ter vervanging van het vorige verdrag, ondertekend op 1 april 1958
 2. Uitvoering van een nieuw dubbelbelastingverdrag met Kosovo, dat op 8 december 2017 is ondertekend en tot doel heeft dubbele belastingheffing met betrekking tot inkomsten- en vermogensbelasting af te schaffen en belastingontduiking en -ontwijking te voorkomen. Het omvat ook bepalingen van het OESO-belastingverdrag
 3. Uitvoering van twee protocollen in het kader van de belastingverdragen met België en Oezbekistan, ondertekend op respectievelijk 5 december 2017 en 18 september 2018
 • 13 april 2019

Nieuw belastingverdrag met Argentinië waarin bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen en nieuwe ontwikkelingen in verband met ATAD en BEPS

 • 14 februari 2019

Nieuw belastingverdrag tussen Luxemburg en Frankrijk geratificeerd en ondertekend op 20 maart 2018

2018

 • 19 september 2018

Nieuw belastingverdrag tussen Luxemburg en Botswana, waarin bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen

 • 18 juli 2018

Nieuw belastingverdrag tussen Luxemburg en Cyprus is sinds 08 juni 2018 van kracht en vanaf 01 januari 2019 van toepassing (Memorial A 597)

 • 14 juni 2018

Nieuw belastingverdrag tussen Luxemburg en Senegal van kracht sinds 14 juni 2018 en van toepassing vanaf 1 januari 2019 (Memorial A 516)

 • 20 april 2018

Wet van 17 april die de uitvoering regelt van een dubbelbelastingverdrag tussen Luxemburg en Cyprus, waarin bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen, is gepubliceerd (Memorial A 267.) Dit dubbelbelastingverdrag wordt op 1 januari ten uitvoer gelegd, maar de officiële publicatie is nog niet beschikbaar.

 • 22 maart 2018

Goedkeuring van wetsvoorstel nr. 7226 van het Luxemburgse parlement waarin de op 08 mei 2017 ondertekende bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen, waardoor het verdrag met Cyprus is gewijzigd

 • 20 maart 2018

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Luxemburg en Frankrijk werd ondertekend ter vervanging van het dubbelbelastingverdrag dat op 1 april 1958 was ondertekend. Het omvat de meest recente multilaterale OESO-verdragen ter uitvoering van belastinggerelateerde maatregelen. Het nieuwe dubbelbelastingverdrag bevat nieuwe belastingregels betreffende grensoverschrijdende betalingen zoals dividenden, rente en royalty’s, alsook andere cruciale wijzigingen met betrekking tot fiscale beleggingen in onroerende goederen door Luxemburgse vennootschappen via Franse beleggingsvehikels, die op hun beurt een nieuwe definitie geven van wat voor DTT-doeleinden een vaste inrichting vormt. Het dubbelbelastingverdrag zal ten uitvoer worden gelegd zodra Luxemburg en Frankrijk het ratificatieproces hebben voltooid. Alle bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019

2017

 • 20 december 2017

Goedkeuring van wetsvoorstel nr. 7226 van het Luxemburgse parlement waarin de op 08 mei 2017 ondertekende bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen, waardoor het verdrag met Cyprus is gewijzigd

 • 08 december 2017

Nieuw belastingverdrag met OESO-bepalingen ondertekend tussen Luxemburg en Kosovo

 • 05 december12017

Wijziging van het protocol bij het bestaande belastingverdrag betreffende de belasting van grensarbeiders tussen Luxemburg en België is op 16 maart 2015 gesloten.

 • 01 december 2017

Het Luxemburgse parlement heeft een nieuw belastingverdrag goedgekeurd met bepalingen over het OESO-belastingverdrag met Cyprus

 • 19 september 2017

Ondertekend protocol inzake uitwisseling van informatie op verzoek tussen Luxemburg en Oezbekistan. De protocollen bevatten de minimumnormen voor belastingverdragen die voortvloeien uit het BEPS-actieplan dat voorziet in bijstand bij de invordering van belastingen

 • 08 mei 2018

Tussen Luxemburg en Cyprus is een nieuw belastingverdrag ondertekend waarin de bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen.

 • 28 april 2018

Een belastingverdrag tussen Luxemburg en Oekraïne werd op 18 april 107 ten uitvoer gelegd en zal vanaf 1 januari 2018 van toepassing zijn (Memorial A 447 en A 448)

 • 14 maart 2018

De ratificatie van het op 01 september 1997 ondertekende belastingverdrag en het op 30 september 2016 ondertekende protocol met Oekraïne

2016

 • 28 december 2016

Een belastingverdrag met Brunei Darussalam zal vanaf 26 januari 2017 worden toegepast, met Uruguay vanaf 11 januari 2017, en met Servië vanaf 27 december 2017. Toepassingsdata zijn nu beschikbaar ( Memorial A 307)

 • 27 december 2016

Wet van 23 december 2017 houdende de inplanting van een nieuw belastingverdrag met Brunei Darussalam, Senegal, Servië, Uruguay en Oekraïne, met inbegrip van protocollen, alsmede de vervanging van het bestaande verdrag met Hongarije werd gepubliceerd (Memorial A 270)

 • 08 december 2016

Het tussen Luxemburg en Tunesië ondertekende protocol betreffende de uitwisseling van informatie is op 31 november 2016 ten uitvoer gelegd en wordt met ingang van 1 januari 2017 van toepassing geacht (Memorial A 247)

 • 20 november 2016

Het Luxemburgse parlement heeft wetsvoorstel nr. 7079 dat een begin maakt met de uitvoering van nieuwe belastingverdragen met Brunei Darussalam, Senegal, Servië, Uruguay en Oekraïne met protocollen, alsook met de vervanging van het bestaande belastingverdrag

 • 30 september 2016

Tussen Luxemburg en Oekraïne is een wijzigingsprotocol ondertekend in verband met het op 6 september 1997 ondertekende belastingverdrag tussen Luxemburg en Oekraïne

 • 07 maart 2016

Ondertekend nieuw belastingverdrag tussen Luxemburg en Andorra dat bepalingen bevat over informatie-uitwisseling, dat op 7 maart 2016 in werking is getreden en vanaf 1 januari 2017 van toepassing wordt geacht (Memorial A 32)

 • 10 februari 2016

Tussen Luxemburg en Senegal is een nieuw belastingverdrag ondertekend waarin bepalingen van het OESO-belastingverdrag zijn opgenomen

 • 05 februari 2016

Tussen Luxemburg en Estland is een nieuw verdrag gesloten dat het bestaande verdrag van 23 mei 2006 vervangt, alsook een nieuw protocol betreffende de uitwisseling van informatie op verzoek, dat op 11 december 2016 in werking is getreden en met ingang van 1 januari 2017 van toepassing wordt geacht (Memorial A 6)

 • 08 januari 2016

Een nieuw belastingverdrag tussen Luxemburg en Kroatië, dat bepalingen bevat over informatie-uitwisseling op verzoek, is op 13 januari 2016 in werking getreden en wordt sinds 1 januari 2017 geacht van toepassing te zijn (Memorial A 2)

Luxemburg is een aantrekkelijk land voor investeringen dankzij zijn dubbelbelastingverdragen met EU- en niet-EU-lidstaten. Neem contact op met uw Damalion-experts om te profiteren van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing wanneer uw onderneming van plan is met Luxemburg te dela

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.