Selecteer een pagina

Damalion services vergemakkelijkt het openen van bankrekeningen voor Amerikaanse en internationale bedrijven. Bekijk hier onze diensten: https://www.damalion.com/open-a-bank-account/ of neem contact met ons op via e-mail.

In een verrassende wending is Silicon Valley Bank (SVB) door toezichthouders gesloten om verzekerde deposito’s te beschermen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de bank, die al 40 jaar bestaat en zowel in de VS als in het VK actief is. Hier wordt nader ingegaan op wat tot de sluiting heeft geleid en wat dit betekent voor de klanten van de SVB.

Silicon Valley Bank Run en liquiditeitsproblemen

De gebeurtenissen die tot de sluiting van de SVB leidden, begonnen met een bankrun, waarbij oprichters en investeerders massaal hun geld probeerden op te nemen uit bezorgdheid over de liquiditeit van de bank. Dit leidde tot een verdere verslechtering van de financiële situatie van de SVB en tot de betrokkenheid van toezichthouders.

Regelgevers grijpen in

Amerikaanse toezichthouders stapten vrijdag om 17.00 uur GMT in om de SVB in Californië te sluiten. Dit werd gedaan om verzekerde deposito’s te beschermen en verdere schade voor de klanten van de bank te voorkomen. Na deze actie probeerde SVB UK haar klanten gerust te stellen dat zij nog steeds operationeel was en dat haar balans gescheiden was van die van haar Amerikaanse moedermaatschappij. De boodschap kwam echter te laat en de Bank of England kondigde vervolgens aan dat zij de SVB UK in een insolventieprocedure zou plaatsen.

Gevolgen voor de klanten

Klanten van de SVB zullen op verschillende manieren worden getroffen, afhankelijk van hun locatie en hun rekeningsaldi. In de VS zouden verzekerde deposito’s tot $250k beschermd moeten zijn. Klanten in het Verenigd Koninkrijk kunnen uiteindelijk £85k van hun geld terug verwachten. Wie zijn geld nog niet heeft opgenomen of geld op meerdere rekeningen heeft staan, kan de komende weken met onzekerheid worden geconfronteerd.

Wat dit betekent voor de industrie

De sluiting van de SVB is een belangrijke gebeurtenis in de financiële sector, met name in de technologiesector waar de SVB sterk aanwezig is. Het benadrukt het belang van het aanhouden van voldoende liquiditeit en van adequate risicobeheerpraktijken. Het toont ook de rol van de toezichthouders bij de bescherming van de klanten en de handhaving van de stabiliteit van het banksysteem.

Vooruitblik

De sluiting van de SVB herinnert eraan dat geen enkele bank immuun is voor financiële moeilijkheden, ongeacht haar omvang of reputatie. Het is voor banken van essentieel belang om een sterk risicobeheer te voeren en voldoende liquiditeit aan te houden om onverwachte gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden. Voor klanten is het belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de limieten van de depositoverzekering en om hun geld zo nodig over meerdere rekeningen te spreiden.

De komende weken zullen de gevolgen van de sluiting van de SVB voor haar klanten en de bredere financiële sector centraal staan. Ook kan er discussie ontstaan over de noodzaak van strengere regelgeving in de banksector om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

Een bankrekening openen om uw bedrijf draaiende te houden

Als de recente sluiting van Silicon Valley Bank u heeft getroffen en u een nieuwe bankrekening moet openen, kunt u erop vertrouwen dat de experts van Damalion beschikbaar zijn om u door het proces te helpen.

U kunt kiezen uit vele banken, waaronder JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en PNC, maar u kunt ook gebruik maken van de zakelijke bankdiensten van uw persoonlijke bank.

Om een nieuwe rekening te openen, moet u verschillende documenten overleggen, zoals uw statuten of oprichtingsakte, uw Employer Identification Number Tax ID (EIN), uw belastingdocumentatie (zoals Form CP575, Form 147c Letter of SS-4) en een certificaat van goede reputatie.

Indien u bijzondere omstandigheden heeft, begeleiden de professionals van Damalion u bij het openen van een bankrekening om de bescherming van uw vermogen te verzekeren. U kunt het proces beginnen door op deze link te klikken: https://www.damalion.com/open-a-bank-account/ of door contact met ons op te nemen via e-mail.