Valitse sivu

Luxemburgilaisen sijoitusrahaston perustaminen on demokratisoitunut Special kommandiittiyhtiön ansiosta. ”Luxemburg on houkutteleva maa ulkomaisille oikeushenkilöille, jotka haluavat viedä liiketoimintansa uusiin korkeuksiin. Suurherttuakunnalla on vakiintunut talouspolitiikka, joka edistää kansainvälisten yritysten tuloa markkinoille. Sen strateginen sijainti Euroopassa, poliittinen vakaus ja pitkä lista yrityskannustimia houkuttelevat lisää sijoittajia eri puolilta maailmaa perustamaan yritystä Luxemburgiin.

Mikä on erityinen kommandiittiyhtiö?

SCSp:n erityinen kommandiittiyhtiö on uusi liikejuridiikka, joka toimii perinteisen kommandiittiyhtiön tavoin. Koska tämä liiketoimintarakenne on vielä uusi yritysmaailmassa, sitä ei ole vielä käytettävä vaihtoehtoisena sijoitusvälineenä ulkomaisille sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa Luxemburgiin. Pääsääntöisesti SCSp on kaupallinen yhtiö, joka ei ole oikeushenkilö.

Joustavan luonteensa ansiosta SCSp on ihanteellinen useille vaihtoehtoisille sijoitusstrategioille, mukaan lukien pääomasijoitus-, kiinteistö-, hedge-rahastot, kokoelmat, krytovaluutat ja foFs. Sen perustaminen tuo etua, että sillä on kotipaikka Luxemburgin alueella ja maassa sekä hyvämaineinen lainkäyttöalue.

Tarkoitus ja tavoite

Erityisen kommandiittiyhtiön eli SCSp:n perustamisen tavoitteena on tukea Luxemburgin tavoitetta olla erittäin kilpailukykyinen kansakunta ulkomaalaisille. sijoitukset. Houkuttelevan common law -oikeudellisen rakenteen ansiosta erityiset kommandiittiyhtiöt on suunniteltu sijoittajille ja rahastonhoitajille, jotka keskittyvät vaihtoehtoisiin rahastovälineisiin, kuten hedge-rahastoihin, kiinteistöihin, pääomasijoituksiin ja moniin muihin. Erityisenä kommandiittiyhtiönä sillä on sopimusvapaus pääomasijoitusrahastojen sijoittamisessa ja se nauttii johtajiensa edullisesta verokohtelusta.

Rajoitettua määrää lakisääteisiä säännöksiä lukuun ottamatta SCSp:llä on enemmän joustavuutta erityiskommandiittiyhtiön toimintaa koskevien sääntöjen määrittämisessä. Luxemburgin SCSp:tä voidaan käyttää myös syöttörahastovälineenä. rahaston sponsorin tai rahastonhoitajan perustama yhden tai useamman sijoittajan sijoitukset rahastoon, joilla on erityistarpeita tai velvoitteita, joita muut rahastosijoittajat eivät jaa.

Verojärjestelmä I Veroedut

 • SCS:t ovat verotuksen läpinäkyviä e-kokonaisuuksia nettovarallisuuden ja tuloverotuksen kannalta.
 • Jos erityinen kommandiittiyhtiö päättää harjoittaa kaupallista toimintaa, sovelletaan kunnallista elinkeinoveroprosenttia 6,75 %.
 • Erityisen kommandiittiyhtiön katsotaan harjoittavan kaupallista toimintaa, jos sen vastuunalainen yhtiömies on julkinen tai yksityinen osakeyhtiö, jonka omistusosuus on vähintään 5 %.
 • Vaihtoehtoisena sijoitusrahastona toimiva sääntelemätön SCSp on verotuksellisesti neutraali sillä ehdolla, että yksikään vastuullinen yhtiömies ei ole luxemburgilainen yhtiö, joka omistaa yli 5 % yhtiöosuuksista.
 • SCS:t eivät hyödy Luxemburgin kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimuksista eivätkä EU:n emo- ja tytäryhtiödirektiivistä.
 • Kaikki vaihtoehtoisena ajoneuvolöytönä toimivalle SCSp:lle suoritetut hallintapalvelut ovat arvonlisäverottomia.
 • Kaikkia SCSp:n kotimaisille ja ulkomaisille kumppaneille suorittamia osinkomaksuja ei kanneta lähdeverolla.

Tuloverovapautus saaduista osingoista

 • SCS:t voivat saada ennakkoverotarkastuksen Luxemburgin veroviranomaisilta tapauskohtaisesti samoin kuin SOPARFI:t.
 • Kaikki vaihtoehtoisena sijoitusrahastona toimiville SCSp:n työntekijöille maksetut voitot arvostetaan tietyin edellytyksin alennetulla 10 %:n verokannalla.
 • Kaikki säännellylle tai sääntelemättömälle SCSp:lle maksetut hallinnointimaksut vapautetaan arvonlisäverosta.

Edut erityisen kommandiittiyhtiön perustamisesta ja johtamisesta

 • Sopimusjoustavuus kommandiittiyhtiön tehtävien ja toimintojen määrittelyssä.
 • Erityisen kommandiittiyhtiön perustaminen yksityisellä asiakirjalla ja ikävän rekisteröintiprosessin puuttuminen, jonka ansiosta sijoitusväline voi olla aktiivinen markkinoilla alle 30 päivässä.
 • Erityisen kommandiittiyhtiön perustamisessa ei ole vähimmäispääomavaatimusta tai vähimmäissijoitusta.
 • Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisterissä julkaistavat tiedot koskevat vain kommandiittiyhtiön nimeä, kestoa, rajoittamatonta yhtiömiestä ja johtajia sekä allekirjoitusoikeuksia. Kommandiittiyhtiöiden nimiä ei tarvitse julkistaa kokonaan.

Kenelle SCSp on osoitettu?

Erityinen kommandiittiyhtiölainsäädäntö sallii kumppaneiden räätälöidä täsmällisesti määrittämään osallistumistasonsa voittoihin ja tappioihin sekä voitonjakoon oman etunsa mukaisesti. Erityisiä kommandiittiyhtiöitä koskevien oikeudellisten määräysten suurempi vapaus ja joustavuus antavat pääomasijoitusyhtiösopimusten yhtiömiehille mahdollisuuden hallinnoida tehokkaasti vastuunalaisia yhtiömiehiä tai kommandiittiyhtiöitä koskevia ehtojaan sovittujen kaupallisten ehtojen mukaisesti.

Oikeudellinen kehys

SCSp voidaan luoda julkisella ja yksityisellä sopimuksella, joka tunnetaan nimellä kumppanuussopimus. Sillä on oltava yrityksen nimi, joka mainitaan selvästi sen perustamiskirjassa. Nimen on oltava erillinen tai nimetty yrityksen tarkoituksen mukaan.

Perustamiskustannukset

Sääntelemättömän SCSp:n sisällyttäminen voidaan tehdä yksityisellä asiakirjalla, ja säilytysyhteisön nimeämisvaatimuksen puuttuminen tekee erityisestä kommandiittiyhtiöstä käytännöllisemmän ja kustannustehokkaamman vaihtoehdon kuin muut Luxemburgin markkinoiden sijoitusvälineet. SCSp:n perustaminen sisältää seuraavat toimet:

 • Julkaiseminen kauppa- ja yritysrekisterissä (RCS)
 • Hallintoviranomaisten myöntämiskulut
 • Tarvittaessa notaarikulut
 • Tarvittaessa tilintarkastuskulut

Sijoituspolitiikka

 • Säätelemätön vaihtoehtoinen sijoitusrahasto rahastonhoitajan alaisuudessa
 • Rajoittamaton

Säännöt ja määräykset

 • Kukin kumppani ottaa passiivisen sijoittajan roolin, mutta voi olla epäsuorasti mukana SCSp:n sisäisessä johtamisessa ja toiminnassa.
 • Vastuuhenkilöiden oikeudet on määritelty nimenomaisesti SCSp-yhtiösopimuksessa. Tällainen sopimus voi sisältää yleisen yhtiömiehen oikeuden hyväksyä tili ja harkinnanvaraisen oikeuden nimittää ja/tai erottaa johtajia.
 • Yleisillä yhtiömiehillä on rajoitettu vastuu.

Yhtiön hallinto

 • Esimiehiä voi olla yksi tai useampia. Jos SCSp:llä on useita johtajia, he voivat perustaa hallituksen.
 • Pääosakas voi ottaa esimiehen roolin.
 • Ei-osakas voidaan nimittää johtajaksi, mutta ei kommandiittiyhtiöksi.
 • Esimiehen ensisijaisena tehtävänä on tulla erityisen kommandiittiyhtiön edustajaksi ja tehdä kaikki hallintopäätökset.
 • SCSp voi sijoittaa mihin tahansa omaisuuteen, mukaan lukien osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjat, lainat, osakkeet, kiinteistöt, likvidit ja epälikvidit instrumentit, lainat, taideteokset, hedge-rahastostrategiat ja autot.
 • Erityisen kommandiittiyhtiön johtaja voi antaa johdon kolmannelle osapuolelle, joka vastaa vain oman toimeksiantonsa suorittamisesta.

Miksi avata SCSp Luxemburgissa?

 • Erityinen kommandiittiyhtiö houkuttelee kaikkia ulkomaisia sijoittajia Luxemburgin sijoitusvälineisiin.
 • SCSp:tä voidaan käyttää hankintavälineenä, master-feeder -rakenteena ja yhteisyrityksenä, mutta sitä käytetään yleisesti riskipääoma-, kiinteistö- ja pääomasijoitustarkoituksiin.
 • Vaikka se ei kuulu vaihtoehtoisen sijoitusvälineen määritelmään, se voi toimia yhteissijoitusyrityksenä, jossa on useita osastoja pääoman hankkimiseksi sijoittajille.
 • Erityinen kommandiittiyhtiö voidaan hyödyntää tai tarjota yleisölle.
 • Luxemburgin SCSp voi toimia omaisuutta omistavana yksikkönä, mikä on merkityksellistä kiinteistö- ja infrastruktuurialoilla.

Damalion kokoaa yhteen huippuluokan lakimiehiä, kirjanpitäjiä ja konsultteja, joilla on laaja tietämys, alan kokemus ja alueellinen asiantuntemus tarjotakseen parhaat suositukset SCSp:n kaltaisten yritysten perustamiseen Luxemburgissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijoihimme tänään.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.