Selecteer een pagina

De Brexit heeft de handel tussen het VK en de EU zeker verstoord. Door de huidige uitdagingen die de COVID-19-pandemie voor zowel het VK als de EU met zich meebrengt, blijft de volle omvang van de uitdagingen die Brexit voor diverse sectoren van de Britse economie inhoudt, onduidelijk. Britse bedrijven die hun hoge prestaties en efficiëntie in de omgang met bedrijven uit EU-lidstaten willen voortzetten, kunnen overwegen hun bedrijf in het Groothertogdom Luxemburg te vestigen.

De oprichting van een vennootschap in Luxemburg is bedoeld om de overgang en de transformatieprocessen voor Britse bedrijven na de Brexit te vergemakkelijken. Degenen die het Groothertogdom kennen, zijn zich ten volle bewust van de vele voordelen die het biedt, zoals belastingefficiëntie en de vermindering van administratieve kosten voor het exploiteren van een bedrijf in het land.

Sinds Luxemburg zijn vroegere industriële structuur achter zich heeft gelaten, is het een consistent sterke natie die floreert in zijn private banking-, investerings-, verzekerings- en bedrijfsleningssector. Na de Brexit besloten alternatieve beleggingsmaatschappijen en financiële dienstverleners die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd waren, hun activiteiten naar Luxemburg over te brengen. Het is niet verwonderlijk dat meer bedrijven dit voorbeeld volgen om te profiteren van de vele voordelen die zij vroeger hadden toen het Verenigd Koninkrijk nog lid was van het EU-blok.

Volgens studies van Luxembourg for Finance heeft de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten uit het Verenigd Koninkrijk tot dusver in totaal meer dan 3.000 banen in Luxemburg opgeleverd. Verwacht wordt dat meer banen beschikbaar zullen komen voor werknemers in het Groothertogdom en de buurlanden, aangezien meer in het VK gevestigde rechtspersonen stappen ondernemen om hun bedrijf in Luxemburg te vestigen.

De beste vennootschapsvorm om in Luxemburg te registreren

Voor kleine tot middelgrote Britse bedrijven is de SARL-S of vereenvoudigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een uitstekende keuze om de Luxemburgse markt te betreden. Het minimum aandelenkapitaal, de eenvoudige structuur en de beperkte risico’s maken het de beste vennootschapsstructuur om in het Groothertogdom op te richten. Deze nieuwe vorm van vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is op 16 januari 2017 gelanceerd, met als doel de oprichting van een Luxemburgse vennootschap sneller, goedkoper en gestroomlijnder te maken voor jonge ondernemers, waaronder natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn

Het maatschappelijk kapitaal voor de registratie van een SARL-S begint bij 1 euro en een notariële akte is in de meeste gevallen geen vereiste, maar laat toch ruimte voor de mogelijkheid van een onderhandse akte. In een SARL-S worden de statuten van een bedrijf als de belangrijkste documenten beschouwd en moeten zij gedetailleerde informatie bevatten over de eigenaars, de activiteiten, het adres van het bedrijf, de algemene regels, het stemrecht en nog veel meer.

Natuurlijke personen die in Luxemburg een SARL-S oprichten, moeten aan drie voorwaarden voldoen om een bedrijfsvergunning te krijgen:

  • Een bedrijf moet een fysiek adres in Luxemburg hebben.
  • Het vaste adres moet zich bevinden in een infrastructuur die geschikt is voor de aard van de activiteiten van een onderneming,
  • Bepaal de omvang van de activiteiten in het bedrijf.

De kosten van de verplaatsing van een Brits bedrijf naar Luxemburg

De kosten van de verplaatsing van een Brits bedrijf naar Luxemburg door de oprichting van een SARL worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder:

  • Het type en de omvang van de onderneming
  • Verplaatsing van activa
  • Voorbereiding en verwerking van documenten
  • Uitschrijvingskosten
  • Aan registratie verbonden kosten en bijkomende kosten

Het verplaatsen van uw Britse onderneming naar Luxemburg is na de Brexit op zo veel vlakken voordelig. Om de overgang vlot en probleemloos te laten verlopen, is het raadzaam om met onze experts inzake de oprichting van vennootschappen in Damalion te praten. Neem vandaag nog contact met ons op, zodat wij u bij elke stap kunnen bijstaan en uw bedrijf de vele voordelen van het zakendoen als een Luxemburgse vennootschap kan genieten.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.