Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (S.R.O.) w Republice Czeskiej? - Damalion - Independent consulting firm.
Zaznacz stronę

Republika Czeska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, strategicznie położonym w centrum Europy, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i usługami finansowymi. Kraj ten może poszczycić się stabilnymi ramami politycznymi i regulacyjnymi, które wspierają działalność gospodarczą prowadzoną przez inwestorów lokalnych i zagranicznych. Jest to jedna z najlepszych lokalizacji do zakładania firm. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.R.O.) jest najbardziej powszechnym rodzajem podmiotu gospodarczego zakładanego przez inwestorów zagranicznych w Republice Czeskiej.

Inwestorzy zagraniczni chcący założyć firmę w Republice Czeskiej muszą koniecznie wybrać taki rodzaj firmy, który będzie odpowiadał ich indywidualnym planom biznesowym i osobistym preferencjom założycieli. Przyjrzyjmy się procesowi zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.R.O.) w Republice Czeskiej.

Oto niektóre z podstawowych przepisów prawnych, które wspierają proces zakładania działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych w Republice Czeskiej:

Wytyczne dotyczące zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Republice Czeskiej krok po kroku

Krok 1 – Sporządzenie umowy spółki

 • Ważne jest, aby spotkać się z notariuszem w celu sporządzenia umowy spółki lub aktu założycielskiego spółki jednoosobowej. Akt założycielski zostanie sprawdzony przez notariusza i sporządzony w formie aktu notarialnego.
 • Spółkę reguluje umowa spółki, podpisana przez wszystkich jej założycieli i przyszłych udziałowców. Umowa spółki musi zawierać podstawowe informacje o spółce, zgodnie z wymogami prawa.
 • Wymagane informacje obejmują nazwę firmy, siedzibę, zakres działalności, wysokość kapitału zakładowego, dane osobowe udziałowców, rodzaj udziałów, łączną kwotę wkładów oraz łączną liczbę członków kierownictwa. Opłata notarialna zazwyczaj nie przekracza 10 000 koron czeskich plus VAT.
 • Wybierając nazwę firmy, nie należy mylić jej z już istniejącą jednostką organizacyjną. Ponadto nie może ona sprawiać mylnego wrażenia.
 • Aby sprawdzić, czy dana nazwa jest już używana, założyciele muszą odwiedzić stronę www.justice.cz i sprawdzić, czy proponowana nazwa nie jest już zajęta. Jeśli nazwa firmy zawiera nazwisko osoby fizycznej, należy najpierw uzyskać zgodę na użycie jej nazwiska.

Krok 2- Wypełnienie zobowiązań dotyczących składek

 • Jedną z największych zalet założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnicy nie muszą inwestować dużej sumy pieniędzy w jej kapitał zakładowy.
 • Minimalna kwota wkładu wynosi 1 CZK na każdego udziałowca.
 • Udziałowcy muszą wyznaczyć w umowie spółki administratora wkładów, który będzie przyjmował i zarządzał wkładami, które mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną.
 • Administrator składek otwiera wyznaczony rachunek bankowy, na który można wpłacać składki pieniężne.
 • Od 1 stycznia 2021 r. spółki nie muszą otwierać specjalnego rachunku do wpłacania wkładów pieniężnych, jeśli ich kapitał zakładowy przekracza 20 000 CZK.
 • Wkłady rzeczowe mogą być wycenione przez eksperta.
 • Przed złożeniem wniosku do Rejestru Handlowego wszystkie wkłady niepieniężne muszą być wniesione w całości, przy czym należy wnieść co najmniej 30% każdego wkładu pieniężnego, chyba że w memorandum określono więcej. Jest to następnie udowadniane oświadczeniem administratora składek i zaświadczeniem z banku.

Krok 3 – Uzyskanie licencji handlowej

 • W większości przypadków firma musi uzyskać specjalną licencję na prowadzenie działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej.
 • Firma musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie ds. Licencji Handlowych, który w ciągu kilku dni wyda wypis z Rejestru Licencji Handlowych.
 • Opłata administracyjna wynosi około 1 000 koron czeskich.
 • W zależności od rodzaju działalności firmy, może ona potrzebować specjalnej licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności.

Krok 4 – Zbierz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty

 • Aby skutecznie zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy złożyć dodatkowe wymagane dokumenty.
 • Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez spółkę odpowiedniego tytułu prawnego do korzystania z pomieszczeń, w których znajduje się siedziba spółki.
 • Uczciwy tytuł prawny jest zazwyczaj udowadniany za zgodą właściciela nieruchomości z oficjalnym i potwierdzonym podpisem.
 • Osoba fizyczna, która ma być zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, np. członek zarządu spółki, musi złożyć pisemną zgodę na rejestrację z podpisem urzędowo poświadczonym.
 • Ponadto członkowie mgły spółki oświadczają, że spełniają wszystkie warunki określone przez prawo czeskie do pełnienia wielu funkcji.
 • Warunkiem wstępnym może być również przedłożenie pełnomocnictwa, dokumentu z rejestru publicznego lub równoważnego dokumentu wydanego przez odpowiedni organ. Może to być również wyciąg z rejestru karnego lub równoważny dokument wydany przez odpowiedni organ zagraniczny.
 • Dokumenty w językach obcych muszą posiadać tłumaczenie przysięgłe.
 • W przypadku niektórych rodzajów dokumentów prawnych wymagana jest specjalna forma wyższego uwierzytelnienia.

Krok 5 – Złóż wniosek o rejestrację firmy

 • Łatwiej jest zarejestrować firmę bezpośrednio u notariusza, ponieważ opłata wynosi 2 700 CZK, w przeciwnym razie opłata wynosi 6 000 CZK.
 • Po dokonaniu pełnej rejestracji firmy nie należy zapominać o rejestracji podatków w Urzędzie Finansowym Republiki Czeskiej w celu wypełnienia innych obowiązków ustawowych.

Damalion jest wiarygodną firmą doradczą w zakresie zakładania nowych firm w Republice Czeskiej. Nasza globalna sieć usług obejmuje doświadczonych usługodawców, zaawansowane narzędzia oraz skuteczność w procesie rejestracji i zakładania spółek . Wykorzystujemy naszą wiedzę w zakresie otwierania rachunków bankowych, zarządzania, rachunkowości, księgowości, usług audytorskich i innych. Aby dowiedzieć się więcej o procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.R.O) w Czechach, już dziś skontaktuj się z ekspertem Damalion.

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.