Dubai is een van de meest populaire en investeerdersvriendelijke bestemmingen in het Midden-Oosten. Zijn nabijheid en gemakkelijke toegang tot Azië en andere landen maken het tot een uitstekend investeringscentrum.

De VAE hebben talrijke vrije zones, waarvan de meeste inDubai liggen. De hoge levenskwaliteit en de uitstekende infrastructuur in de Dubai Free Zones trekken investeerders naar deze futuristische stad. De vrije zones van Dubai bieden een gereguleerde en stabiele bedrijfsomgeving waarin een breed scala aan bedrijfsactiviteiten kan worden gelicentieerd. Deze vrije zones stimuleren de economie, vergemakkelijken buitenlandse investeringen en versnellen de expansie voor investeerders en ondernemers, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de oprichting van bedrijven in de vrije zone van Dubai.

Vrije zones in Dubai zijn bedrijfszones waar bedrijven die er actief zijn, vrij zijn van alle soorten belastingen, zoals BTW, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en douane. Het doel van deze zones is buitenlandse investeringen te stimuleren en de economische activiteit in de stad te verbeteren.

Voordelen van het opzetten van een bedrijf in de vrije zone van Dubai

Elke vrije zone wordt geregeld door een onafhankelijke autoriteit voor de vrije zone, die verantwoordelijk is voor de handhaving van exploitatievergunningen voor de vrije zone en die bedrijven helpt bij het opzetten van activiteiten in de zones. Hieronder volgen enkele voordelen van een vrije zone:

 • Repatriëring van kapitaal en winst
 • Uitsluiting van vennootschapsbelasting en personenbelasting
 • Eenvoudige immigratie en arbeidsbemiddeling
 • Breed scala aan activiteiten waarvoor een vergunning kan worden verleend
 • Onbeperkte en goedkope energie
 • Hoge efficiëntie in logistiek
 • 100% eigendom voor investeerders
 • 100% belastingvrijstelling op persoonlijk en bedrijfsinkomen
 • Uitsluiting van alle in- en uitvoerrechten
 • Handige magazijnfaciliteiten
 • Optie voor een door een persoon opgerichte vennootschap
 • Absolute privacy van operaties
 • Flexibiliteit om wereldwijd zaken te doen
 • Lage verlengingskosten
 • Vermogen om eigendommen te bezitten en deel te nemen aan talrijke activiteiten in Dubai
 • De mogelijkheid om op elk moment te liquideren

Lijst van vrije zones in Dubai

Er zijn meer dan 20 vrije zones in Dubai, waaronder de volgende:

 • Dubai International Free Zone Authority (IFZA)
 • Dubai Luchthaven Vrije Zone
 • Dubai CommerCity
 • Dubai Design District
 • Dubai Healthcare City
 • Dubai Internationale Academische Stad
 • Dubai Internet Stad
 • Dubai Internationaal Financieel Centrum
 • Dubai Logistic City
 • Dubai Kennispark
 • Dubai Maritime City
 • Dubai Gold and Diamond Park
 • Dubai Media City
 • Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
 • Dubai Productiestad
 • Dubai Science Park
 • Dubai Studio City
 • Dubai Textielstad
 • Dubai World Central (Dubai South)
 • Dubai Silicon Oasis
 • Dubai World Trade Centre
 • Internationale Humanitaire Stad
 • Jebel Ali Vrije Zone

Soorten vergunningen beschikbaar voor bedrijven in Dubai Free Zone

Het is van essentieel belang op de hoogte te zijn van de verschillende stimulansen die de vrije zones in Dubai aan vergunninghouders geven. Zo staat de International Free Zone Authority (IFZA) de combinatie van maximaal zeven activiteiten toe die tot één enkele vergunning of verschillende soorten vergunningen kunnen behoren.

De volgende vergunningen worden afgegeven door de autoriteiten van de vrije zone voor het opzetten van bedrijven in de vrije zone van Dubai:

 • Industriële licentie

Industriële vergunningen worden verkregen voor productie-eenheden en productieactiviteiten.

 • Handelsvergunning

Deze vergunning wordt afgegeven voor invoer, uitvoer, distributie en opslag, en kan ook worden aangevraagd voor de verkoop van de producten op de markt van de Verenigde Arabische Emiraten via een plaatselijke distributeur.

 • Service Licentie

De toepasselijke diensten worden in deze vergunning vermeld en de houder van de vergunning mag deze diensten zowel in de vrije zone van Dubai als in de gehele VAE verrichten.

 • Algemene handelsactiviteiten

Deze vergunning kan betrekking hebben op de handel in alle soorten goederen, met een vrijstelling voor enkele verboden producten waarvoor een speciale vergunning nodig is.

Soorten bedrijven toegestaan in de vrije zone van Dubai

De vrije zones van de VAE vormen de belangrijkste basis van de groeiende economie van het land, en er zijn drie soorten bedrijven die zich in een vrije zone kunnen vestigen:

 • Free Zone Establishment (FZE)

Dit is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met één aandeelhouder.

 • Free Zone Limited Liability Company (FZ LLC)

Dit is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maximaal vijf aandeelhouders.

 • Vestiging

Een bedrijf dat een bedrijf heeft dat in de VAE of in een ander land is opgericht, kan een filiaal hebben in een van de vrije zones van Dubai.

Het is relatief eenvoudig om een bedrijf te beginnen in een vrije zone, aangezien de autoriteiten van de vrije zone slechts een minimum aan papierwerk en tijd vereisen.

Hoe een bedrijf te openen in de vrije zone van Dubai?

Het opzetten van een bedrijf in de vrije zone van Dubai kan een lastig proces zijn, dus het is sterk aanbevolen om professionele begeleiding en advies in te winnen over de verschillende oprichtings- en registratievereisten.

Dubai biedt aantrekkelijke opties voor bedrijfsvorming aan investeerders, om hun bedrijf overal in de VAE op te zetten, afhankelijk van het type bedrijf, gebied, budget, eigendomsvoorkeuren en andere factoren. Er zijn bepaalde formaliteiten en procedures die moeten worden afgehandeld om een bedrijf op te zetten in de vrije zones van Dubai. En deze formaliteiten vereisen een scherpe planning, inzicht in de plaatselijke cultuur en overheidsnormen, en gedetailleerde besluitvorming, gedurende de verschillende fasen van de oprichting van een bedrijf. Laat je daardoor niet afschrikken, jouw Damalion expert is er altijd om je te helpen.

Procedure voor het opzetten van een bedrijf in de vrije zone van Dubai

Hieronder volgen de noodzakelijke stappen om een bedrijf te starten in een vrije zone.

 • Specificeer de bedrijfsactiviteit van de rechtspersoon.
 • Zoek een in aanmerking komende vrije zone
 • Selecteer een bedrijfsnaam voor de activiteit.
 • Verzamel de nodige documenten
 • Open een zakelijke bankrekening

De stappen worden hieronder uitgelegd:

 • Specificeer de bedrijfsactiviteit van de rechtspersoon.

Bepaal de bedrijfsactiviteit die u wilt uitoefenen, aangezien het type vergunning dat u aanvraagt afhankelijk is van de aard van de bedrijfsactiviteit. De meeste vrije zones in Dubai staan meerdere bedrijfsactiviteiten toe, dus er zijn veel keuzemogelijkheden.

 • Zoek een in aanmerking komende vrije zone

Als u eenmaal hebt besloten tot een bedrijfsactiviteit, is de volgende stap te bepalen welke vrije zone voor u geschikt is. Onderzoek voordat u een bepaalde zone kiest.

 • Selecteer een bedrijfsnaam voor de activiteit.

Voordat u een naam kiest, moet u nagaan of uw bedrijfsnaam beschikbaar is voor registratie op het portaal van de autoriteiten van de vrije zone van Dubai. Er zijn specifieke normen waaraan de naam moet voldoen, waaronder het vermijden van oneerbiedige taal of verwijzingen naar religieuze of politieke instellingen.

 • Verzamel de nodige documenten

Na het bepalen van de bedrijfsactiviteit en het registreren van de handelsnaam bij het portaal, is de volgende belangrijke stap het aanvragen van een vergunning. Het type vergunning dat u zult aanvragen hangt af van de bedrijfsactiviteit. Om de vergunning aan te vragen, moet u het aanvraagformulier invullen en de nodige documenten verzamelen, zoals vermeld in het formulier. U kunt tijdens dit proces ook een visumaanvraag indienen.

 • Open een zakelijke bankrekening

Een bankrekening openen is een eenvoudig proces. Maar daarvoor moet u de documenten en uw bedrijfsvergunning verzamelen en indienen bij de gekozen financiële instelling.

Vereiste documenten voor de oprichting van een bedrijf in de vrije zone van Dubai

Voor een bedrijfsvergunning:

 • Kleurkopie van paspoort en visum van de aandeelhouder, indien van toepassing
 • Ingevuld aanvraagformulier en intentieverklaring
 • Bedrijfsstrategie
 • Resolutie van de Raad
 • Akte van oprichting en statuten

Voor het openen van een bankrekening:

 • formulier voor het openen van een bedrijfsrekening
 • het besluit van de raad van bestuur waarbij de opening van de rekening wordt goedgekeurd, en de ondertekenaars van de rekening
 • duplicaat van de oprichtingsakte van uw bedrijf.
 • duplicaat van uw aandelencertificaat…
 • duplicaat van de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap
 • duplicaten van paspoorten voor alle partners in het bedrijf

Dubai Free Zone Licentie Kosten

De vrije zones van Dubai bieden exclusieve pakketten om ondernemers te helpen. De kosten voor het opzetten van een bedrijf in Dubai hangen af van vele factoren, maar de kosten voor de vrije zones zijn relatief laag. Het is dus niet gemakkelijk om de totale kosten van de oprichting van een bedrijf in de vrije zone van Dubai samen te vatten, aangezien dit laatste cijfer uit vele componenten bestaat. Samen met de kosten van de vergunning voor de vrije zone zelf, moet men ook rekening houden met de kosten van lokalen, indien nodig, en met de visumkosten.

Waarom uw bedrijf opzetten in Dubai Free Zones?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het opzetten van een bedrijf in een vrije zone in Dubai. Een van de grootste is 100% eigendom van het bedrijf en 100% belastingvrijstelling. De belastingvrijstelling is een uitstekende optie voor buitenlandse bedrijven en ondernemers die de VAE willen gebruiken voor regionale productie of als distributiebasis.

De vrije zones van Dubai zijn zeer populair bij ondernemers en bedrijfseigenaren voor het opzetten van een bedrijf vanwege hun reputatie als belastingvrije zones met vrije handelshavens die exclusief eigendom kunnen zijn van degene die ze opzet. Ook kent de oprichting van een vennootschap in een vrije zone van Dubai geen beperking die de aanwezigheid van een plaatselijke sponsor vereist, wat ook een motivatie is voor meer buitenlandse investeringen. Het registratieproces voor bedrijven in de vrijhandelszone van Dubai verloopt zeer vlot en vereist alleen dat het aandelenkapitaal wordt geregeld voordat een vergunning wordt aangevraagd.

De vrijheid van zakendoen, grote belastingbesparingen en een uitstekend overheidsbeleid leiden investeerders en zakenlieden ertoe om hun activiteiten in de vrije zones van Dubai te vestigen.

Voordat u begint met het opzetten van een bedrijf in een van de vrije zones van Dubai, moet u ervoor zorgen dat u de juiste middelen op orde hebt. Beter nog, zoek professionele begeleiding en advies over de verschillende oprichtings- en registratievereisten. Om uw bedrijf in Dubai op te richten, neem nu contact op met uw Damalion-experts.