Selecteer een pagina

Op de klimaattop (COP 27) die in Egypte plaatsvond, zei de verkozen president van Brazilië, Lula da Silva, dat hij van Brazilië de gastheer wil maken van COP30 in 2025 en ernaar streeft de locatie in het Amazonewoud te plaatsen.

Opmerkingen en voorstellen van Lula da Silva

Luiz Inacio Lula da Silva bedankte tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering COP27 voor de mogelijkheid om aanwezig te zijn in de bakermat van de beschaving en zei dat hij vereerd was met de uitnodiging die aan zijn land was gericht.

De verkozen president van Brazilië heeft de wereldleiders bekritiseerd omdat zij geen prioriteit geven aan de klimaatverandering. Hij zei dat zij de waarschuwingen over de toestand van de planeet hebben genegeerd terwijl zij triljoenen dollars aan oorlog hebben uitgegeven.

Hij benadrukte en voegde eraan toe dat de mensheid in moeilijke tijden leeft. Maar juist in moeilijke en crisistijden heeft de mensheid altijd de kracht gevonden om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen.

Op het spreekgestoelte van de klimaattop wees Lula da Silva erop dat het noodzakelijk is meer landen in de VN-Veiligheidsraad op te nemen en een einde te maken aan het privilege van het veto, dat nu slechts aan weinigen is voorbehouden, om evenwicht en vrede daadwerkelijk te bevorderen. Hij voegde eraan toe dat Brazilië bereid is opnieuw mee te werken aan een gezondere planeet, een rechtvaardiger wereld, waarin alle burgers met waardigheid welkom zijn, en niet alleen een bevoorrechte minderheid.

Brazilië is cruciaal voor uitdaging klimaatverandering

De gekozen president van Brazilië verklaarde dat Brazilië zojuist een van de meest beslissende verkiezingen in zijn geschiedenis heeft meegemaakt, een verkiezing die door andere landen met ongewone aandacht wordt gevolgd, onder meer omdat de uitslag van de verkiezingen niet alleen afhangt van de vrede en het welzijn van het land. Braziliaanse mensen maar ook het overleven van de Amazon en daarmee het voortbestaan van de planeet, dus beloofde hij de illegale ontbossing van het Amazonewoud hard aan te pakken en van Brazilië een leider te maken in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Uiteindelijk benadrukte de verkozen president dat niemand veilig is en gaf hij een voorbeeld van de gevolgen van de klimaatverandering in verschillende delen van de wereld: Braziliëde droogte van 2021 (de grootste droogte in 90 jaar), extreme weersomstandigheden, overstromingen en droogte in Afrika en een deel van Somalië, en een stijging van het waterpeil die in de nabije toekomst rampzalig kan zijn voor tientallen miljoenen Egyptenaren die in de delta van de Nijl wonen. Hij voegde daaraan toe dat de rijke landen meer financiële steun moeten verlenen om ontwikkelingslanden zoals Brazilië te helpen strengere klimaatmaatregelen te nemen om de toekomst van onze planeet veilig te stellen.

Kortom, de verkozen president Luiz Inacio Lula da Silva heeft voorgesteld de VN-klimaatconferentie van Cop 30 in 2025 in het Braziliaanse Amazonegebied te houden, en het voorstel zal worden voorgelegd aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. Ook beloofde hij voor zijn nieuwe regering een uitgebreid plan om de milieuwetgeving te herstellen en groene banen te creëren.

Als land met een relatief stabiele economie is het aan te bevelen om in Brazilië te investeren. Voor uw bedrijfsoprichting of investeringsdiensten in Brazilië kunt u nu contact opnemen met uw Damalion-expert.