Selecteer een pagina

Hoewel het Groothertogdom Luxemburg een van de kleinere lidstaten van de Europese Unie is, wordt het beschouwd als een van de aantrekkelijkste plaatsen voor buitenlandse investeerders om een bedrijf te beginnen. Dit ingesloten maar welvarende land in West-Europa kan bogen op een stabiele economie en is een van de rijkste landen ter wereld in termen van BBP per hoofd van de bevolking. De strategische ligging, de hoge levensstandaard en de geschoolde arbeidskrachten in combinatie met de ondernemersvriendelijke regelgeving maken het tot een aantrekkelijke bestemming voor zakenlieden uit de hele wereld. Laten we eens ontdekken waarom Luxemburg steeds meer ondernemers aantrekt om een bedrijf op te richten en ze met succes voor lange tijd in het land weet te houden.

In het Groothertogdom worden voortdurend nieuwe bedrijven opgericht, of het nu gaat om grote buitenlandse bedrijven, startende technologiebedrijven of startende projectmanagers. Het bloeiende economische landschap en de aantrekkelijke diensten versterken Luxemburg door het concurrentievermogen en de veerkracht van het land in de ogen van ondernemers in Europa en andere delen van de wereld te vergroten. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste troeven van Luxemburg en de redenen waarom steeds meer ondernemers besluiten om in Luxemburg een bedrijf op te richten.

  • Uitstekende levenskwaliteit

De idyllische omgeving en de levensomstandigheden in het Groothertogdom lokken regelmatig miljoenen buitenlanders. Het land wemelt van de prachtige bezienswaardigheden en attracties. Het is geen wonder dat ondernemers die op zoek zijn naar een mooie en comfortabele plek om zich met hun geliefden te vestigen, van alle welvarende landen in Europa voor Luxemburg kiezen. Met een uitstekende gezondheidszorg, een levendige culturele scène, moderne infrastructuur en een eindeloze lijst van winkels, is Luxemburg ontegensprekelijk een toevluchtsoord voor ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien en een goed leven willen leiden.

Als het op gemak en toegankelijkheid aankomt, heeft Luxemburg u gedekt, want het is een van de eerste landen met gratis openbaar vervoer. Bovendien is de hoofdstad van het land, Luxemburg, herhaaldelijk uitgeroepen tot het veiligste land ter wereld. Gezien de hoge levensstandaard en andere geweldige aspecten van het Groothertogdom, wordt het steeds meer een populaire bestemming voor expats. Alvorens te verhuizen is het goed om te weten dat door de hoge kosten van levensonderhoud, basisbenodigdheden zoals voedsel en vrijetijdsbesteding iets duurder zijn in Luxemburg. Ten slotte is de aankoop van onroerend goed in het Groothertogdom relatief duurder dan in de grote steden van Europa.

  • Stabiel politiek en sociaal landschap

Luxemburg staat bekend om zijn uitstekende reputatie op het gebied van een gezonde economische omgeving, een stabiele politieke structuur en een regering die graag luistert naar de mening van haar burgers. Het over het algemeen aangename klimaat in het Groothertogdom heeft geleid tot een laag percentage van de staatsschuld, hetgeen een bewijs is van de welvaart van elke burger. Momenteel heeft Luxemburg zijn AAA-rating van de belangrijkste ratingorganisaties met succes behouden, wat betekent dat het land sterk en veerkrachtig blijft te midden van de economische crisis als gevolg van COVID-19. Al deze factoren sterken de ondernemers in hun vertrouwen om gebruik te maken van het bloeiende en energieke klimaat om hun bedrijven en hold ings verder te laten groeien en uit te breiden.

Grote ondernemingen die hun activiteiten hebben uitgebreid en hun hoofdkantoor in Luxemburg hebben gevestigd, zijn onder meer GoodYear, DuPont, Delphi, ArcelorMittal, SES, RTL Group, eBay, Amazon, PayPal en nog veel meer.

  • Open economie voor lokale en internationale investeerders

Een ander belangrijk verkoopargument om zich in Luxemburg te vestigen, is de levendige open economie. De Luxemburgse markt bedient meer dan een half miljard consumenten en groeit, dankzij de ononderbroken stroom van goederen, diensten, kapitaal en arbeidskrachten. Bovendien maakt zijn langdurige band met andere Europese naties het Groothertogdom tot een van de betrouwbaardere economische partners in de wereld.

Dankzij zijn strategische ligging in combinatie met een modern lucht-, spoor- en wegennet kunnen investeerders uit heel Europa gemakkelijk van en naar Luxemburg reizen. Volgens de Open Markets Index van 2017 is het land een van de meest open economieën. Behalve grote bedrijven zijn in Luxemburg ook belangrijke EU-kantoren gevestigd, zoals de Europese Investeringsbank, het Hof van Justitie, Eurostat, de Europese Rekenkamer, alsmede verschillende bureaus van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

  • Economische kracht

Hoewel de heersende COVID-19 pandemie de economische activiteit heeft verstoord en de economische groei heeft belemmerd, blijft het werkloosheidscijfer van 6,3% in Luxemburg lager in vergelijking met naburige Europese naties. Ondanks de vertraging van de economische activiteiten neemt de werkgelegenheid gestaag toe, met een piekgroei van +1,3% in het tweede kwartaal van 2020. De veerkracht van de Grand Ducky moet worden toegeschreven aan de dynamische arbeidsmarkt en het aangename klimaat dat zeer bevorderlijk is voor het bedrijfsleven.

De kracht van het land ligt in zijn uitstekende financiële sector. Tot op heden blijft Luxemburg superieur dankzij zijn uitstekende financiële centrum, zoals blijkt uit zijn 12e plaats in termen van economische veerkracht. Momenteel zijn er meer dan 120 banken en wel 20 verschillende nationaliteiten gevestigd. Het is de op één na populairste bestemming voor beleggingsfinanciering, na de Verenigde Staten, en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd in de verzekerings- en herverzekeringssector.

Dankzij zijn niet-aflatende streven naar economische groei, zijn gevestigde economische diversificatie als het Luxemburg nu uitblinkt in logistiek, biotechnologie, lucht-en ruimtevaart, eco-technologie, gezondheidszorg, en andere innovaties. Het land huisvest ook enkele vooraanstaande openbare en particuliere onderzoeksinstellingen.

Het enige nadeel van deze voortdurende economische expansie is de verzadiging van de vervoerssystemen, vooral tijdens de spitsuren. Het probleem wordt aangepakt door de Luxemburgse regering, die haar middelen aanwendt om de congestiesituatie te verbeteren en zo het leven van haar burgers minder stresserend te maken. Het gratis openbaar vervoer en de toename van telewerken hebben bijgedragen tot de verbetering van het verzadigde vervoerslandschap in het land.

  • Ondernemersvriendelijk administratief en fiscaal kader

De in Luxemburg geregistreerde ondernemingen genieten van een administratief en juridisch kader dat de economische groei moet stimuleren en ideaal is voor marktontwikkelingen. Er zijn steunprogramma’s beschikbaar die zijn opgezet om de oprichting, modernisering, overname en wereldwijde expansie van ondernemingen in Luxemburg te bevorderen.

Er worden maatregelen genomen om de bureaucratie weg te nemen en de contacten met de overheid te stroomlijnen. De vennootschapsbelasting in het Groothertogdom is een van de meest concurrerende in Europa, aangezien ondernemingen recht kunnen hebben op belastingvermindering, afschrijvingen en belastingkredieten. Tenslotte wordt de Luxemburgse BTW beschouwd als een van de laagste in Europa met een standaardtarief van 17%, terwijl het intermediaire tarief 14% bedraagt, het verlaagde tarief 8% en het sterk verlaagde tarief 3%.

Voor degenen die van plan zijn een bedrijf in het Groothertogdom op te zetten, is het belangrijk te onthouden dat bedrijfsvergunningen doorgaans binnen drie maanden na indiening van een aanvraag worden afgegeven. Daarom moeten buitenlandse ondernemers hun intrede strategisch plannen om vertragingen en problemen in de toekomst te vermijden.

  • Diverse culturele arbeidskrachten

Wist u dat bijna 47% van de Luxemburgse bevolking uit buitenlanders bestaat? De beroepsbevolking van het land is verwant aan zijn burgers – open en divers. Hoewel veel vacatures worden ingevuld door personeel uit het buitenland, kunnen werknemers uit de hele wereld komen, vooral degenen met expertise op zeer gespecialiseerde gebieden. Er is minder papierwerk, aangezien werkvergunningen niet vereist zijn voor werknemers uit andere EU-lidstaten. Bijgevolg is een verblijfsvergunning vereist voor onderdanen van derde landen.

Ondernemers die in Luxemburg een bedrijf willen starten, moeten de geldende arbeidsvoorwaarden in acht nemen en zich houden aan Luxemburgse arbeidsregels, zoals een arbeidsduur die beperkt is tot 40 uur per week, arbeidsvoorwaarden, maandelijks minimumloon van 2.141,99 euro voor ongeschoolde arbeiders en 2.570 euro voor geschoolde arbeiders.

Ondernemers zullen blij zijn te weten dat het land een hoogopgeleide, meertalige beroepsbevolking heeft. Frans, Duits en Luxemburgs zijn de drie officiële talen in het Groothertogdom, met Engels als veelgebruikte taal in de zakensector.

  • Voordelen en steun van de overheid

Het Groothertogdom heeft tal van maatregelen genomen om ondernemingen bij hun ondernemerschap te ondersteunen. Financiële bijstand is beschikbaar in de vorm van exportkredieten, leningen, rentesubsidies, speciale garanties, en subsidies in de sectoren O&O en innovatie.

Initiatieven zoals Startup World Cup, Fit4Start en Pitch your Startup bieden start-ups bijvoorbeeld de kans om op zoek te gaan naar financiering en te worden voorgesteld aan investeerders. Ondernemers kunnen steun en professionele aanbevelingen krijgen van gerenommeerde instanties zoals het Huis van het Ondernemerschap, de Kamer van Ambachten of Luxinnovation, en de Kamer van Koophandel.

Hoewel het misschien nog te vroeg is om de gevolgen van de wereldwijde pandemie COVID-19 te beoordelen, blijft Luxemburg over een bolwerk beschikken, over de nodige activa om bedrijven te kunnen opstarten en over gegarandeerde toegang tot een aantrekkelijk economisch landschap.

Als u overweegt de Luxemburgse bedrijfssector te betreden, is het van cruciaal belang dat u wordt bijgestaan door professionals om u te helpen het proces op gang te brengen. Bij Damalion zorgen wij ervoor dat uw behoeften op het gebied van bedrijfsregistratie en -beheer nauwkeurig en op tijd worden vervuld.