Valitse sivu
Säänneltyjen ja kevyesti säänneltyjen sijoitusvälineiden vertailu Luxemburgissa – OSA 1
by KNOWLEDGE CENTER | 16 joulukuun, 2021

Tämän taulukon tarkoituksena on esittää lyhyesti säänneltyjen ja kevyesti säänneltyjen sijoitusvälineiden pääpiirteet Luxemburgin suurherttuakunnassa . Siinä on yhteissijoitusyritysten, osan II rahastojen, SIF-rahastojen ja SICARin ominaisuuksia. Siinä luetellaan myös kriittisiä tekijöitä, kuten AIFMD-status, palveluntarjoajan vaatimukset, vaatimukset täyttävät sijoittajat, vaatimukset täyttävät varat, viranomaisvalvonta, alarahastot, verotus ja monet muut.

SÄÄNTELYT KELPAASTI SÄÄNTELYTTY
UCITS OSA II UCI SIF SICAR
Sovellettava lainsäädäntö Laki, annettu 17. joulukuuta 2010 (yhteissijoitusyrityslaki I osa) Laki, annettu 17. joulukuuta 2010 (osa II UCI-laki) Laki, annettu 13. helmikuuta 2007 (“SIF-laki”) Laki, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2004
(“SICAR-laki”)
CSSF:n lupa ja valvonta Joo Joo Joo Joo
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kelpoisuus Ei Aina AIF Kyllä, ellei ole vapautettu.

Se on vapautettu, jos SIF:n tarkoituksena ei ole hankkia pääomaa useilta sijoittajilta tarkoituksena sijoittaa se tarkasti määriteltyyn sijoitukseen näiden sijoittajien hyödyksi.

Kyllä, ellei ole vapautettu.

Se on vapautettu, jos SIF:n tarkoituksena ei ole hankkia pääomaa useilta sijoittajilta tarkoituksena sijoittaa se tarkasti määriteltyyn sijoitukseen näiden sijoittajien hyödyksi.

Vapautus AIFMD:n täydellisestä järjestelmästä lieventävän järjestelmän mukaisesti (AIFMD:n rekisteröintijärjestelmä) Ei käytössä mahdollista  

mahdollista

 

mahdollista
Ulkoisen valtuutetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan vaatimukset Ei käytössä Vaaditaan, jos kyseessä on itse hallinnoima vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja ylittää AIFMD:n kynnysarvon. Vaaditaan, jos kyseessä on itse hallinnoima vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja ylittää AIFMD:n kynnysarvon. Vaaditaan, jos kyseessä on itse hallinnoima vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja ylittää AIFMD:n kynnysarvon.
Hyväksytyt sijoittajat Rajoittamaton Rajoittamaton Hyvin perillä olevat sijoittajat Hyvin perillä olevat sijoittajat
Ehdot täyttävä omaisuus Rajoitettu säännellyillä markkinoilla hyväksyttyihin ja niillä toimiviin siirtokelpoisiin arvopapereihin, rahoitusjohdannaisiin, käteiseen ja rahamarkkinainstrumentteihin sekä sijoitusrahastoihin UCITS-lain 41 artiklan ja muiden asiaankuuluvien EU-direktiivien ja -asetusten mukaisesti.

Omaisuuden kelpoisuus on tarkistettava tapauskohtaisesti vallitsevien lakien ja sääntelykäytäntöjen mukaisesti.

Rajoittamaton.

Sijoitustavoitteeksi ja rahastostrategiaksi tulee saada CSSF:n hyväksyntä.

 

Rajoittamaton.

Rajoitettu riskipääomaa edustaviin arvopaperisijoituksiin. CSSF:n kiertokirjeen 06/241 perusteella riskipääomaan sijoittaminen määritellään suoriksi tai välillisiksi omaisuusosuuksiksi yhteisöille niiden käynnistämistä, kehittämistä ja listaamista tunnetussa pörssissä silmällä pitäen.

SICAR-rakenne ei saa sijoittaa suoraan kiinteistöihin, paitsi omaan käyttöönsä tai osuuksiensa kautta.

Riskien hajauttamista koskevat vaatimukset Yhteissijoitusyrityslain 42 §:n ja sitä seuraavien artiklojen mukaan ei-tyhjentävät riskien hajauttamisvaatimukset ovat seuraavat:

-Yhteissijoitusyritys ei saa sijoittaa 10 prosenttia tai enempää varoistaan saman tahon liikkeeseen laskemiin rahamarkkinainstrumentteihin ja siirtokelpoisiin arvopapereihin.

-Yhteissijoitusyritys ei saa sijoittaa 20 % tai enemmän nettovaroistaan samalle taholle tehtyihin talletuksiin.

– Johdannaisinstrumentteihin liittyvä globaali riski ei saisi ylittää yhteissijoitusyrityksen salkun kokonaisnettoarvoa.

IML Circular 91/75 (muutettu CSSF Circular nro 05/177) sisältää riskien hajauttamisvaatimukset, jotka ovat vähemmän tiukat kuin yhteissijoitusyrityksiin sovellettavat vaatimukset.

-UCI ei saa sijoittaa yli 20 % nettovaroista minkään liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin.

Vaihtoehtoisen sijoitusstrategian omaksuvia rahastoja koskevat erityiset rajoitukset on määritelty CSSF:n kiertokirjeessä nro 02/80.

CSSF-kiertokirje nro. 07/309 määrittelee riskien hajauttamisvaatimukset, jotka ovat vähemmän tiukat kuin yhteissijoitusyrityksiin ja yhteissijoitusyrityksiin sovellettavat vaatimukset.

-SIF ei voi sijoittaa enempää kuin 30 % nettovaroista saman liikkeeseenlaskijan samantyyppisiin arvopapereihin.

Ei riskien hajauttamista koskevia vaatimuksia.
Juridinen lomake Seuraavien entiteettien on oltava avoimia:

 • FCP
 • SICAF (SA, SCA)\
 • SICAV (SA
Seuraavat entiteetit voivat olla joko avoimia tai suljettuja:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA)
Seuraavat entiteetit voivat olla joko avoimia tai suljettuja:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
Seuraavat entiteetit voivat olla joko avoimia tai suljettuja:

SA

 • Sarl
 • SCS
 • SCSp
 • SCOSA
Sateenvarjon rakenne Joo Joo Joo Joo
Pääomavaatimukset FCP-vaatimukset:

-1 250 000 euroa vaaditaan viimeistään 6 kuukauden kuluessa CSSF-valtuutuksen jälkeen.

Itsehallinnollinen SICAV/SICAF

-300 000 euroa valtuutuksen myöntämispäivänä ja 1 250 000 euroa kuuden kuukauden sisällä CSSF:n valtuutuksen jälkeen.

 

 

FCP-vaatimukset:

-1 250 000 euroa vaaditaan viimeistään 6 kuukauden kuluessa CSSF-valtuutuksen jälkeen.

Itsehallinnollinen SICAV/SICAF

-300 000 euroa valtuutuksen myöntämispäivänä ja 1 250 000 euroa kuuden kuukauden sisällä CSSF:n valtuutuksen jälkeen.

 

 

1 250 000 euroa, joka on saavutettava viimeistään 12 kuukauden kuluessa CSSF:n valtuutuksen jälkeen.

 

1 000 000 euroa, joka on saavutettava viimeistään 12 kuukauden kuluessa CSSF:n valtuutuksen jälkeen.

 

Vaaditut palveluntarjoajat FCP:n rahastoyhtiö:

– Hallinto-agentti

– Hyväksytty tilintarkastaja

– Talletuslaitos

– Rekisteröijä ja siirtoagentti

FCP:n rahastoyhtiö:

– Hallinto-agentti

– Hyväksytty tilintarkastaja

– Talletuslaitos

– Rekisteröijä ja siirtoagentti

 

FCP:n rahastoyhtiö: – Hallintoagentti

– Hyväksytty tilintarkastaja

– Talletuspankki tai rahoitusalan ammattilainen, joka tarjoaa talletusratkaisuja tietyin ehdoin.

– Rekisteröijä ja siirtoagentti

 

FCP:n rahastoyhtiö:

– Hallinto-agentti

– Hyväksytty tilintarkastaja

– Talletuslaitos

– Rekisteröijä ja siirtoagentti

 

Listautumismahdollisuus Joo Joo Joo Kyllä, mutta vaikea sisään
harjoitella.
Euroopan passi Joo  

Ei, paitsi tapauksissa, joissa se kuuluu täydellisen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointirahaston järjestelmän soveltamisalaan.

 

 

Ei, paitsi tapauksissa, joissa se kuuluu täydellisen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointirahaston järjestelmän soveltamisalaan.

 

 

Ei, paitsi tapauksissa, joissa se kuuluu täydellisen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointirahaston järjestelmän soveltamisalaan.

 

Nettovarallisuusarvon (NAV) laskenta- ja lunastustiheys Yhteissijoitusyritysten on julkaistava liikkeeseenlasku, mukaan lukien osuuksien myynti- ja takaisinostohinnat aina, kun ne laskevat liikkeeseen, ostavat ja myyvät osuuksia vähintään kahdesti kuukaudessa. Yhteissijoitusyritysten on julkaistava liikkeeseenlasku, mukaan lukien osuuksien myynti- ja takaisinostohinnat aina, kun ne laskevat liikkeeseen, ostavat ja myyvät osuuksia vähintään kahdesti kuukaudessa. Substanssiarvo julkaistaan vähintään kerran vuodessa raportointia varten. Ei vaadittu.
Kokonaistulovero (yritystulovero ja kunnallinen yritysvero) Ei tuloveroa Ei tuloveroa Ei tuloveroa Yleinen kokonaiskorko: 24,94 %

Joissakin tapauksissa yhtiöverokantaa voidaan alentaa.

Arvopapereista saadut tulot, kuten osakkeiden myynnistä saadut myyntivoitot ja osingot, on vapautettu verosta.

Tulevaisuudessa sijoitustarkoituksessa pidettävien käteisvarojen tuotto voidaan vapauttaa verosta vain yhden vuoden ajan.

Tilausvero (NAV) Korko: 0,05 % nettoarvon arvioijasta vuodessa.

Alennus: 0,01 % substanssiarvosta vuosittain tietyissä tapauksissa.

Verovapautukset: erityiset eläkerahastot ja eläkerahastot, erityiset institutionaaliset rahamarkkinakassarahastot sekä muihin rahastoihin sijoittavat rahastot, jotka ovat tällä hetkellä merkintäveron alaisia.

 

Korko: 0,05 % nettoarvon arvioijasta vuodessa.

Alennus: 0,01 % substanssiarvosta vuosittain tietyissä tapauksissa.

Verovapautukset: erityiset eläkerahastot ja eläkerahastot, erityiset institutionaaliset rahamarkkinakassarahastot sekä muihin rahastoihin sijoittavat rahastot, jotka ovat tällä hetkellä merkintäveron alaisia.

 

Korko: 0,01 % nettoarvosta vuosittain.

Verovapautukset: tietyt eläkerahastot ja rahamarkkinat tai SIF sijoittavat muihin rahastoihin, jotka ovat jo merkintäverollisia.

 

 

 

Ei tilausveroa
Varallisuusvero Ei varallisuusveroa Ei varallisuusveroa Ei varallisuusveroa Ei varallisuusveroa
Osinkojen lähdevero Ei verotettu lähdeverolla Ei verotettu lähdeverolla Ei verotettu lähdeverolla Ei verotettu lähdeverolla
Edut Double Tax Agreement Networkista SICAF/SICAV:

– Rajoitettu tiettyihin kaksinkertaisen verotuksen sopimuksiin (katso joulukuun 2017 verohallinnon kiertokirje LG, nro 61).

FCP:

-Ei. 61 verohallinnon joulukuulta 2017.

 

SICAF/SICAV:

– Rajoitettu tiettyihin kaksinkertaisen verotuksen sopimuksiin (katso joulukuun 2017 verohallinnon kiertokirje LG, nro 61).

FCP:

-Ei. 61 verohallinnon joulukuulta 2017.

 

SICAF/SICAV:

– Rajoitettu tiettyihin kaksinkertaisen verotuksen sopimuksiin (katso joulukuun 2017 verohallinnon kiertokirje LG, nro 61).

FCP:

-Ei. 61 verohallinnon joulukuulta 2017.

 

 

Kyllä, erityisesti tapauksissa, joissa SICAR on perustettu yhtiökokoukseksi (poikkeuksena SCS- ja SCSp-oikeudelliset muodot)

 

 

 

Hyödynnä EU:n emo- ja tytäryhtiödirektiivi Ei Ei Ei  

Pohjimmiltaan kyllä, mutta vain tietyillä lainkäyttöalueilla, joissa kohdeyritysten sijainnit voivat johtaa direktiivin haastavaan soveltamiseen.

 

Ohutpääomasäännöt (velan suhde omaan pääomaan)  

Lainaa jopa 10 % nettovarallisuudesta lunastusten rahoittamiseen tai kiinteistöjen ostamiseen liiketoimintaansa varten. Huomaa, että lainat ovat vain lyhytaikaisia, eikä niitä voi käyttää investointisyistä. Lainan kokonaismäärä ei saa ylittää 15 % varoista.

 

 

Lainat enintään 25 % nettovarallisuudesta ilman rajoituksia ovat sallittuja.

Ei velkaa omaan pääomaan
suhde
Ei velkaa omaan pääomaan
suhde
Käytännön sovellus Tiukasti säännelty ajoneuvo, joka voidaan myydä EU-passin kautta kaikentyyppisille sijoittajille, mukaan lukien ammattisijoittajat, institutionaaliset sijoittajat ja yksityissijoittajat.

 

Sijoitusrahastot, joita voidaan käyttää sellaiseen sijoitustoimintaan, joka ei täytä UCITS-direktiivien kriteerejä.

 

 

Erittäin ihanteellinen:

 • Hedge-rahastot
 • Private equity
 • Riskipääomarahastot
 • Kiinteistörahastot
 • Ahdistuneita velkarahastoja
 • Islamilaiset rahoitusrahastot
 • Infrastruktuurirahastot
 • Aineellisten hyödykkeiden rahastot
 • Yhteiskunnallisesti vastuullisia rahastoja
 • Mikrorahoitusrahastot
 • Ja muita vaihtoehtoisia rahastoja

 

Erittäin ihanteellinen:

 • Riskipääomakaupat
 • Private equity

 

 

Jos haluat tietää lisää erilaisista Luxemburgin sijoitusvälineistä ja siitä, mikä sopii sijoitustarpeisiisi, älä epäröi ottaa yhteyttä Damalion-asiantuntijoihimme jo tänään.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.

Categories

Do you have a request? – Act now. Please fill out the following form with details. We will contact you in the next hours.

6 + 5 =