Selecteer een pagina

Als u een bedrijf in de luchtvaart- of vliegtuigleasingsector wilt registreren en uw horizon over de internationale grenzen wilt verbreden, krijgt u ongetwijfeld te maken met een groot aantal aantrekkelijke jurisdicties. Een groeiend aantal investeerders realiseert zich de voordelen van het beperken van hun aansprakelijkheid door te streven naar eigendom van vliegtuigen in de vorm van een vennootschap. Door in Luxemburg een vennootschap op te richten met als doel de eigendom van activa en de beperking van de aansprakelijkheid, genieten de investeerders een groot aantal voordelen die worden geboden door het aantrekkelijke juridische, wetgevende, regelgevende en fiscale kader, terwijl zij in Luxemburg zaken doen.

Selectie, verwerving en registratie

De zakenluchtvaartindustrie is onderworpen aan diverse voorschriften om de veiligheid en beveiliging van zowel eigenaars als klanten te handhaven. De voorkeur voor een structuur zal afhangen van het type vliegtuig, het primaire gebruik, BTW-overwegingen en andere factoren. De registratie van een vliegtuig in de vorm van een vennootschap maakt een maximale bescherming van de activa mogelijk.

In Luxemburg zijn er veel manieren om een special purpose vehicle op te zetten om luchtvaartuigen te houden en lease-activiteiten aan andere juridische vennootschappen binnen dezelfde groep of organisatie te vergemakkelijken. Voor een succesvolle vliegtuigregistratie hebt u een ervaren adviesbureau nodig dat u door de fijne kneepjes van de oprichting van een luchtvaartmaatschappij in Luxemburg loodst.

Registratie en exploitatie van luchtvaartuigen

Een vliegtuig moet een nationale identiteit hebben. Gezien deze eis moet het in het land waar u werkzaam wilt zijn, geregistreerd zijn. Een nationaliteit verleent een vliegtuig de voordelen van het land waar het is geregistreerd. Dit omvat de doorvoer- en verkeersrechten die Luxemburg met andere landen heeft gesloten. In de regel kan een vliegtuig slechts in één land worden geregistreerd.

Een adviesbureau met expertise op het gebied van luchtvaartservice kan u gedurende het hele proces, van de selectie van het vliegtuig tot de registratie in Luxemburg, bijstaan op .

 • Vergaderingen opzetten met vliegtuigmakelaars om klanten een vliegtuig te helpen vinden dat aan hun reisbehoeften en budget voldoet.
 • Advies over de beste Luxemburgse bedrijfsstructuur om een vliegtuig te houden, waarbij alle regelgevende en fiscale bepalingen die van invloed zijn op het beheer van een vliegtuig nauwkeurig worden onderzocht.
 • Faciliteren van de introductie bij verschillende dienstverleners, voor het geval financiering nodig is.
 • Oprichting van een “special purpose limited liability structure” voor de aankoop van vliegtuigen. Een adviesbureau brengt een cliënt in contact met een vermogensadvocaat om de bescherming van activa tijdens het overnameproces te waarborgen. Het proces omvat deskundige onderhandeling bij het opstellen van de Aircraft Purchase Agreement (APA).
 • Bijstand bij de selectie van een beheerder of exploitant van luchtvaartuigen.
 • Assistentie bij het openen van een specifieke escrow-dienst die zowel door de koper als de verkoper van het vliegtuig kan worden gebruikt.
 • Vergemakkelijken van de opening van een bankrekening voor een geregistreerde onderneming voor activatoeigendom.

Beheer en exploitatie van de luchtvaart

Een adviesbureau zal nuttig zijn om de goede werking en het beheer van een in Luxemburg geregistreerde luchtvaartmaatschappij te waarborgen.

 • Klanten voorstellen aan een bekwame exploitant met uitgebreide kennis van de bestaande regelgeving voor de luchtvaartindustrie.
 • Voortdurende ondersteuning bieden aan eigenaar en vliegtuigexploitant. Dit omvat de afhandeling van cruciale taken, waaronder verzekeringshernieuwingen en -claims, evaluatie en herziening van motor- en andere onderdelen, en een grondige herziening van de onderhoudscontracten voor het luchtframe.
 • Optreden als contactpersoon met het luchtvaartuigregister en de vliegtuigexploitant om ervoor te zorgen dat alle licenties up-to-date en geldig zijn, dat relevante documenten tijdig bij het register worden ingediend en dat alle relevante vergoedingen worden betaald.
 • Vergemakkelijk de uitgifte van een BTW-conforme vliegtuigleasing en houd facturen bij op basis van het aantal uren dat een vliegtuig in gebruik is.
 • Zorg ervoor dat de BTW-aangiften op tijd worden ingediend.
 • Als vertegenwoordiger optreden om vragen van douaneautoriteiten te beantwoorden.
 • Doorlopend advies verstrekken op het gebied van boekhouding, btw en naleving van belastingwetgeving, met inbegrip van financieel beheer en verslaglegging wanneer dat nodig of vereist is.

Luchtvaart Administratieve Diensten

 • Boekhouding en voorbereiding van juridische rekeningen
 • Secretariële diensten
 • Naleving van de belastingwetgeving
 • Invoer- en uitvoervoorschriften
 • Loonlijst en HR-beheer

Luchtvaart leasing diensten

Indien een eigenaar van een vliegtuig het vliegtuig tijdens de rustperiode ter beschikking wil stellen voor charter aan derden, kan een adviesbureau helpen bij het vergemakkelijken van een correcte en efficiënte leaseprocedure. Om een vliegtuig legaal aan derden te kunnen verhuren, moet eerst een Air Operating Certificate worden verkregen.

Door een Air Operating Certificate te verkrijgen, kan een uiteindelijke begunstigde eventuele operationele kosten compenseren via chartervergoedingen. Een ervaren adviesbureau beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten over de hele wereld om klanten te helpen een Air Operating Certificate van een legitieme houder van een Air Operating Certificate te verkrijgen. Bovendien kan een adviesbureau de vergunningverlening vergemakkelijken voor luchtvaartmaatschappijen die in Luxemburg een exploitatiecertificaat voor vliegtuigen wensen te verkrijgen.

Het Groothertogdom Luxemburg is een aantrekkelijke plaats om vliegtuigen te financieren, te leasen en te registreren dankzij zijn gunstige juridische en fiscale kader. Als onafhankelijk adviesbureau met een solide staat van dienst in de luchtvaart- en jachtindustrie, is Damalion uw deskundige adviseur voor al uw privé-jet of zakenjet registratie, structurering, en management behoeften. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert om te horen hoe wij u kunnen helpen bij de vlotte oprichting van uw Luxemburgse luchtvaartmaatschappij.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.