Selecteer een pagina

Veel buitenlandse investeerders besluiten om verschillende redenen een bedrijf in Hongkong op te richten. Enerzijds is Hong Kong door zijn strategische ligging een populaire bestemming geworden voor elite en opkomende markten. Het is een belangrijk zakencentrum omdat het de weg vrijmaakt voor ondernemers en investeerders om hun potentieel te optimaliseren.

De in Hong Kong heersende vrije economie biedt investeerders een groot aantal voordelen. Het vrijhandelsbeleid, de onbeperkte onshore- en offshore-investeringen, het vrije kapitaalverkeer, de afwezigheid van invoer- en uitvoertarieven en van deviezencontroles maken het tot een aantrekkelijk rechtsgebied voor investeerders uit de hele wereld.

Een vennootschap in Hong Kong oprichten

Hong Kong is trots op zijn probleemloze procedure voor het oprichten van een bedrijf. Wat het gemak van zakendoen betreft, staat het land op de derde plaats, na Singapore. Voor standaardbedrijfsstructuren kan men in Hongkong binnen 24 uur een bedrijf oprichten. Tenslotte is het belastingstelsel van Hong Kong zeer aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. In de regel zullen alleen inkomsten die in en vanuit het land worden gegenereerd, belastbaar zijn. Aangezien Hong Kong profiteert van het tweeledige winstbelastingstelsel, zal de eerste HK$ 2 miljoen winst voor vennootschappen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid worden belast tegen 50% van het huidige belastingtarief.

Terwijl het in China gemakkelijk is om een onderneming in volledig buitenlands eigendom (WFOE) op te richten, biedt Hongkong internationale investeerders de mogelijkheid om een Limited Company in Hongkong te gebruiken voor een onderneming in volledig buitenlands eigendom (WFOE) in China, waardoor het verkrijgen van voordelen uit de bestaande rechtsorde van Hong Kong, het uitgebreide banknetwerk en het vangnet voor de moedermaatschappij.

In het algemeen stelt het heersende systeem in Hong Kong internationale investeerders in staat operationele kosten te besparen en tegelijkertijd de winst te maximaliseren.

Oprichting van een vennootschap in Hong Kong voor internationale investeerders

Indien u als buitenlander een bedrijf in Hong Kong wenst op te richten, is het noodzakelijk om een basiskennis van het proces van bedrijfsoprichting te verwerven:

 • Kies het type bedrijfsstructuur

Het is voor buitenlandse investeerders van cruciaal belang te beslissen welk type bedrijfsstructuur van Hong Kong het best bij hun doel past. Een weloverwogen beslissing is van cruciaal belang, aangezien de keuze van een bedrijfsstructuur in Hongkong van grote invloed zal zijn op uw voordelen, aansprakelijkheden en administratieve taken, zoals voorgeschreven door de bestaande bepalingen die in Hongkong van kracht zijn.

Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende bedrijfsstructuren die voor buitenlandse investeerders beschikbaar zijn, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de meest populaire keuze is.

Naamloze vennootschap (LLC)

Leden van een LLC zijn niet aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de onderneming. LLC’s in Hongkong worden ingedeeld in drie soorten, waaronder Private Limited by Shares, Public Limited by Shares, en Company Limited by Guarantee.

Eenmanszaak

De eenvoudigste vennootschapsstructuur voor buitenlandse investeerders. Een eenmansvennootschap heeft slechts één eigenaar in het bedrijf. De eenmanszaak zal de enige begunstigde zijn, waardoor hij of zij als enige verantwoordelijk is voor schulden en verplichtingen van de vennootschap.

Partnerschap

Een vennootschap die door ten minste twee leden in onderlinge overeenstemming wordt opgericht, wordt in Hongkong als een vennootschapsstructuur beschouwd. De twee soorten vennootschappen in Hong Kong zijn General Partnership en Limited Partnership.

Registratie in Hong Kong

Internationale ondernemers die hun activiteiten in Hongkong willen uitbreiden, kunnen ervoor kiezen zich in te schrijven in een van de volgende structuren:

Filiaal

Een filiaal zal functioneren als een verlengstuk van de moedermaatschappij. Het wordt beschouwd als een juridische entiteit, maar niet als een afzonderlijke entiteit. De overzeese moedermaatschappij zal de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor elke schuld of aansprakelijkheid van het filiaal in Hong Kong.

Representatief bedrijf

Het doel van de oprichting van een representatieve vennootschap is investeerders de gelegenheid te bieden de wateren te testen alvorens daadwerkelijk tot penetratie over te gaan. Een vertegenwoordiging in Hong Kong heeft geen juridische status en mag derhalve geen initiatieven met winstoogmerk in Hong Kong ontplooien.

 • Kies een bedrijfsnaam

De naamgeving van een Hongkongs bedrijf moet voldoen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria overeenkomstig de Hongkongse wetgeving. Een bedrijfsnaam in Hong Kong moet identiek zijn aan, maar mag niet lijken op een bestaande onderneming die reeds geregistreerd is in de Companies Registry Index of Company Names.

Bovendien moet de bedrijfsnaam een hoge graad van goedkeuring krijgen en mag hij geen termen of uitdrukkingen bevatten waarvoor beperkingen gelden, zoals voorgeschreven in de Companies Order (Cap 622A).

 • Bepaal de bedrijfsstructuur

Buitenlandse investeerders moeten vervolgens beslissen over de bedrijfsstructuur van hun beoogde Hongkongse onderneming. Een bedrijf dat door internationale investeerders in Hong Kong wordt opgericht, moet aan verschillende eisen voldoen om in het land te mogen opereren:

 • Eén natuurlijke persoon als directeur
 • Eén natuurlijke persoon of rechtspersoon die als lid optreedt
 • Een vennootschap in Hong Kong moet een secretaris hebben, die een lokale inwoner van Hong Kong kan zijn of een bedrijfssecretaris
 • Moet een geregistreerd adres hebben voor de registratie van het bedrijf
 • Moet een geplaatst aandelenkapitaal van de vennootschap hebben

Indiening van oprichtingsdocumenten

De indiening van de aanvraag, met inbegrip van alle vereiste documenten, is de laatste stap in de procedure voor de oprichting van een vennootschap in Hong Kong. Daarnaast moeten initiatiefnemers van bedrijven kopieën van bedrijfsspecificaties indienen, met inbegrip van informatie over identificatie en andere bedrijfsgerelateerde documenten. Vóór de indiening is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de investeerders alle pertinente informatie hebben verstrekt voor de goedkeuring van de bedrijfsnaam bij het handelsregister.

Andere vereisten voor het oprichten van een vennootschap in Hong Kong

Zodra u uw Hongkongse vennootschap met succes hebt geregistreerd, zijn er nog andere activiteiten die buitenlanders moeten verrichten om met succes zaken te doen in het land.

Aangezien Hong Kong offshore belastingvrijstellingen toestaat voor alle inkomsten die buiten haar rechtsgebied worden gerealiseerd, moet een bedrijf een offshore claim aanvragen volgens de bepalingen van de Hong Kong regering. De offshore-status van een Hongkongs bedrijf komt in de vorm van een belastingvrijstellingsbrief, afgegeven door het Hong Kong Inland Revenue Department.

Een bedrijfsrekening openen

Hoewel bedrijven in buitenlandse handen offshore-banken mogen kiezen om hun bedrijfsrekening te openen, is het ideaal om een bankrekening in Hongkong te openen.

Registratieprocedure voor handelsmerken

Hoewel bedrijven niet verplicht zijn hun handelsmerken in Hongkong te registreren, wordt dit door deskundigen sterk aanbevolen. Een gedeponeerd handelsmerk beschermt uw merk en geeft uw bedrijf exclusieve rechten om het voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Bedrijfsvergunning en toelating

Voor elke zakelijke activiteit in Hongkong is een vergunning of toestemming van een specifieke overheidsinstantie vereist. Alle bedrijven in Hongkong, zelfs die welke door buitenlandse investeerders worden gebouwd, moeten voldoen aan de bestaande vereisten inzake vergunningen en licenties.

Jaarlijkse Hong Kong Nalevingseisen

Buitenlandse investeerders die vennootschappen in Hongkong bezitten, worden geacht zich jaarlijks te houden aan de compliance-vereisten, waaronder:

 • Vernieuwing van de secretaris van de vennootschap, de maatschappelijke zetel en wijzigingen in de bedrijfsregistratie
 • Zij moet een jaarlijkse algemene vergadering houden
 • Indiening jaaraangifte en aangifte winstbelasting
 • Indiening en archivering van de werkgeversverklaring
 • Financiële auditrapportage
 • Documentatie van interne dossiers

Controller Registratie

De registratie van een belangrijke controleur is met ingang van 1 maart 20178 verplicht voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van entiteiten waarvan de aandelen aan de beurs genoteerd zijn. De betrokken ondernemingen moeten aangeven wie een belangrijke zeggenschap uitoefent over hun respectieve ondernemingen om het register bij te houden, zoals de autoriteiten van Hongkong vragen.

Documentatie over verrekenprijzen

Buitenlandse investeerders moeten de bepalingen inzake verrekenprijzen naleven als hun onderneming transacties verricht met verwante entiteiten. Inkomsten die buiten het rechtsgebied van Hongkong zijn verkregen, vallen onder deze regeling.

Om in Hongkong zaken te kunnen doen, moeten buitenlandse investeerders alle stappen doorlopen die nodig zijn om met succes in Hongkong te kunnen opereren. Om ervoor te zorgen dat uw oprichtingsproces vlot verloopt, bieden wij bij Damalion onze consultancydiensten aan bij elke stap van het proces. Wij zullen ervoor zorgen dat u na de oprichting aan alle vereisten en overwegingen voldoet. Wij zullen uw vertrouwde partner zijn in succesvolle bedrijfsoprichting en bedrijfsmanagement in Hong Kong. Naast onze deskundige diensten op het gebied van oprichting van vennootschappen in Hong Kong, biedt Damalion ook diensten aan in andere landen. Indien u meer informatie wenst over het oprichtingsproces van een Hong Kong vennootschap, neem dan vandaag nog contact op met onze Damalion experts.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.