Selecteer een pagina

Er zijn veel verschillende financiële structuren en regelingen die u kunt gebruiken om uw familievermogen veilig te stellen voor kredieten, vonnissen en andere ongewenste voorvallen. Een van de eerste dingen die u zich kunt afvragen voordat u een plan voor de bescherming van familievermogens opstelt, is of u deze moet veiligstellen via een binnenlandse of een internationale bankrekening. Is het openen van een internationale bankrekening een slimme en verstandige strategie voor familievermogens?

Volgens sommige financiële deskundigen biedt het openen van een buitenlandse bankrekening een lijst van tactische en juridische voordelen ten opzichte van binnenlandse bankrekeningen. De reden voor dit argument is dat het familievermogen op een internationale rekening beschermd is tegen de uitspraken van onsympathieke rechtsgebieden.

De bescherming van familievermogens is een legitieme reden om een internationale bankrekening te openen. Als u deze strategie in uw algehele plan voor de bescherming van familievermogens wilt opnemen, kunt u vele voordelen genieten door eenvoudigweg een internationale bankrekening te openen.

Het is belangrijk op te merken dat het toenemende aantal gemengde families en erfgenamen die over de hele wereld verspreid zijn, het openen van een internationale familietrust de beste manier is om hun nalatenschap te organiseren. Als uw familie talrijke internationale grenzen overschrijdt en complexe familiebanden heeft, zijn er echter de heersende wettelijke en fiscale bepalingen in uw thuisland die u moet volgen, evenals de andere landen waar andere familieleden wonen. Het oprichten van een internationale familietrust kan complex zijn, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning kunt u er zeker van zijn dat u dit initiatief soepel en succesvol tot een goed einde brengt.

Het openen van een bankrekening en de oprichting van een familietrust of een stichting gaan hand in hand. In wezen is een trust een rechtshandeling waarbij een trustee naar eigen goeddunken kan beslissen wie van de begunstigden van de trust zal profiteren.

Er zijn veel voordelen verbonden aan de oprichting van een internationale familietrust. Hier zijn er een paar van:

Bescherming van activa

De activa binnen een buitenlandse discretionaire trust zijn gescheiden van de activa op naam van de begunstigden ervan. De activa van family trusts zijn beschermd tegen schuldeisers in gevallen waarin de begunstigden worden gedagvaard of failliet gaan.

Fiscale planning

Het openen van een bankrekening in een internationaal rechtsgebied is een uitstekend instrument voor belastingplanning. De totale belasting die door een gezin wordt betaald, kan op de volgende manieren worden verlaagd:

 • Verdeling van inkomen en kapitaal onder de begunstigden tegen lagere marginale inkomstenbelastingtarieven.
 • Verdeling van verschillende soorten inkomsten onder verschillende begunstigden.

Elke met naam genoemde begunstigde moet belasting betalen tegen zijn marginale tarief over de inkomensuitkering van de trust die hij in elk boekjaar ontvangt.

Overdracht van verliezen

In bepaalde gevallen kan een internationale familietrust verliezen voorwaarts verrekenen.

Vermogenswinstbelasting Korting

Een discretionaire trust die in het buitenland is gestructureerd, heeft gedurende een bepaalde periode recht op kortingen op de vermogenswinst die wordt gerealiseerd bij de vervreemding van activa die door een discretionaire trust worden geholpen.

Voordat u een familietrust en vervolgens een internationale familiebankrekening in een buitenlands rechtsgebied opricht, is het van cruciaal belang dat u boekhoudkundig, juridisch en fiscaal advies inwint om te bepalen of dit initiatief ideaal is voor uw persoonlijke omstandigheden.

Naast hulp bij estate planning, zorgt een familietrust ervoor dat uw vermogen wordt beheerd volgens uw exacte wensen ten behoeve van uw begunstigden. Familietrusts zijn niet alleen voorbehouden aan vermogende families. Eerlijk gezegd kan iedereen een familietrust oprichten om zijn familieleden bescherming te bieden.

Soorten activa die in een internationale familietrust kunnen worden ondergebracht

Internationale familietrusts zijn het meest doeltreffend bij de bescherming van roerende activa zoals verhandelbare effecten, aandelen van kleine ondernemingen, belangen in commanditaire vennootschappen, bankdeposito’s en LLC-belangen.

Het is belangrijk te onthouden dat een internationale familietrust niet doeltreffend is voor de bescherming van onroerende goederen die zich in het land van herkomst bevinden. In wezen blijven onroerende goederen onderworpen aan de bevoegdheden van de rechtbanken van uw eigen rechtsgebied waar zich eigendommen bevinden.

Kwaliteiten van een ideale buitenlandse family trust strategie

 • De familietrust wordt onherroepelijk.
 • De familietrusts geven de trustee de discretie om betalingen in te houden.
 • Een cedent is niet de trustee.
 • De family trust geeft de trustee de discretie om betalingen aan de begunstigden in te houden.
 • De trustee is een buitenlandse trustmaatschappij of financiële instelling.
 • In sommige gevallen fungeert een vriend of consultant als beschermheer van de trust, zolang de beschermheer niet gevestigd is in het land waar u woont.
 • In de familietrust wordt uitdrukkelijk bepaald dat de plaats van de trust bepalend is voor alle trustbepalingen.
 • Het enige activum van de familietrust is een 100% eigendomspositie in een buitenlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een andere juridische entiteit waarover de schuldenaar zeggenschap heeft wanneer hij niet onder dwang van schuldeisers staat.

Voordat u een internationale bankrekening kunt openen voor het beheer van familievermogens, zijn hier een paar stappen die u moet doorlopen om een internationale familietrust op te richten.

 • Kies trustee

De trustee is de persoon of rechtspersoon die de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het beheer en de administratie van de familietrust volgens de bepalingen van de akte.

Een trust kan bestaan uit een of meer personen binnen uw familie of uit een particuliere onderneming die speciaal is opgericht om als trustee te fungeren. Ondanks de hoge kosten die aan de oprichting van een besloten vennootschap zijn verbonden, wordt over het algemeen aanbevolen dat een besloten vennootschap als trustee voor een familietrust optreedt. Deze strategie zal de persoonlijke aansprakelijkheid aanzienlijk beperken. Bovendien wordt door het gebruik van een besloten vennootschap ook de onnodige administratie vermeden waarbij wijzigingen moeten worden aangebracht in de respectieve geregistreerde eigenaar van elk trustvermogen wanneer er wijzigingen zijn in de individuele trustees.

 • Opstellen van familie trust akte

Er zijn een paar belangrijke zaken die een familietrust moet aanpakken en oplossen. Daarom is het belangrijk dat u al deze zaken in gedachten houdt wanneer u een familietrustakte opstelt. Deze omvatten het volgende:

 • De begunstigden identificeren
 • Bepaling die de trustee kan maken en zijn bevoegdheden inzake kapitaal en inkomen
 • alle financiële kwesties, zoals de beloning van de trustee en de wijze waarop belastingen en andere uitgaven zullen worden betaald
 • Persoonlijke belangen en verplichtingen
 • Maatregelen in geval van benoeming of ontslag van een trustee

U moet ervoor zorgen dat uw trustakte is aangepast aan de unieke omstandigheden van uw gezin.

 • Trustee(s) ondertekenen trustakte

De trustees moeten een vergadering houden waarin zij hun benoeming als trustees van de familietrust aanvaarden. Hier moeten zij er volledig mee instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van de familietrustakte.

 • Opening van een bankrekening

De volgende stap is het openen van een internationale bankrekening in het rechtsgebied van uw keuze. De bankrekening voor de family trust moet op naam van de trustee(s) staan. Dit gebeurt meestal nadat de familietrust is opgericht en de trustakte definitief is gemaakt. De bank zal papierwerk en documenten met betrekking tot de familiale trust moeten voorleggen alvorens de rekening te openen.

Zodra u een bankrekening hebt geopend, moet de eerste storting het schikkingsbedrag zijn. De gevolmachtigde(n) moet(en) het afwikkelingsbedrag storten alvorens andere stortingen te doen of andere transacties te verwerken.

 • Trust is nu operationeel

Nadat met succes een bankrekening is geopend, is de trust operationeel en kan beginnen met het aanvaarden van bijdragen. Afhankelijk van de voorwaarden van een trustakte kan een internationale familietrust geld lenen en investeringen doen in de door hen gekozen rechtsgebieden.

Het aanhouden van familievermogens op een buitenlandse bankrekening is volkomen legitiem en kan handig zijn voor gezinnen die een tweede huis buiten hun land van herkomst hebben of vaak reizen. Voordat u overweegt een familietrust en een internationale bankrekening te openen, moet u zich ervan vergewissen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s van lakse consumentenbeschermingswetten en het eventuele ongemak van de bestaande regelgeving.

Als vooraanstaand adviesbureau dat gespecialiseerd is in het aanbieden van financiële en beleggingsoplossingen aan internationale cliënten, bieden wij uitgebreide diensten waarmee families hun vermogen kunnen beschermen via beleggingsvehikels en internationale trusts in Luxemburg of het rechtsgebied van hun keuze. Een integraal onderdeel van de bescherming van activa en vermogensbeheer voor familiale trusts is de creatie van een buitenlandse bankrekening. Wij beschikken over de deskundigheid en de connecties die een vlotte en probleemloze oprichting van een internationale bankrekening in Luxemburg of andere internationale rechtsgebieden mogelijk maken. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij uw plan voor vermogensbescherming.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.