Selecteer een pagina

Bijna elke bedrijfstak heeft de laatste jaren ingrijpende veranderingen ondergaan als gevolg van de COVID-19-pandemie. Met name in de vermogenssector heeft zich een belangrijke verschuiving voorgedaan: het tijdschema voor de overdracht van vermogens tussen generaties is aanzienlijk korter dan vóór de pandemie.

De aanhoudende pandemie heeft er onbedoeld toe geleid dat ouderen hun plannen voor de overdracht van vermogen aan jongere generaties moeten heroverwegen. Dit is vooral van cruciaal belang voor zeer vermogende families, waar de bescherming van activa en het behoud van vermogen de hoogste prioriteit hebben.

Familiestichting voor vermogensbehoud en -bescherming

Ondanks de economische onrust tijdens de pandemie heeft deze de rijkdom van de superrijken verrassend genoeg met 27,5% doen toenemen, wat op zijn beurt de druk op zeer vermogende particulieren heeft verhoogd om te zorgen voor een vlotte en succesvolle overgang van hun vermogen.

Op basis van rapporten wordt verwacht dat in het volgende decennium bijna 15 biljoen dollar zal worden overgeheveld naar de handen van millennials, Gen Z en Gen Y. Voor vermogende particulieren met een vermogen van meer dan 100 miljoen dollar, van wie 62% ouder is dan 75 jaar, is een doeltreffende vermogensbescherming en een doeltreffend vermogensbeheer dringend noodzakelijk.

Vóór het uitbreken van de pandemie werd verwacht dat de vermogensoverdracht voor de oudere generatie over vijf jaar zou beginnen, maar als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn de oudere generaties begonnen met een versnelde vermogensoverdracht naar hun huidige tijdschema.

Nu het aantal vermogensoverdrachten toeneemt, moeten zeer vermogende particulieren en families inzicht krijgen in hun opties en de juiste infrastructuur opzetten om een soepele en stressvrije vermogensoverdracht mogelijk te maken. Het gebruik van trusts en stichtingen zal een integrale rol spelen in deze overgang van vermogen en tegelijkertijd het risico van uitputting van vermogen beperken.

Waarom stichtingen gebruiken voor vermogensbescherming en -beheer?

In het huidige economische landschap van stijgende inflatie en lage rentetarieven is vermogensbehoud een topprioriteit voor zeer vermogende particulieren en hun respectieve family offices. Een stichting zal een belangrijke tactiek voor vermogensbescherming en -beheer zijn, met een ruime opdracht binnen de successieplanning. Het kan vermogen beschermen door een effectieve scheiding mogelijk te maken tussen juridisch eigendom en het gebruik van vermogen, en families de flexibiliteit te bieden om aan te geven hoe zij willen dat hun vermogen op de lange termijn wordt bewaard en verdeeld.

Een stichting kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van zeer vermogende families en kan voor onbepaalde tijd worden opgericht. Het biedt ook maximale functionaliteit en flexibiliteit om de continuïteit van het vermogen over meerdere generaties te waarborgen. De inrichting van de stichting biedt ook een grote mate van privacy, terwijl zij toch flexibel genoeg is om te voldoen aan met voorschriften en bestaande belastingwetten.

Wat de bescherming van activa betreft, kan een stichting elk type activa bevatten dat een persoon kan bezitten, gaande van contant geld, openbare effecten, familiebedrijven, tot alternatieve activa zoals onroerend goed, luxegoederen, onroerend goed, kunst en nog veel meer.

Moet u een stichting overwegen voor vermogensbehoud en -bescherming?

Bij de beslissing of een trust de beste optie is om de overdracht van vermogen te vergemakkelijken, moeten zeer vermogende particulieren zich grondig verdiepen om de voornaamste kenmerken van een stichtingstructuur te begrijpen. Dit is vooral van belang wanneer het om grensoverschrijdende investeringen gaat. Personen in verschillende rechtsgebieden die een stichting willen opbouwen, moeten hun opties zorgvuldig overwegen alvorens deze financiële activiteit te ondernemen.

Particuliere stichtingen zijn over het algemeen minder populair dan trusts. Deze structuren worden beschouwd als een hybride tussen een vennootschap en een trust, aangezien zij gestructureerd zijn als een rechtspersoonlijkheid, met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die eigenaar is van het onroerend goed en op een bepaald moment door de oprichter wordt overgedragen. Bovendien kan een stichting transacties verrichten onder haar eigen naam, waardoor er geen scheiding van eigendom is. Het biedt echter ook een lange lijst van voordelen.

Als vooraanstaand financieel adviesbureau biedt Damalion deskundige hulp bij de oprichting van een private stichting in Luxemburg of een ander gewenst rechtsgebied. Door gebruik te maken van onze jarenlange expertise in de sector en ons uitgebreide wereldwijde servicenetwerk, beschikken wij over de middelen en vaardigheden om een soepel proces van oprichting van trusts en stichtingen en opening van bankrekeningen te waarborgen. Om meer te weten te komen of een stichting een geschikte structuur is voor de bescherming en het behoud van het vermogen van uw familie, kunt u vandaag nog contact opnemen met een Damalion-deskundige.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.