Het wisselkoersrisico of valutarisico verwijst naar de mogelijkheid dat de waarde van een belegging kan dalen ten gevolge van veranderingen in de relatieve waarde van de betrokken valuta’s. Met andere woorden, het is de kans dat een bedrijf of investeerders geld verliezen op internationale handel als gevolg van valuta-instabiliteit.

Indien de waarde van een valuta schommelt tussen de datum waarop een contract wordt ondertekend en de datum waarop het moet worden geleverd, kan er sprake zijn van verlies voor een van de partijen (kopers of verkopers).

Soorten valutarisico

 • Transactierisico

Gebeurt wanneer een bedrijf producten koopt van een leverancier in een ander land, en de prijs wordt verstrekt in de valuta van de leverancier. Indien de valuta van de leverancier in waarde stijgt ten opzichte van de valuta van de koper, zal de koper meer moeten betalen in zijn basisvaluta om de contractprijs te halen.

Het risico van blootstelling aan transacties treft typisch één kant van een transactie: de onderneming die de transactie in een vreemde valuta afwikkelt.

De onderneming die een rekening ontvangt of betaalt in haar eigen valuta, is niet aan hetzelfde risico onderworpen.

 • Vertaalrisico

Verwijst naar de wijze waarop een deviezentransactie de financiële verslaglegging zal beïnvloeden; d.w.z. het risico dat de aandelen, activa, passiva of inkomsten van een onderneming in waarde zullen veranderen als gevolg van wisselkoerswijzigingen.

Dit risico ontstaat doordat dochterondernemingen van een moedermaatschappij in een ander land hun valuta denomineren in het land waar zij gevestigd zijn. De moedermaatschappij wordt geconfronteerd met potentiële verliezen wanneer zij de jaarrekeningen van de dochterondernemingen moet omrekenen in de valuta van haar eigen land.

 • Economisch risico

Dit wordt ook wel operationele blootstelling genoemd en heeft betrekking op het effect op de marktwaarde van een onderneming van blootstelling aan onverwachte valutaschommelingen. Dit kan van invloed zijn op de toekomstige kasstromen, buitenlandse investeringen en winsten van een onderneming. Het risico is groter voor multinationale ondernemingen met veel overzeese dochterondernemingen en een groot aantal transacties in vreemde valuta. Economische blootstelling kan een aanzienlijke invloed hebben op de marktwaarde van een onderneming en de gevolgen ervan zijn verstrekkend en langdurig van aard. Daarom kan het afdekken van economische risico’s een uitdaging zijn, omdat het te maken heeft met onverwachte veranderingen in de wisselkoersen.

 • Risico rechtsgebied

Deze ontstaat wanneer de wetgeving onverwachts verandert in het land waar de exporteur zaken doet. Het jurisdictierisico is een ongewoon risico en bestaat vooral in onstabiele landen.

Oorzaken van valutarisico

Het wisselkoersrisico wordt veroorzaakt door de instabiliteit van de internationale valuta’s. Er zijn meerdere oorzaken voor deze schommelingen :

 • Macro-economische factoren, zoals aanzienlijke schommelingen in de wisselkoersen
 • Het regeringsbeleid kan leiden tot een daling of een stijging van de marktbeweging
 • Veranderingen in inflatie, rentevoeten, invoer- en uitvoerrechten en belastingen hebben ook een invloed op de wisselkoers
 • Als een regering niet in staat is haar schuld terug te betalen en haar betalingen niet kan uitvoeren, kan dit een direct effect hebben op de investeringsquotes omdat de repercussies hiervan andere bedrijfsgerelateerde problemen kunnen uitlokken. Staatsschulden kunnen ook politieke onrust veroorzaken en zelfs het regeringsbeleid wijzigen, hetgeen gevolgen kan hebben voor de wisselkoers en, op zijn beurt, voor zakelijke transacties.
 • De ineenstorting van een buitenlandse regering is een andere oorzaak van valutarisico.

Manieren om valutarisico’s te beperken

Hoe groot een probleem ook is, er is altijd wel ergens een oplossing te vinden. Aan vreemde valuta zijn risico’s verbonden, maar er zijn manieren om die risico’s te beperken, zodat u als exporteur of importeur geen problemen krijgt met uw bedrijf. Dit zijn enkele van de oplossingen die door onze partners worden aangeboden:

 1. Gebruik van termijncontracten.

Via onze valutapartners kunnen zowel verkopers als kopers termijncontracten gebruiken om valuta te kopen of te verkopen voor een toekomstige leveringsdatum, waardoor het risico wordt geëlimineerd dat de valuta in hun nadeel verandert en hun winstmarge wordt aangetast. En door bij uw facturering gebruik te maken van een termijncontract bent u “verzekerd” tegen de mogelijkheid dat u geld verliest ten gevolge van wisselkoersschommelingen.

 • Hedging.

De handel in deviezen, ook bekend als hedging, is een financiële strategie die helpt om de blootstelling aan en het wisselkoersrisico en het financiële verlies te beheren. Hedging, waarbij onze partners helpen, compenseert een potentieel verlies uit de valutahandel door een tegengestelde positie in te nemen in een verwante valuta.

 • Het verschaffen van instrumenten die uw bedrijf kunnen beschermen wanneer en als de valuta fluctueren.

Valuta’s fluctueren altijd, gaan op en neer en worden sterker of zwakker ten opzichte van elkaar. Importeurs en exporteurs kunnen deze veranderingen uitbuiten; de valuta verzwakt wanneer zij deze moeten verkopen of wordt sterker wanneer zij deze moeten kopen. Onze partners bieden instrumenten aan zoals marktorders die zakenlui in staat stellen muntversterkingen in hun voordeel uit te buiten, zodat de onderneming beschermd is wanneer de valuta fluctueren.

 • Onmiddellijke omzetting van valuta, onafhankelijk van uw locatie

Onze partners geven toegang tot snelle, eenvoudige en naadloze omrekening van meerdere valuta’s dankzij rekeningen in meerdere valuta ‘s of alle aan- en verkopen van vreemde valuta’s. U kunt vreemde valuta’s kopen in USD, GBP, EURO, AUD, CAD, JPY, SGD en AED en er zal geen vreemde valuta marge op hetzelfde zijn. Ook de afschaffing van transactiekosten voor internationale betalingen is een voordeel dat hieruit kan voortvloeien.

 • Aantrekkelijke rentevoeten op vreemde valuta’s

Bij onze partners kunt u rente verdienen op korte- en langetermijndeposito’s met een geconsolideerd maandoverzicht en profiteren van mogelijke wisselkoerswinsten afhankelijk van de marktomstandigheden. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u uw vreemde valuta’s op korte of lange termijn in deposito geven bij uw filiaal in uw land van herkomst.

 • Onze partners zijn specialisten die importeurs en exporteurs kunnen helpen bij het uitstippelen van strategieën die op hun individuele behoeften zijn toegesneden.

Het is zeer waardevol om iemand aan uw zijde te hebben die u wegwijs kan maken in de fijne kneepjes van alles van forwards, tot marktorders, tot het aanhouden van vreemde valuta, want de timing van wanneer u valuta koopt of verkoopt heeft een enorme invloed op uw winstgevendheid.

Ook kunnen gecompliceerde politieke klimaten, natuurrampen en economische crises ontstaan en negatieve gevolgen hebben voor de economie van het vreemde land waarmee een importeur of exporteur zaken doet, en als de zakenman niet op de hoogte is van een dergelijke situatie, zou hij in een winstdaling kunnen verkeren. Daarom is het van onschatbare waarde om iemand aan uw zijde te hebben die u er doorheen kan loodsen.

Internationaal verkopen, mits zorgvuldig uitgevoerd, kan uw winst aanzienlijk verhogen. Maar kennis, planning en de ontwikkeling van risicobeperkende strategieën moeten voorafgaan aan alle internationale handelsinspanningen. Anders zou u er wel eens niet in kunnen slagen de voordelen van een wereldwijde bedrijfsuitbreiding te realiseren.

Om deze risico’s tot een minimum te beperken, neemt u nu contact op met uw Damalion partner om uw multi-valuta rekening te openen.