Selecteer een pagina

Hongkong is een populaire bestemming voor vermogensbeheer vanwege de lage belastingtarieven voor zowel binnenlandse als buitenlandse beleggers. De bestaande wetten, die zijn opgesteld door het Inland Revenue Department (IRD), beperken in wezen de belastingheffing op vermogende buitenlandse ingezetenen en rechtspersonen.

Vanaf 2020 wordt Hongkong beschouwd als het land met het gunstigste belastingregime. De Volksrepubliek China, waarvan Hong Kong een territorium is, staat Hong Kong autonomie toe met betrekking tot zijn financiële activiteiten – iets wat bijdraagt tot de geheimhouding ervan. Momenteel kent Hongkong verschillende wetten die tot doel hebben de activa van buitenlandse ingezetenen en ondernemingen te beschermen. Hieronder volgen enkele belangrijke punten die het belastingstelsel van Hongkong aantrekkelijk maken voor zowel ingezetenen als niet-ingezetenen:

 • Inwoners die in de regio inkomsten verwerven, betalen belastingen tussen 2% en 17%, afhankelijk van hun respectieve salarissen.
 • Inwoners die inkomsten buiten de grenzen van de regio waarschuwen, zijn vrijgesteld van het betalen van belasting op inkomsten.
 • De vennootschapsbelasting voor in Hongkong gevestigde bedrijven varieert van 8,25% tot 16,5%, afhankelijk van het behaalde inkomen.
 • Er wordtgeen belasting geheven op vermogenswinsten, rente en dividenden.
 • Geen vermogensbelasting en belasting op overheidsuitkeringen.
 • Geen omzetbelasting, dus Hong Kong shoppers hebben meer koopkracht.

Aantrekkelijk belastingregime in Hongkong

Er zijn vele factoren die bijdragen tot het heersende belastingstelsel in Hongkong:

 • Hongkong, een Speciale Administratieve Regio van China, is een van de belangrijkste financiële markten ter wereld. Grote financiële instellingen vestigen zich in Hongkong.
 • Het heeft een van de grootste beurzen.
 • Het voert zijn eigen valuta, waardoor de Hong Kong dollar aantrekkelijker is dan de Chinese yuan.

Redenen waarom buitenlanders hun geld in Hong Kong parkeren

 • Hongkong heft geen belasting op inkomsten die buiten zijn grenzen zijn verdiend.
 • Wie in Hong Kong een salaris verdient, betaalt inkomstenbelasting tussen 2% en 17%, tarieven die aanzienlijk lager zijn dan die welke in Europa en Noord-Amerika worden geheven.
 • De Autonome Regio Hongkong heft geen belasting op de nettowaarde en de overheidsuitkeringen van haar ingezeten buitenlanders.

Buitenlandse belastingvermindering

 • Volgens het territoriale belastingstelsel zijn alle in Hongkong gegenereerde inkomsten of winsten belastbaar.
 • Dubbele belastingheffing is in Hongkong geen groot probleem.
 • De dubbele-belastingregeling wordt opgeheven door belastingkredieten in het kader van een belastingverdrag of een eenzijdige aftrek indien aan de vereisten en voorwaarden is voldaan,

Roerende voorheffing

 • Dividenden

Geen bronbelasting op dividenduitkeringen van een entiteit in Hongkong aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

 • Rente

Geen bronbelasting op rentebetalingen door een entiteit in Hongkong aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

Royalty’s

 • Royalty’s voor het gebruik van of recht op het gebruik van intellectuele eigendom Hongkong worden geacht belastbaar te zijn.
 • Het tabelbedrag van 30% van het brutobedrag van de betaalde royalty’s, wat resulteert in een effectief tarief van 4,95%
 • Royalty’s betaald aan gelieerde niet-ingezetenen en een intellectuele eigendom die strak in het bezit was van een natuurlijke persoon die een bedrijf in Hongkong heeft, worden belast tegen 16,5%.

De verbintenis van Hongkong tot vertrouwelijkheid en privacy

Het beheerd vermogen in Hongkong wordt vanaf 2019 geschat op 19,1 biljoen HKD. Wegens het grotere gevoel van geheimhouding werd Hong Kong opgenomen op de zwarte lijst van de Europese Unie van niet-coöperatieve belastingjurisdicties. Hongkong staat hoog op de Financial Secrecy Index.

Hong Kong biedt een aantrekkelijk belastingstelsel waardoor het een gunstige plaats is voor buitenlanders om hun geld aan te houden en voor bedrijven om hun bedrijf te runnen. Haar niet aflatende inzet om beleggers grote geheimhouding te bieden, heeft haar reputatie als bekende investeringsbestemming en belangrijk financieel centrum beïnvloed.

Er worden nieuwe wetten ontwikkeld om de belastingontduiking bij particulieren en ondernemingen te verminderen. De G7 en de Verenigde Staten hebben voorgesteld een vermogensbelasting voor particulieren en een wereldwijde minimumvennootschapsbelasting voor vennootschappen in te voeren. Zodra deze wetten ten uitvoer zijn gelegd, worden zij geacht ook door Hong Kong ten uitvoer te zijn gelegd.

Dubbelbelastingverdragen Hongkong-Luxemburg

Bestaande dubbelbelastingverdragen versterken de betrekkingen tussen Luxemburg en Hongkong verder. De twee financiële grootmachten hebben een verdrag ondertekend ter voorkoming van dubbele belastingheffing en maatregelen ter voorkoming van fiscale belastingontduiking. Deze verdragen ter voorkoming van dubbele belasting zijn van toepassing op inkomsten- en vermogensbelastingen en zijn gunstig voor beleggers met ondernemingen in zowel Hongkong als Luxemburg.

Wilt u meer weten over de uitgebreide belastingvoordelen en de belangrijkste voordelen van investeren in Hong Kong, neem dan vandaag nog contact met ons op. Neem contact op met ons team van Damalion-experts die u graag meer vertellen over de geweldige investeringsmogelijkheden van het opzetten van fondsen en bedrijfsstructuren in Hongkong.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.