Productie in Mexico kan een geweldige investeringsmogelijkheid zijn

De grootste uitdaging voor een bedrijf dat zijn fabriek in Mexico wil vestigen, is de voorbereiding van de operatie. Van begin tot eind kan het ongeveer 8 maanden tot een jaar duren, wat een frustrerende aanlooptijd kan zijn voor een bedrijf dat klaar is om een huurovereenkomst te tekenen, apparatuur in te brengen en te beginnen met het voorbereiden van werknemers.

Bovendien is expertise belangrijk om een produktiefaciliteit te kunnen opzetten. Het vinden van de perfecte personen die de Mexicaanse entiteit gaan oprichten, alle juiste vergunningen verkrijgen, de ideale stad en staat voor de fabriek helpen aanwijzen en een administratief team in dienst nemen, zijn cruciale overwegingen. Elk van deze stappen vormt een uitdaging voor de fabrikant, vooral als hij er alleen voor staat.

Stappen om met de productie in Mexico te beginnen

Bedrijven die de kwaliteiten van de Mexicaanse productiecentra willen benutten, moeten kiezen hoe en waar zij de markt zullen betreden. Bij elke optie moet een organisatie beslissen welke mate van controle zij nodig heeft over elk aspect van hun bedrijf en waar zij baat bij zou kunnen hebben, bij het opzetten van oplossingen. De eerste van die opties houdt verband met het operationele model.

Eerste stap – Hoe produceert u in Mexico?

De eerste stap om een productiebedrijf in Mexico op te starten is het juiste operationele model voor uw organisatie te bepalen.

 • Standalone model

Voor een zelfstandige fabriek moet de organisatie een nieuwe rechtspersoon in Mexico oprichten en de relevante wettelijke voorschriften en de juiste vergunningen beheren, en de verantwoordelijkheid nemen voor de volledige inkomsten- en verbruiksbelasting.

 • Model schuilplaats

Het model voor beschermde productie is een methode om buitenlandse investeerders te helpen hun risico bij de productie in Mexico te verminderen en hun activiteiten naar de markt te brengen. De term bescherming houdt in dat de internationale onderneming wordt gevrijwaard van blootstelling aan handels-, arbeids- en belastingwetgeving. In dit model behoudt de buitenlandse investeerder de volledige controle over alle productiegerelateerde functies en activa.

 • Model voor contractproductie

De contractuele productie in Mexico is vergelijkbaar met modellen die in andere landen worden gebruikt. In tegenstelling tot een zelfstandige onderneming bezit een contractproducent in Mexico de meeste productiemiddelen, controleert hij de productie en brengt hij de buitenlandse onderneming kosten in rekening voor de produktie. Kortom, de toezichthoudende onderneming heeft een beperkte controle over de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemer.

 • Fusie- of overnamemodel

Hoewel minder populair, proberen sommige buitenlandse investeerders de Mexicaanse markt te betreden door een fusie met of overname van een gevestigde Mexicaanse fabrikant. Door dit proces profiteert de internationale onderneming van reeds gevestigde productieactiviteiten in Mexico die voldoen aan de Mexicaanse wet- en regelgeving.

 • Joint venture model

Een joint venture is een overeenkomst waarbij elke onderneming haar eigen sterke punten inbrengt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit model kan doeltreffend zijn wanneer de buitenlandse onderneming een klantenbestand levert en de Mexicaanse fabrikant de essentiële activa en bekwaamheid biedt om aan de vraag naar specifieke produkttypes te voldoen.

Tweede stap – Waar produceert u in Mexico?

Voor de meeste Mexicaanse fabrikanten vormt de nabijheid van industriële clusters een goed uitgangspunt voor de keuze van de vestigingsplaats. Bedrijven die snel van start willen gaan, kunnen het meeste voordeel halen uit aansluiting bij een productiegemeenschap.

Fabrikanten die op zoek zijn naar meer op maat gemaakte oplossingen kunnen ervoor kiezen om nieuw te bouwen. In dat geval is het van cruciaal belang om de volgende factoren bij de keuze van de locatie in aanmerking te nemen:

 • Vervoersgemak. Denk aan de nabijheid van primaire snelwegen, havens van binnenkomst, luchthavens, zeehavens en spoorwegverbindingen.
 • Beschikbaarheid en kosten van nutsvoorzieningen. In het algemeen worden niet alle industriegebieden van aardgas voorzien. Terwijl pijpleidingen in ontwikkeling zijn om de vraag te verlichten, willen fabrikanten zich misschien concentreren op gebieden die al verbonden zijn met een aardgasbron om het risico van dienstonderbrekingen te vermijden.
 • Potentieel beschikbaar personeel. Elke locatie heeft unieke personeelskosten. Werkgevers moeten hun behoefte aan reeds opgeleid personeel afwegen tegen het zelf verzorgen van opleidingen.

Derde stap – Productiekosten in Mexico

De enige echte manier om te garanderen dat uw bedrijf kosten zal besparen door in Mexico te produceren, is een volledige kostenanalyse van de initiële kosten en de kosten op lange termijn. De belangrijkste factoren waarop bij die analyse moet worden gelet, zijn: huurtarieven, nutsvoorzieningen, loonkosten, logistiek, regelgevings- en administratiekosten en vergelijkbare kosten.

Vierde stap – Hoe zet je een fabriek op in Mexico?

Bedrijven die in Mexico willen gaan produceren, kunnen met de hulp van een shelterdienstverlener al binnen een maand aan de slag. Belangrijke overwegingen die in deze opstartfase moeten worden geanalyseerd, zijn onder meer de volgende:

 • Bepaal of u goederen gaat verkopen of uitsluitend producten gaat exporteren: Personen die in Mexico vervaardigde goederen willen uitvoeren, hoeven in Mexico geen afzonderlijke rechtspersoon op te richten. Indien de fabrikant echter van plan is de verkoop van deze goederen en diensten aan bedrijven in Mexico te factureren, moet hij een Mexicaanse entiteit hebben.
 • Bepalen van de relevante bedrijfsstructuur: Ondernemingen moeten volledig onderzoeken of een niveau van shelter service hen kan helpen de kosten adequaat te beheren of bepalen of zij het meest gebaat zijn bij een S.A. de C.V. of S. de R.L. bedrijfsstructuur.
 • Industriële ruimte van hoge kwaliteit is overal in Mexico te vinden, vaak in goed verbonden industriële clusters, en kan snel worden aangepast aan de unieke behoeften van een fabrikant.
 • Specificatie van de personeelsbehoeften, met inbegrip van opleiding – Een sterke beroepsopleiding voor het personeel is een prioriteit in Mexico.
 • Beoordeling van plaatselijke leveranciers: er zijn kansen om de kosten te drukken door kennis te nemen van de bekwaamheid en competentie van plaatselijke leveranciers om kwaliteitsonderdelen te leveren.
 • Ontmoet geloofwaardige douane-expediteurs: Alleen erkende Mexicaanse douane-expediteurs kunnen uw geproduceerde goederen door de Mexicaanse douane inklaren. Zorg ervoor dat u hen leert kennen voor een gemakkelijker proces.

Zorg er ook voor dat u de wettelijke vereisten in kaart brengt.

Om uw bedrijf in Mexico te registreren en uw productie in Mexico te starten, neem nu contact op met uw Damalion Expert.