Selecteer een pagina

Luxemburg werkt hard aan het vestigen van zijn stellaire reputatie als een uitstekende bestemming voor een breed scala van beleggingsfondsen. Het Luxemburgse parlement breidt zijn investeringsinstrumentarium voor beleggingsbeheerders voortdurend uit, zodat zij hun beleggingen strategisch kunnen organiseren en tegelijkertijd de belangen van de beleggers optimaal kunnen behartigen.

Door als een van de eerste landen in de EU de AIFMD in lokale wetgeving om te zetten, heeft Luxemburg zijn positie als ideale bestemming voor alternatieve beleggingsfondsen verder versterkt. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 telt Luxemburg bijna 400 beheermaatschappijen, waarvan 250 vergunninghoudende BAB’s en meer dan de helft BAB-diensten van derden aanbiedt. Bovendien zijn er in het Groothertogdom meer dan 605 geregistreerde subdrempelbeheerders.

Damalion geeft u een beknopt overzicht van bekende fondsvehikels die in Luxemburg kunnen worden ondergebracht in de belangrijkste activaklassen en beleggingsstrategieën.

BEVEK-SIF SCA

 

SICAV-RAIF SCA

 

SICAV-RAIF SCSp

 

Niet-gereguleerde SCSp

 

Formulier

 

Vennootschap op aandelen in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die onder de SIF-wetgeving valt Vennootschap op aandelen in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die onder de SIF-wetgeving valt Bijzondere commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die functioneert als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en onderworpen is aan de RAIF-wetgeving Bijzondere commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
Fiscale behandeling Fiscaal niet-transparant, maar geniet van belastingvoordelen door de vrijstelling van jaarlijkse inschrijvingstaks, die 0,01% van zijn netto-inventariswaarde bedraagt. Fiscaal niet-transparant, maar geniet van belastingvoordelen door de vrijstelling van jaarlijkse inschrijvingstaks, die 0,01% van zijn netto-inventariswaarde bedraagt. Fiscaal transparant, maar onderworpen aan een jaarlijkse inschrijvingsbelasting van 0,01% van de netto-inventariswaarde
 • Volledig fiscaal transparant
 • Geen jaarlijks belastingabonnement, maar wordt geacht EUR 4.815 te betalen
Overdrachtsbelasting Geen Geen Geen Geen
Mogelijkheid van notering Ja Ja Ja, maar ingewikkeld van aard N/A
Open of gesloten

Kan open of gesloten zijn

Kan open of gesloten zijn

Kan open of gesloten zijn Kan open of gesloten zijn
Regulerende Autoriteit
 • Volgens de CSSF-richtsnoeren moet het worden goedgekeurd door en in overeenstemming zijn met de SIF.
 • Onder AIFMD-toezicht voor SICAV-SIF SCA van volledig toepassingsgebied

Licht toezicht en naleving van alle vereisten in het kader van de AIFMD

Licht toezicht en naleving van alle vereisten in het kader van de AIFMD Valt niet onder enige regulerende autoriteit, maar moet AIFMD volgen voor volledig toepassingsgebied niet-gereguleerde SCSp
Beperkingen voor investeerders
 • Alleen voor goed geïnformeerde beleggers
 • Beleggers kunnen professionele of institutionele beleggers zijn met een minimumkapitaalaandeel van 125.000 euro
 • Alleen voor goed geïnformeerde beleggers
 • Beleggers kunnen professionele of institutionele beleggers zijn met een minimumkapitaalaandeel van 125.000 euro
 • -Niet open voor de commerciële detailhandel

 

 • Alleen voor goed geïnformeerde beleggers
 • Beleggers kunnen professionele of institutionele beleggers zijn met een minimumkapitaalaandeel van 125.000 euro
 • Niet open voor commerciële detailhandel

 

 • Alleen voor goed geïnformeerde beleggers
 • Beleggers kunnen professionele of institutionele beleggers zijn met een minimumkapitaalaandeel van 125.000 euro
 • Niet open voor commerciële detailhandel

 

Beste kwaliteiten
 • Beschikbaar in paraplustructuur
 • Populaire structuur voor veel beleggers
Zeer flexibele paraplustructuur

Geen directe CSSF-richtsnoeren

 • Fiscale en juridische transparantie
 • Zeer flexibele paraplustructuur
 • Geen direct toezicht door de CSSF
 • Fiscale en juridische transparantie
 • Zeer flexibele paraplustructuur
 • Geen direct toezicht door de CSSF
 • Geen diversificatievereisten

 

Slechtste Kwaliteiten
 • Uitgebreide diversificatievereisten
 • Direct CSSF-toezicht betekent minder flexibele time-to-market

Uitgebreide diversificatievereisten

 

Uitgebreide diversificatievereisten

 

Ontbreken van een overkoepelende structuur

Toepassingen Gewoonlijk gebruikt om private equity, vastgoed en infrastructuuractiva aan te houden Gewoonlijk gebruikt om private equity, vastgoed en infrastructuuractiva aan te houden Gewoonlijk gebruikt om private equity, vastgoed en infrastructuuractiva aan te houden Gewoonlijk gebruikt om private equity, vastgoed en infrastructuuractiva aan te houden

Damalion is een onafhankelijk adviesbureau dat samenwerkingsverbanden aangaat met geaccrediteerde professionals. De experts van Damalion zetten een uitgebreide expertise in voor de oprichting van beleggingsfondsen in Luxemburg. Wij zijn er trots op dat wij uitmuntendheid en intelligente ijver combineren met een professionele en zeer ontvankelijke houding bij het verstrekken van advies aan onze clientèle. Neem vandaag nog contact op met onze Damalion-experts om te ontdekken welk beleggingsinstrument ideaal is voor uw behoeften.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.