Selecteer een pagina

Kapitaal aantrekken bij beleggers is op zijn zachtst gezegd een uitdagende taak, zeker wanneer het gaat om de keuze van het juiste fondsinstrument om in Luxemburg kapitaal aan te trekken. Promotoren worden doorgaans geconfronteerd met diverse juridische en fiscale implicaties, alsmede met de keuze van het juiste rechtsgebied. In tegenstelling tot andere financiële centra met beperkte opties, biedt Luxemburg een breed scala aan oplossingen voor ondernemingen, initiators, beheerders en particulieren. Hieronder worden enkele investeringsinstrumenten opgesomd waaruit buitenlandse investeerders kunnen kiezen om kapitaal aan te trekken in het Groothertogdom Luxemburg.

Wat is het beste vehikel om kapitaal aan te trekken in Luxemburg?

Fondsbeheerders, ondernemingen en particulieren kunnen kiezen tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde private-equityfondsen en -vehikels. Afhankelijk van de eisen van de belegger kunnen zij kiezen uit de volgende opties:

 • Een emittent om effecten uit te geven en de activiteiten van een onderneming te financieren
 • Een onder toezicht staand beleggingsfonds onder rechtstreeks toezicht van de CSSF
 • Een niet-gereglementeerd fonds of vehikel dat snel kan worden opgericht en geen goedkeuring van de CSSF nodig heeft
 • Een fonds zonder toezicht met een aangestelde beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (BAB)

Niet-gereglementeerd fonds voor het aantrekken van kapitaal

SOPARFI wordt gebruikt als een niet-gereglementeerd fonds voor het aantrekken van kapitaal vanwege het zeer soepele financieringsbeleid, de structurele kenmerken, het ontbreken van investeringsbeperkingen, en de voordelen van dubbele belastingverdragen. Het is een van de meest gebruikte vehikels bij het structureren van grensoverschrijdende private equity-transacties. Bovendien maken multinationale ondernemingen, staatsfondsen en family offices er gebruik van wanneer zij in Luxemburg kapitaal aantrekken.

Special Limited Partnership of SLP en Common Limited Partnership of CLP worden ook beschouwd als zeer flexibele fondsvehikels die in de afgelopen jaren succesvol zijn gebleken bij het aantrekken van kapitaal. Er zijn veel voordelen verbonden aan de keuze voor een SLP of CLP:

 • Geen minimumkapitaalvereiste
 • Kan snel worden opgericht binnen 2 tot 3 weken
 • Geen reglementaire goedkeuring vereist voor de lancering van het fonds
 • Fonds zonder toezicht
 • De aanstelling van een gereguleerde BAB is niet verplicht wanneer de subdrempel onder 100 miljoen EUR ligt
 • Toegang tot EU-paspoort mogelijk via BAB
 • Geen bewaarder nodig in gevallen onder de drempel
 • Kan in elk type activa beleggen
 • Fiscaal transparante financiering
 • Grote contractuele flexibiliteit

HetVoorbehouden Alternatief Beleggingsfonds of RAIF is sinds zijn oprichting in 2016 zeer succesvol geweest. RAIF is het gemakkelijkst en snelst op te zetten, met een optie om het later om te zetten in een SIF in SICAR.

 • Wat de striktheid betreft, is de RAIF vergelijkbaar met een SIF of SICAR, maar staat zij niet onder toezicht van de CSSF
 • Een RAIF moet een in Luxemburg gevestigde BAB aanstellen, die rechtstreeks door de CSSF wordt gereglementeerd, maar de voordelen van een BAB-paspoort geniet
 • Fonds zonder toezicht
 • Kan investeren in elk type van activa
 • Vestiging binnen 4 tot 6 weken

Emittent Voertuig in Luxemburg

Initiatiefnemers van fondsen kiezen gewoonlijk voor het Luxemburgse effectiseringsvehikel of SV wanneer zij effecten, met inbegrip van notes, obligaties en security tokens, willen uitgeven. SV’s zijn met name nuttig voor bedrijfsfinanciering wanneer traditionele financieringskanalen zoals banken moeilijk of te ingewikkeld worden.

Sinds 2004 is in Luxemburg de Securitization Law van kracht, een zeer flexibel en innovatief rechtskader dat bedoeld is voor grensoverschrijdende transacties. SV’s zijn nog steeds populair en zijn het fondsinstrument geweest voor belangrijke pan-Europese effectiseringsovereenkomsten.

Vanaf 2020 zijn de trackrecords van effectiseringsinstrumenten in Luxemburg als volgt:

 • Meer dan 1.319 securitisatie-instrumenten
 • Meer dan 6.000 compartimenten actief in Luxemburg
 • vertegenwoordigt momenteel een marktaandeel van 30% van de SV’s in Europa

Belangrijkste voordelen van securitisatie-instrumenten

 • Liquiditeit

Hoewel activa niet kunnen worden verkocht, kunnen zij een regelmatige stroom van inkomsten genereren, waardoor initiators over liquiditeit beschikken

 • Toegang tot kapitaalmarkten

Securitisatie-instrumenten bieden initiatoren een efficiënte en gemakkelijke toegang tot de kapitaalmarkten. Zo kan een onderneming met een BBB-rating die in staat is activa te securitiseren, met succes een AAA-rating verkrijgen om zich tegen lagere kosten van fondsen te verzekeren.

 • Zeer gediversifieerde financieringsbron

Een onderneming kan haar financieringsmogelijkheden diversifiëren, vooral in gevallen waarin het moeilijk kan zijn bankfinanciering te verkrijgen.

 • Breed scala aan oplossingen

Initiatiefnemers van fondsen kunnen kiezen uit een lange lijst van rechtsvormen, alsook uit het type vennootschap of fonds, en ten slotte tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde SV’s.

 • Fiscale behandelingen

In wezen zijn securitisatie-instrumenten neutrale beleggingsinstrumenten.

 • Bescherming van beleggers

Het belang van de beleggers wordt beschermd door de wettelijke erkenning van beperkte regresmogelijkheden en de afstand van faillissement.

 • Gescheiden activa

SVS mogen compartimenten creëren om activa af te zonderen. Ring fencing is toegestaan onder de Securitization Law.

 • Beperkt verhaal

De Securitisatiewet voorziet in beperkte regresmogelijkheden, geen inbeslagneming van activa, geen petitiebepalingen en achterstelling.

Voor beleggers heeft een belegging in een effectiseringsinstrument de volgende voordelen:

 • Hoger rendement op kwaliteitsactiva

Beleggers mogen beleggen in activa van hoge kwaliteit die een stabieler rendement opleveren.

 • Redelijke rendementen en risicoverhouding

Door een SV uitgegeven effecten bieden verschillende soorten effecten aan, die verschillende rendementen betalen en grotendeels gebaseerd zijn op het risico van blootstelling of de looptijd. Beleggers kunnen dan kiezen op basis van hun respectieve risicobereidheid.

Fondsen onder toezicht om kapitaal aan te trekken

 1. ICBE’S

Instelling voor collectieve belegging in effecten of ICBE – dit is het meest gebruikte gedistribueerde fondsproduct ter wereld.

 • sterk gereglementeerd retailfonds onder rechtstreeks toezicht van de CSSF
 • volgt structurele beleggings- en diversificatieregels en mag dus alleen beleggen in beursgenoteerde effecten, merken, gelijkgestelde activa en indexcomponenten
 • ICBE’s profiteren van Europees paspoort. Zodra de CSSF in Luxemburg hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen ze in alle EU-lidstaten worden aangeboden en onder het publiek worden verspreid

2. SIF

Specialized Investment Fund of SIF is een zeer flexibel fonds dat bedoeld is voor goed geïnformeerde en professionele beleggers.

 • SIF’s kunnen participaties houden of directe activa bezitten
 • SIF’s hebben een laag diversificatieniveau van 30% per activum
 • SIF’s krijgen ook het AIFMD-paspoort, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan

Kosten voor de oprichting van een beleggingsinstelling in Luxemburg

De oprichtings- en exploitatiekosten hangen af van de oplossing of het investeringsinstrument dat u voor uw bedrijf hebt gekozen. Damalion zal u deskundig begeleiden bij het kiezen van de juiste structuur en het bepalen van het juiste securitisatieplatform voor uw activiteiten. Neem vandaag nog contact op met onze experts om te horen hoe u een investeringsvehikel kunt opzetten om kapitaal aan te trekken in Luxemburg.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.