Selecteer een pagina

Een master feeder fonds fungeert als een speciale beleggingsstructuur voor het poolen van beleggingskapitaal of inschrijvingen van meerdere beleggers in één enkel vehikel dat master fonds wordt genoemd. Een master feeder fund, vaak een commanditaire vennootschap, wordt gebruikt door hedgefondsen waarbij deelnemende beleggers in zowel onshore als offshore feederfondsen beleggen. Master- en feederfondsen worden gewoonlijk beheerd door één enkele beleggingsbeheerder die de leiding heeft over en toezicht houdt op alle beleggingen in de masterportefeuille.

In een masterfeederfondsstructuur worden voor elke groep beleggers binnen dezelfde paraplu afzonderlijke beleggingsvehikels gecreëerd. De winst die door het master feeder fonds wordt behaald, wordt gewoonlijk op een pro rata basis verdeeld onder zijn feeders in directe verhouding tot het totale percentage van hun respectieve beleggingen.

Een feeder wordt beschouwd als een afzonderlijke juridische entiteit van het master feeder fonds, maar wordt zowel voor kredietverstrekkers als voor fondsen als een relevante entiteit beschouwd wanneer het gaat om de context van kredietrelaties, zoals bij de totstandbrenging van een kredietfaciliteit op basis van abonnement.

Beleggingsbeheerders vormen feeders om de volgende redenen:

 • Feeders bieden flexibiliteit met betrekking tot de fiscale status van investeerders
 • fondsen in het kader van de wet op de beveiliging van werknemerspensioenen (ERISA)
 • Minimumkapitaalinvesteringen
 • Kostenstructuren en administratieve kenmerken die kunnen worden aangepast op basis van de specifieke behoeften van elke belegger

Feederfondsen die in dezelfde hoofdportefeuille beleggen, kunnen ervoor kiezen zich aan te passen met variaties die kunnen verschillen in de volgende factoren:

 • Type belegger

– In aanmerking komende belegger

– Instelling

– Gekwalificeerde belegger per land

 • Vergoedingen

– Beheersvergoeding

– Distributievergoeding

– Prestatievergoeding

 • Netto Actief Waarden

 • Geïndividualiseerde operationele kenmerken, waaronder doelstellingen, gate, en nog veel meer

In wezen hoeft een feeder fund niet vast te houden aan slechts één specifiek master feeder fund. Een feeder wordt beschouwd als een onafhankelijke entiteit die in meerdere master feeder fondsen kan beleggen. Beheers- en prestatievergoedingen worden gewoonlijk betaald op het niveau van het feeder-fonds, maar kunnen ook worden betaald op het niveau van het master feeder-fonds.

Voordelen van masterfeederfondsstructuren

 • Efficiënte consolidatie van verschillende beleggingsportefeuilles in één portefeuille voor regelgevingsdoeleinden.
 • Verlaging van de handelskosten, aangezien de handelsvergoedingen in Master feeder fondsstructuren slechts een percentage van de totale transactiewaarde bedragen.
 • Door één enkele transactie voor meerdere portefeuilles uit te voeren, vermijden beleggingsbeheerders dat zij meerdere handelskosten moeten betalen.
 • De oprichting van masterfeederfondsen levert schaalvoordelen op die tal van voordelen opleveren, waaronder lagere operationele en transactiekosten.
 • Genereert een gediversifieerde investeerderspool, waardoor belastingvrije en buitenlandse investeerders in het masterfonds kunnen investeren, wat resulteert in een grotere pool van fondsen.

Er bestaan aanzienlijke mogelijkheden voor beleggingsbeheerders om op een wettelijke en fiscaal efficiënte wijze toegang te krijgen tot concurrerende kapitaalmarkten, mits alle passende structuren met grote nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Door te kiezen voor een masterfeederfondsstructuur krijgen beleggingsbeheerders ook toegang tot verschillende soorten beleggers, wat resulteert in een grotere flexibiliteit en efficiëntie bij de activiteiten en het beheer van master- en feederfondsen. Master feeder fondsen zijn ontworpen om het potentieel voor activagroei te maximaliseren, waarbij wettelijke barrières worden overschreden om gemakkelijk toegang te krijgen tot grotere, meer winstgevende wereldwijde kapitaalmarkten.

Damalion biedt uitgebreide adviesdiensten voor buitenlandse rechtspersonen, waaronder particuliere beleggers en family offices bij het kiezen van de juiste Master- en feederfondsen om hun vermogen te laten groeien en hun portefeuille verder uit te breiden. Om te bepalen of een Master feeder fonds structuur de juiste keuze is voor uw expansie, praat vandaag nog met een Damalion expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.