Selecteer een pagina

Tussen een gereserveerd alternatief beleggingsfonds (RAIF) en een gespecialiseerd beleggingsfonds (SIF) zijn gesofisticeerde beleggers benieuwd welk van deze twee een beter beleggingsinstrument is.

Wat beleggers moeten weten is dat beide beleggingsvehikels hun eigen reeks voordelen hebben die aan verschillende behoeften beantwoorden. Telkens wanneer een belegger besluit de Luxemburgse markt te betreden, moet rekening worden gehouden met factoren zoals de tijd die nodig is om de markt te betreden, het beleggersprofiel, de plaats van herkomst van de beleggers en het beoogde kapitaalbedrag.

Hoewel deze twee beleggingsinstrumenten vergelijkbare kenmerken hebben, zijn het technisch gezien toch twee verschillende soorten oplossingen voor vermogensbeheer. Laten we eerst hun gelijkenissen nader bekijken. RAIF en SIF kunnen in alle soorten activa beleggen en bieden een ruimere keuze aan rechtsvormen. Daarnaast kunnen beide beleggingsinstellingen worden opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals in het geval van een SICAV.

Een SIF komt doorgaans in aanmerking als een alternatief beleggingsfonds, terwijl een RAIF in wezen een alternatief beleggingsfonds is. Zowel RAIF als SIF genieten ook dezelfde fiscale behandeling onder Luxemburgs recht.

Aangezien de SIF een gereglementeerd vehikel is, doorloopt het een nauwgezet vergunningsproces voordat het een wettelijk gevestigd beleggingsinstrument in Luxemburg kan zijn. Het moet langs de Luxemburgse financiële toezichthoudende autoriteiten, de CSSF, wat betekent dat beleggers voorbereid moeten zijn op alle vereisten bij de oprichting van een SIF. Een RAIF doorloopt een sneller oprichtingsproces omdat het de belangrijkste katalysator is die de alternatieve beleggingsfondsstructuur in het Luxemburgse rechtssysteem heeft geïntroduceerd. Bovendien is de RAIF een beleggingsinstrument dat niet onder het directe toezicht van de CSSF staat; daarom geniet het meer flexibiliteit tijdens de levenscyclus van een fonds. Terwijl SIF-investeerders goedkeuring van de CSSF om wijzigingen in de documentatie aan te brengen, hoeft de RAIF niet hetzelfde proces te doorlopen.

Een onderscheidende eigenschap die van SIF’s een aantrekkelijker investeringsinstrument maakt, is dat het kan worden opgezet als een intern of extern beheerd alternatief investeringsfonds, terwijl RAIF’s alleen kunnen worden beheerd door een externe BAB (met uitzondering van RAIF’s die in het algemeen belang handelen en worden beheerd door supranationale organisaties, zoals het EIF of de EIB). In sommige gevallen blijkt een intern beheerd vehikel voor cliënten een meer ideale keuze, omdat het niet van alle paspoorten die onder de AIFMD vallen, profiteert. Ten slotte is de RAIF gewoonlijk het beleggingsinstrument dat beleggers in staat stelt te profiteren van het “time to market”-aspect. Uiteindelijk verandert een RAIF in een SIF wanneer wordt besloten dat dit op lange termijn een slimmere oplossing is. RAIF is doorgaans het co-investeringsinstrument bij uitstek naast SIF, omdat het flexibeler is.

Kort overzicht van RAIF en SIF

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds

Het Reserved Alternative Investment Fund of RAIF, dat in juli 2016 werd geïntroduceerd, was bedoeld om een revolutie teweeg te brengen in het Luxemburgse landschap van alternatieve beleggingsfondsen. De inherente flexibiliteit en de snelheid waarmee een beheerder van alternatieve beleggingsfondsen zijn activiteiten kan ontplooien, maken dit een aantrekkelijke optie voor buitenlandse investeerders.

Hoewel de RAIF veel kwaliteiten gemeen heeft met de al lang bestaande Luxemburgse structuren van gespecialiseerde beleggingsfondsen, heeft de RAIF een paar belangrijke kenmerken die haar uniek maken.

 • Snellere installatie
 • Goedkopere oprichtingskosten
 • Beheerd door een externe beheerder van alternatieve beleggingsfondsen die in Luxemburg of een andere EU-lidstaat is gevestigd
 • Fondsstructuur beschermt beleggers en zorgt voor transparantie
 • In tegenstelling tot SICAF en SICAR staat RAIF niet onder rechtstreeks toezicht of goedkeuring van de CSSF en valt het onder de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.

Succesvolle adoptie

Sinds de lancering is het aantal in Luxemburg opgerichte RAIF’s aanzienlijk toegenomen. Hoewel de RAIF misschien niet zo succesvol is als de SIF, is het de bedoeling dat het een secundair vehikel wordt omdat beleggers hun producten omzetten in het nieuwe fonds dat zorgt voor een snellere oprichting, meer flexibiliteit, een snellere sluitingstijd en zonder vertraging bij de goedkeuring door de regelgevende instanties.

Hoewel veel beleggers voor een RAIF kiezen, zijn er nog steeds veel beleggers die om een paar redenen voor een SIF kiezen:

 • Bijkomende kosten
Bij de oprichting van een RAIF zijn meer advocaten nodig op het moment van de oprichting, en de honoraria moeten op jaarbasis worden betaald.
 • Flexibiliteit in de regelgeving

Hoewel een grotere flexibiliteit op regelgevingsgebied RAIF’s aantrekkelijk maakt, geven sommige beleggers (meestal niet-gereguleerde beleggers) de voorkeur aan rechtstreeks regelgevend toezicht.

 • Kapitaalbehoefte

Voor de oprichting van een RAIF is een minimumkapitaal van 1,25 miljoen euro vereist, dat binnen 12 maanden na de toelating moet worden ingebracht.

Wanneer de omvang en reikwijdte van het fonds niet noodzakelijkerwijs onder de AIFM-regels vallen, zal de fondsbeheerder aanbevelen in plaats daarvan een SIF of SICAR op te richten.

Gespecialiseerd Beleggingsfonds

Het Gespecialiseerd Beleggingsfonds of SIF is een gereglementeerd Luxemburgs beleggingsfondsvehikel voor goed geïnformeerde, institutionele en gekwalificeerde beleggers. Een SIF kan de rechtsvorm aannemen van een gemeenschappelijk beleggingsfonds of de vorm aannemen van een beleggingsmaatschappij met vast of variabel kapitaal (SICAF en SICAV).

Een SIF is specifiek bedoeld om beleggers in staat te stellen te beleggen in alternatieve activa, waaronder:

 • Derivaten zoals futures en opties
 • Hedgefondsstrategieën
 • Fondsen
 • Verzamelingen zoals kunstwerken, oude auto’s, diamanten, wijnen en juwelen
 • Onroerend goed
 • Kredietstrategieën zoals obligaties, directe leningen, high yield, en peer-to-peer opties
 • Andere soorten alternatieve beleggingen zonder beperking

In de regel wordt een uitzondering gemaakt voor activa van een SIF die niet meer dan 30% van haar totale AUM mogen bedragen.

Een SICAV en een SICAF kunnen in de volgende rechtsvormen worden opgericht:

 • Naamloze vennootschap (PLC)
 • Besloten vennootschap (LTD)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatieve vennootschap georganiseerd door een naamloze vennootschap of COOPSA
 • Bijzondere commanditaire vennootschap of SLP

Elk SIF kan worden opgezet als een solitair fonds of als een paraplufonds met meerdere compartimenten, elk met een verschillend beleggingsbeleid en onbeperkte aandelenklassen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de beleggers en de bijbehorende vergoedingenstructuur.

Structuren kunnen open of gesloten structuren zijn. Een GBF heeft in de regel geen rechtspersoonlijkheid en moet onder een afzonderlijke, in Luxemburg gevestigde beheermaatschappij vallen.

In aanmerking komende activa voor een SIF

Het belangrijkste kenmerk van een SIF is dat er geen beperkingen gelden voor het soort activa waarin het kan beleggen en dat het toezichtstelsel soepel is. Aangezien investeringen zijn toegestaan voor elk type activa, is SIF ideaal voor het opzetten van alles van een traditioneel effectenfonds, geldmarktfonds, hedgefonds, private equity fonds, en vastgoedfonds. Een SIF moet een actief portefeuillebeheer hebben.

SIF-investeringen die kunnen worden gedaan in alle soorten activa in Luxemburg en overzees:

 • Valuta’s en edele metalen
 • Onroerend goed (commercieel, particulier, direct en indirect)
 • “Clean Tech” of “Groene” investeringsinitiatieven
 • Microfinanciering
 • Noodlijdend, zoals schuld, securitisatie, en aasgierfondsen
 • Private equity zoals aandelen, leningen en fondsen
 • Obligaties, aandelen, financiële instrumenten, ETF’s, andere SIF’s en derivaten
 • Hedgefondsstrategieën zoals grondstoffen, long/short, event driven, managed futures, technologie, en CTA
 • Kunstwerken, juwelen, horloges, wijn, en auto’s

SIF-kapitaalvereiste

Voor SICAF en SICAV met rechtspersoonlijkheid:

 • SCA moet bij oprichting een minimumkapitaal van 31.000 euro hebben
 • LTD moet bij oprichting een minimumkapitaal van €12.500 hebben
 • COOPSA heeft geen minimumkapitaalvereiste

Binnen een periode van 12 maanden na goedkeuring door de CSSF moet een minimum nettovermogen van 1,25 euro worden bereikt. Bij de inschrijving behoeft slechts 5% van het kapitaal te worden gestort.

BELASTINGHEFFING VAN EEN SIF

SIFS moeten een jaarlijkse inschrijvingstaks van 0,01% van de totale waarde van de activa betalen, te betalen op de laatste dag van elk kalenderkwartaal.

Beleggingen zoals geldmarkten en pensioenfondsen of SIF’s die in andere fondsen beleggen, worden belast met inschrijvingstaks. Dezelfde belastingregel is van toepassing op beleggingsfondsen voor microfinanciering.

Beleggingsfondsen die als beleggingsmaatschappij optreden, moeten bij de oprichting een registratierecht van 75 euro betalen. Bij wijziging van de statuten en verplaatsing van de feitelijke bestuurszetel moeten SIFS registratierechten betalen.

De juiste keuze tussen RAIF en SIF

De keuze voor RAIF boven SIF, SICAR of een niet-gereglementeerd vehikel hangt af van de deskundigheid van een fondsbeheerder bij het bepalen van de beste beleggingsmogelijkheden voor financiering. Institutionele beleggers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zullen de voorkeur geven aan beleggingen in gecontroleerde en gereglementeerde fondsen. Bovendien is het regelgevingskader waaronder het fonds valt, een bepalende factor bij de keuze tussen RAIF en SIF.

Damalion helpt beleggers bij het kiezen van de beste Luxemburgse beleggingsstructuur voor hun behoeften. Als u meer wilt weten over RAIF en SIF, neem dan vandaag nog contact op met onze Damalion-deskundigen.