Luxemburg RAIF Vs Luxemburg SICAR: Wat zijn de verschillen? - Damalion - Independent consulting firm.

Luxemburg is de ideale toegangspoort voor buitenlandse particuliere investeerders en rechtspersonen om hun portefeuille in Europa en daarbuiten uit te breiden. Het heeft zich bewezen als een vooraanstaand rechtsgebied voor het beheer van alternatieve activa en gereglementeerde beleggingsvehikels. Twee van de meest populaire structuren onder buitenlandse investeerders en initiatiefnemers van fondsen zijn het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) en de Beleggingsmaatschappij in Risicokapitaal (SICAR).

Laten we eens kijken naar de belangrijkste kwaliteiten van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) en de Beleggingsmaatschappij in Risicokapitaal (SICAR), alsmede naar hun verschillen ten opzichte van elkaar.

Vergelijkingstabel tussen een RAIF en een SICAR in Luxemburg

 RAIF SICAR
Toepasselijke wetgeving Wet van 23 juli 2016 (RAIF-wet)Wet van 15 juni 2004 (SICAR-wet)
Toezicht door de CSSFNee. Een RAIF moet worden beheerd door een erkende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager – AIFM), die in Luxemburg, in een andere EU-lidstaat of in een derde land kan zijn gevestigd, zoals bepaald in Richtlijn 2011/61/EU. Ja
In aanmerking komende activa OnbeperktBeperkt tot directe en/of indirecte beleggingen in effecten die risicodragend kapitaal vertegenwoordigen, met inbegrip van beleggingen met een hoog risico, ontwikkeling, of notering aan een effectenbeurs.

Tijdelijke beleggingen in andere activa zijn toegestaan in afwachting van investeringen in risicokapitaal.
Europees PaspoortJa, overeenkomstig de AIFM-richtlijnJa, indien onderworpen aan de BAB-richtlijn.
Vereisten inzake risicospreidingGeen vereisten inzake risicospreiding. Geen duidelijk omschreven vereisten inzake risicospreiding, maar moet in overeenstemming met het risicospreidingsconcept werken.

Geen risicospreiding indien uitsluitend in risicokapitaal wordt belegd.
Type entiteit Structuren kunnen open of gesloten zijn.

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)

Investeringsmaatschappij in vast kapitaal (SICAF)

Besloten vennootschap (SARL)

Naamloze vennootschap (NV)

Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

Coöperatie in de vorm van een naamloze vennootschap (SCoSA)

Commanditaire vennootschap (SCS)

Bijzondere commanditaire vennootschap (SCSp)

Gemeenschappelijk fonds (SCP)
Structuren kunnen open of gesloten zijn.

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)

Investeringsmaatschappij in vast kapitaal (SICAF)

Besloten vennootschap (SARL)

Naamloze vennootschap (NV)

Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

Coöperatie in de vorm van een naamloze vennootschap (SCoSA)

Commanditaire vennootschap (SCS)

Bijzondere commanditaire vennootschap (SCSp)

Gemeenschappelijk fonds (SCP)
Gesegregeerde CompartimentenJaJa
Eisen voor de bewaarderJa, indien gevestigd in Luxemburg.Ja, indien gevestigd in Luxemburg.
Master-Feeder FondsJaJa
Centraal beheer De centrale administratie moet zich in Luxemburg bevinden.De centrale administratie moet zich in Luxemburg bevinden.
In aanmerking komende investeerdersUitsluitend voorbehouden aan goed geïnformeerde beleggers.Uitsluitend voorbehouden aan goed geïnformeerde beleggers.
Vereiste afgiftedocumentAfgevend documentAfgevend document
Maximaal aantal aandeelhoudersGeen limietGeen limiet
Vereiste dienstverlener/bewaarnemerJa, bewaarder volgens de SICAR-wet. Ja, bewaarder overeenkomstig de AIFM-wet.
Minimum AandeelhoudersGeen minimum Geen minimum
Minimum aandelenkapitaal1,25 miljoen euro, te bereiken binnen 12 maanden na de oprichting.1 miljoen EUR bereikt binnen 12 maanden na oprichting
RegistratievereistenIndien geregistreerd als SICAV of SICAF of het beheer van een gemeenschappelijk fonds (FCP) moet in Luxemburg plaatsvinden.

Geen nationaliteits- of verblijfplaatsvereiste voor BAB’s en bestuurders. Ten minste twee leidinggevenden van de BAB moeten in Luxemburg gevestigd zijn.
De maatschappelijke zetel moet in Luxemburg gevestigd zijn. Geen nationaliteits- of verblijfplaatsvereiste voor bestuurders.
Portefeuillebeheer Portefeuillebeheerfuncties worden gereguleerd door de AIFMD en door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie.

Portefeuillebeheer mag worden uitgevoerd door een niet-EU abi-beheerder in het kader van een specifieke regeling voor derde landen.
Portefeuillebeheer onder regelgeving van een vermogensbeheerder ter plaatse.

Portefeuillebeheer mag worden uitgevoerd door een niet-EU abi-beheerder in het kader van een specifieke regeling voor derde landen.

Voor SICAR’s die niet als AB kwalificeren, is het portefeuillebeheer onderworpen aan de lokale regelgeving, terwijl toezichtregelingen tussen regelgevende autoriteiten kunnen worden getroffen.
Netto Vermogenswaarde GeenNetto-inventariswaarde ten minste vereist voor verslaglegging eenmaal per jaar.
Beperkingen op het opnemen van leningenJaJa
Lijst Ja, maar wel onderhevig aan bepaalde regels als het gaat om de toelaatbaarheid van investeerders.Ja, maar wel onderhevig aan bepaalde regels als het gaat om de toelaatbaarheid van investeerders.
ControlevereisteJaJa
Dividenden Uitkering De uitkering van dividenden moet in het prospectus worden vermeld. Voor BEVEK’s en GBF’s moeten uitkeringen worden gedaan ongeacht de gerealiseerde resultaten, voor zover het aandeel in het kapitaal behouden blijft.

SICAF georganiseerd als een SA of SCA, zijn de uitkeringen van slotdividend onderworpen aan het handelsrecht.

SA, SCA, en SARL moeten dividenden uitkeren volgens de wettelijke voorschriften van het handelsrecht.
De uitkering van dividenden moet in het prospectus en in de statuten worden vermeld.

Tussentijdse dividenduitkeringen zijn niet definitief en niet onderworpen aan specifieke reglementaire beperkingen, behalve wat betreft de naleving van de vereisten inzake minimumkapitaalaandelen en andere oprichtingsdocumenten.

VennootschapsbelastingIn de regel niet, tenzij een RAIF in risicokapitaal investeert. Volledig belastbaar met vrijstelling van risicokapitaal.
DubbelbelastingverdragenHangt af van het rechtsgebied van de doelvennootschappen. Hangt af van het rechtsgebied van de doelvennootschappen.
AbonnementsbelastingVolgens de regels, ja. Geen
VermogenswinstbelastingGeenGeen
VermogensbelastingGeenGeen
Roerende voorheffing op winstuitkeringGeenGeen
Roerende voorheffing op renteNee, behalve in gevallen van de EU-spaarrichtlijn.Nee, behalve in gevallen van de EU-spaarrichtlijn.
BTWJa, met bepaalde vrijstellingen.Ja, met bepaalde vrijstellingen.

Luxemburg is de ideale plaats voor de oprichting van beleggingsfondsen

Het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) en de Beleggingsmaatschappij in Risicokapitaal (SICAR) blijven hun sterke reputatie bij buitenlandse beleggers en fondsinitiatiefnemers van binnen en buiten de Europese Unie verder uitbouwen. Deze fondsstructuren worden ondersteund door de uitstekende wet- en regelgeving van het land, die voortdurend in ontwikkeling is om initiatiefnemers de beste beleggingsinstrumenten te bieden en beleggers tegelijkertijd maximale bescherming te bieden.

Damalion biedt deskundige adviesoplossingen op het gebied van beleggingsfondsen en alternatieve beleggingsfondsen aan buitenlandse beleggers die hun vermogen in Luxemburg en daarbuiten willen uitbreiden. Dankzij ons uitgebreide wereldwijde servicenetwerk kunnen wij onze expertise uitbreiden tot initiatiefnemers over de hele wereld. Onze gekwalificeerde professionals en connecties bieden rechtspersonen en particuliere investeerders de beste strategieën bij de oprichting van vennootschappen, de oprichting van fondsen, de optimalisering van investeringen en advies over fiscale aangelegenheden. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.